Sotsiaalstipendium

Stipendium tasulistele üliõpilastele

Igal semestril annab Eesti Kunstiakadeemia tasulistel õppekohtadel õppivatele üliõpilastele välja kuni kolm sotsiaalstipendiumi, mis suuruselt võrduvad nimetatud semestril üliõpilasele kehtestatud õppeteenustasu suurusega.

Sotsiaalstipendiumi eesmärgiks on majandusraskustesse sattunud tasuliste üliõpilaste õpingute toetamine, võimaldamaks neil jätkata täisväärtuslikku õppetööd.

Stipendiume ei maksta taotlejatele välja rahas, vaid vähendatakse nimetatud summas nende antud semestri õppeteenustasu kohustust.

Stipendiumi saamiseks esitab üliõpilane vabas vormis taotluse, milles märgib stipendiumi taotlemise põhjenduse ja stipendiumi soovitava suuruse – õppeteenustasu täies või poolikus mahus. Taotluses peab sooviavaldaja kinnitama ka esitatud andmete tõesust.

Eelistatakse taotlusi, kus on põhjendusi dokumentidega kinnitatud.

Hilinenud taotlusi arvesse ei võeta.

Bakalaureuseõppe esimese kursuse üliõpilased saavad üldjuhul stipendiumi taotleda alates II semestrist. Stipendiumi taotlejal ei tohi olla mistahes õppetöö-, rahalisi või muid võlgnevusi Eesti Kunstiakadeemia ees. Sotsiaalstipendiumide komisjon lähtub oma otsuses esitatud taotluse sisust, argumenteeritusest ja tõestatusest ning vajadusel erialaosakonna arvamusest. Võrdsete taotluste puhul arvestatakse õppeedukust.

Taotlemise tähtaeg käesoleval õppeaastal on 26. september sügissemestril ja 28. jaanuar kevadsemestril!

Avaldus koos vajalike kaasnevate dokumentidega tuleb esitada ÕISis.

Lisainfo

Vaata ka

Sotsiaalstipendiumi jagamise kord (pdf)

Taotlemise tähtaeg

Sügissemestril: 26. september

Kevadsemestril: 28. jaanuar