EKA ÕPE – intervjuud ja artiklid

EKA uued magistriõppekavad. EKA disaini mõjusus ühiskonnas saab märkimisväärse tõuke

Novembrikuisesse EKA senatisse läheb disainiteaduskonna ...

Kohtumine tulevikus

Erasmus+ projekt Futures of Art School Trends 2045 (FAST 45), ...

Interview with Marea Hildebrand, founder of School of Commons

School of Commons (SoC) is an initiative dedicated to the study and development of self-directed Peer Learning, located at the

Kunstihariduse tuleviku töötoa kokkuvõte

24.03.2022 toimus EKAs europrojekti Futures Art School Trends 2045 raames õppejõududele suunatud töötuba, mis pakkus võimaluse välja mõelda kunsti kõrghariduse platvorm Eesti konteksti aastaks 2045. Ehk et kui me ...

Raamatututvustus – Richard Sennett “Taidur” EKA kirjastuselt

Taiduriga Burger Boxis lõunal Richard Sennett ...

As much as we like to think about art as the most critical cultural practice, it is also the most commodified one

FAST45 projekt, mis uurib kunstikõrghariduse tulevikku, alustas kevadel 2021 käesoleva olukorra kaardistamisest intervjuude kaudu, mida viisid läbi kõik projekti 11 partnerit. EKA poolt tegi kuus intervjuud Maarin Ektermann ja ...

Õppimist ei toimu kui sa jooksutad tudengil töömälu lihtsalt täis!

Vestlusring hindamisest ja tagasiside andmisest EKAs, teemadeks eristav ja mitteeristav hindamine, milline on hea tagasisidestamise protsess ning kuidas ikkagi on kunstiteose hindamise puhul selle ...

Tunniandja / mittekoosseisuline- / külalisõppejõud EKAs

EKAs on ca 500 mittekoosseisulist õppejõudu (nimetatakse ka külalisõppejõuks, tunniandjaks), kes teevad olulise osa õppetööst. Külalisõppejõud on see, kes toob värske vaate oma eripäraselt tegevusväljalt ning ...

Tagasiside roll õppekava arenduses

Küsisime muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava juhilt Merike Kallaselt, kuidas nemad õppes tagasisidega toimetavad– kuidas on nad seda kogunud nii üliõpilastelt kui ka tööandjatelt, kelle ...

Tunnustatud õppejõud 2021. aastal – intervjuu Urmas Lüüsi, Eik Hermanni ja Marge Monkoga

Maarin: Palju õnne teile aasta õppejõuks valimise ...

EKA Üliõpilasesindus – quo vadis?

Maarin Ektermann vestles EKA Üliõpilasesindusega ja püüdis aru saada, millega seal tegeletakse ...

Mida ja kuidas hinnata?

Mida ja kuidas hinnata? Hindamisalastest diskussioonidest ja praktikatest loomevaldkonnas Kristiina Krabi-Klanberg, EKA kvaliteedi- ja arendusjuht Olen mõned aastad jälginud, mida käsitletakse seoses õpetamise-õppimisega ...

Ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest EKAs Sven Idarannaga

Novembris 2021 tunnustas Haridus- ja Teadusministeerium ettevõtlus- ja karjääriõppesse panustavaid ning seda edendavaid inimesi. "Aasta ettevõtlik õpetaja 2021" silmapaistev nominent oli ka Sven Idarand! Maarin Ektermann vestles nominendiga ...