Sotsiaalstipendium

Stipendium tasulistele üliõpilastele

Igal semestril annab Eesti Kunstiakadeemia tasulistel õppekohtadel õppivatele üliõpilastele välja kuni kolm sotsiaalstipendiumi, mis suuruselt võrduvad nimetatud semestril üliõpilasele kehtestatud õppeteenustasu suurusega.

Sotsiaalstipendiumi eesmärgiks on majandusraskustesse sattunud tasuliste üliõpilaste õpingute toetamine, võimaldamaks neil jätkata täisväärtuslikku õppetööd.

Stipendiume ei maksta taotlejatele välja rahas, vaid vähendatakse nimetatud summas nende antud semestri õppeteenustasu kohustust.

Stipendiumi saamiseks esitab üliõpilane vabas vormis taotluse, milles märgib stipendiumi taotlemise põhjenduse ja stipendiumi soovitava suuruse – õppeteenustasu täies või poolikus mahus. Taotluses peab sooviavaldaja kinnitama ka esitatud andmete tõesust.

Eelistatakse taotlusi, kus on põhjendusi dokumentidega kinnitatud.

Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta.

Sotsiaalstipendiumit saavad üliõpilased taotleda alates 2. semestrist. Stipendiumi taotlejal ei tohi olla mistahes õppetöö-, rahalisi või muid võlgnevusi Eesti Kunstiakadeemia ees. Õppevõlgnevusi ei tohi olla rohkem kui kahes õppeaines.

Sotsiaalstipendiumide komisjon lähtub oma otsuses esitatud taotluse sisust, argumenteeritusest ja tõestatusest ning vajadusel erialaosakonna arvamusest. Võrdsete taotluste puhul arvestatakse õppeedukust.

Avaldus koos vajalike kaasnevate dokumentidega tuleb esitada Tahvlis.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee