Õppekavatäidetus

Tasuta õppekohal õppimine sõltub üliõpilase edasijõudmisest õppekaval. Kõik eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppima asuvad üliõpilased saavad õpinguid alustada tasuta.

Tasuta õpingute jätkamise tingimuseks on õppekava täitmine maksimaalses mahus (30 EAP semestris). Vastavalt EKA-s kehtestatud tingimustele võib kõigi semestrite kokkuvõttes sooritamata olla kuni 6 EAP-d. Kui tegemata on kõigi semestrite peale rohkem kui 6 EAP-d, siis alates 7. EAP-st tuleb tasuda ainepunkti hinna alusel. Ühe ainepunkti hind on 40 eurot. Sooritamata ained tuleb lõpuks siiski läbida. Nt. kui esimese semestri lõpuks peab kokku olema tehtud 30 EAP aga on tehtud 24 EAP siis veel maksma ei pea. Kui on aga kokku 23 EAP siis esitatakse arve 1 EAP eest ehk tuleb maksta 40 eurot. Ainepunkte loetakse IGA semestri lõpus kumulatiivselt. Ehk kui ühel semestril tekib ainepunkti võlg ja  esitatakse arve puuduvate ainepunktide eest, tuleb selleks et järgmisel semestril arvest pääseda, sellevõrra rohkem ainepunkte teha.

Semestri õppemaht fikseeritakse ehk ainepunktid loetakse kokku akadeemilises kalendris toodud tähtajaks. Tähtajast hiljem esitatud õppetöö tulemused lähevad järgmise semestri õppemahu arvestusse.

Halva ainepunktide seisu korral ei päästa ka akadeemilisele puhkusele minek kuna arve esitatakse eelmiste, juba koolis käidud semestrite eest.

NB! Lõpukursuse tudengile, kes ei kaitse nominaalaja lõpus oma lõputööd/portfooliot ja siirdub akadeemilisele puhkusele või pikendab oma õpinguid, määratakse õppekavatäidetus nominaalaja lõpu seisuga. See tähendab, et  kui lõputöö/portfoolio maht on nt. 6 eap siis peab viimase semestri lõpuks koos olema vähemalt 168 eap, et mitte saada arvet puuduvate ainepunktide eest.

180 – 6 (portfoolio) – 6 (eap mille eest veel arvet ei esitata)= 168

Õppekulude hüvitamist ei nõuta:

  • keskmise, raske või sügava puudega isikult või alla 7-aastase lapse või puudega lapse vanemalt või eestkostjalt. Kõigile neile kehtib õppetasust vabastamine ka juhul, kui nad õpingute käigus langevad osakoormusega õppesse. Erisust lubav tõend tuleb esitada õppeosakonda.
  • üliõpilastelt, kes on õppinud vähemalt kolm kuud välisriigi õppeastutuses ja sealt tagasi toonud vähemalt 15 EAP mahus õppeaineid. Hüvitist ei nõuta selle semestri eest kui üliõpilane viibis välismaal ega ka sellele järgneva semestri eest.

Tasuta õppimise miinimummahud (juhul kui ühe semestri maht on täpselt 30 EAP):

esimesel semestril 24 EAP

teisel semestril 54 EAP

kolmandal semestril 84 EAP

neljandal semestril 114 EAP

viiendal semestril 144 EAP jne.

Õppekulude hüvitamist nõutakse:

  1. osakoormusesega õppes ehk õppekava täitmine 50–75% ulatuses (15–22,5 ainepunkti semestris). Alla osakoormuse piiri õppijad eksmatrikuleeritakse.
  2. teist korda samale haridusastmele ülikooli astujad kui viimastest tasuta
    õpingutest ei ole möödas kolmekordset nominaalaega (alates sisseastumisest).
  3. samalt erialalt / õppekavalt kahe viimase aasta jooksul eksmatrikuleeritud.
  4. kui on tegemata rohkem kui 6 EAPd.
  5. võõrkeelsel õppekaval

Alates 2015/16 õppeaastast loetakse õppekulude hüvitamise arvestamisel õppekava täidetud mahu hulka ka varasemate õpingute ja töökogemuse (VÕTA) arvestamisega täidetud õppekava maht.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee