Akadeemiline puhkus ja õpingute pikendamine

 

Akadeemiline puhkus

Igal üliõpilasel on õigus saada akadeemilist puhkust omal soovil üks aasta. Omal soovil akadeemilise puhkuse ajal puudub tudengil tervisekindlustus!

Rohkem võib lugeda tervisekindlustuse kohta SIIT

Lisaks omal soovil akadeemilisele puhkusele (üheks aastaks) on üliõpilasel õigus saada akadeemilist puhkust ka

  • seoses lapse hooldamisega kuni lapse 3-aastaseks saamiseni,
  • tervislikel põhjustel kuni kaheks aastaks ning
  • kaitsejõududesse teenima asumisel üheks aastaks.

Akadeemilise puhkuse avaldusele tuleb lisada vastavalt lapse sünnitunnistuse koopia, arstitõend või teade kutsealusele.

Avalduste blankette saab koduleheküljelt

Akadeemilisele puhkusele minnes on vaja:

  • täita avaldus, 
  • võtta eriala osakonnast nõusolek ja 
  • esitada avaldus õppeosakonda. 

Avalduse võib esitada ka digitaalselt allkirjastatuna.

Omal soovil akadeemilisele puhkusele mineku avalduse esitamise tähtajad leiad akadeemilisest kalendrist.

Akadeemilist puhkust omal soovil antakse alates teisest õppeaastast. Esimese õppeaasta üliõpilasele antakse akadeemilist puhkust ainult tervislikel põhjustel, seoses ajateenistusega või seoses lapsehoolduspuhkusega.

Lõpukursuse üliõpilane, kes ei kaitse  lõputööd võib esitada omal soovil akadeemilise puhkuse avalduse erandina mais (täpsed kuupäevad on akadeemilises kalendris).

Akadeemiline puhkus lõpeb automaatselt. Kui üliõpilane soovib akadeemilist puhkust erandkorras lõpetada varem, siis tuleb esitada vastav avaldus.

Kui minna akadeemilisele puhkusele kui pool või rohkem semestrist on õppetööl oldud, loetakse semester õpitud semestriks ja selle eest lisandub õppe mahtu 30 EAP-d. Seetõttu on soovitav valida akadeemilise puhkuse perioodiks kas semester või õppeaasta, nii saab akadeemilise puhkuse ajaks peatunud õpinguid kõige paremini jätkata.

Akadeemilist puhkust ei vormistata tagasiulatuvalt.

Akadeemilise puhkuse ajal ei saa üliõpilane taotleda õppelaenu. Samuti ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele õppetoetust.

Õppimine akadeemilise puhkuse ajal

Omal soovil ja tervislikel põhjustel võetud akadeemilise puhkuse ajal ei ole üliõpilasel õigus osaleda õppetööl ega sooritada eksameid ja arvestusi. Akadeemia tühistab akadeemilisele puhkusele suunduva üliõpilase deklaratsioonid ÕISis. Õppetööl on lubatud osaleda akadeemilisel puhkusel, mis on võetud kaitseväeteenistusse asumiseks või seoses lapse hooldamisega. Ained, kus soovitakse osaleda, tuleb ära märkida akadeemilise puhkuse avaldusel.

Erandina on lubatud omal soovil akadeemilise puhkuse ajal õppetöös osaleda järgnevatel juhtudel:

• alla 3 aastase lapse vanemal

• keskmise, raske või sügava puudega isikul

• üliõpilasel, kes on alla 16. aastase puudega lapse vanem või eestkostja.

Erisust tõendavad dokumendid esitada koos avaldusega.

Õpingute pikendamine

Õpingute pikendamist võivad lõpukursuse üliõpilased taotleda õppeainete võlgnevuste likvideerimiseks maksimaalselt kaheks semestriks igas õppeastmes. Sellega seoses õppeaeg ei pikene ja üliõpilane loetakse nominaalse õppeaja ületanuks.

Õpingute pikendamise avalduse esitamise tähtaejad on akadeemilises kalendris:

Pikendamine on tasuline va. järgnevatel juhtudel:

  1. keskmise, raske või sügava puudega isikul;
  2. alla 7 aastase lapse või puudega lapse vanemal või eestkostjal;
  3. doktoriõppes.

Üks semester pikendamist maksab 320.-. Kaks semestrit maksab 640.-.

Lisainfo

Vaata ka

Avalduste blanketid

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee