Ülevaade

UUS TÄHTAEG 1. MÄRTS 2020
TÄPSEM INFO KONKURSI TINGIMUSTE KOHTA 1. VEEBRUARIL 2020.

  • Vahetusõpingutele ja välispraktikale saavad minna kõik EKA tudengid alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel)
  • Vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud õigused ja kohustused
  • Partnerülikool ei küsi vahetustudengilt õppemaksu
  • Välisõpingute/praktika arvelt on tudengil võimalik saada nominaalaja pikendust (vt allpool õppekorralduslik info)

Tutvu EKA Õppekorralduseeskirja p118 “Vahetusõpingud ja/või praktika välismaal”

Stipendiumiprogrammid:

 

PARTNERÜLIKOOLIDE TABEL (NB! 2020/21 konkursiks on muutused võimalikud)

 

Vaata, mida EKA inimesed räägivad välismaal õppimise kogemusest:

Laura Kuusk, fotoosakonna dotsent

Koit Ojaliiv, EKA arhitektuuri osakonna vilistlane, KUU Arhitektid

Piret Puppart, moedisaini professor

Marge Monko, fotoosakonna professor

Lennart Mänd, aksessuaari- ja köitedisaini osakond, professor

Triin Tint, moeosakonna magistrant

Lisaks vaata ERASMUS tudengiblogi

Kontakt:

EKA välissuhete osakond
international@artun.ee
+372 626 7388
Põhja pst 7, A203

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi semestri kohta
– nominaalne õppeaeg ei ole ületatud

 

 

 

TAOTLUSPROTSEDUUR

TAOTLUSPROTSEDUUR

Taotlusvormi tuleb lisada ka motivatsioonikirja ning portfoolio lingid (kasuta nt google docs’i).  Motivatsioonikiri on esimeses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile ning see võib olla kas eesti või inglise keeles. Põhjenda oma koolivalikut ning selgitada soovi vahetusõpinguteks või praktikaks.

Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus, valida saad kolm varianti, lisa need pingereas. Vajadusel võid lisada taotlusvormi lõppu kommentaarid eelistuste kohta.

Partnerülikoolide tabelis on eraldi leheküljed: Erasmus+ Euroopa-sisesed, väljaspool EU-d ning Šveitsi partnerülikoolid. Tabelit saab ülevalt sorteerida vastavalt oma teaduskonnale. Partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot. Vajadusel küsi abi EKA välissuhete osakonnast.

  • Laekunud taotlused kinnitab õppeosakond ning erialaosakond. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
  • Kui taotlusi laekub rohkem, kui on kohti, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja, eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.
  • Kui välissuhete osakond on kinnitanud, et oled saanud stipendiumi ning kooskõlastanud koolivaliku, saad edasi kandideerida välisülikooli. Uuri varakult taotlustähtaegade ning -nõuete kohta.

Tudeng vastutab oma taotluse õigeaegse välisülikooli saatmise eest!