ERASMUS+ programm

ERASMUS+ ÕPINGUD

Erasmus+ programmi alla kuuluvad Euroopa Liidu liikmesriigid ning Island, Norra, Liechtenstein, Türgi ja Horvaatia.

Erasmus+ programm võimaldab igas õppeastmes viibida õpingutel/praktikal kokku max 12 kuud. Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka.

ERASMUS+ stipendiumide piirmäärad 2016/17 ja 2017/18 vahetustudengitele.

EKA-sisene stipendiumikonkurss:

1. Täida ära TAOTLUSVORM** ja moodusta pingerida PARTNERÜLIKOOLIDEST*(vt lk 1), kuhu tahad õppima minna. 

*Partnerülikoolide tabeli kohta selgitus:

– lae tabel google docs’ist excelina alla, siis on seda võimalik sorteerida.
– sorteerida tuleb vastavalt oma teaduskonnale
– võid uurida ka teiste teaduskondade tabelist olevate partnerülikoolide kohta, kas saaks lepingut laiendada sinu erialale
– taotlusesse on vaja kopeerida ülikooli täisnimetus 

– Väljapool EL parnterülikoolides õppimiseks pakutavate stipendiumivõimaluste info on tabelis 

– NB! partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot. 

  1. **Taotlusvormi tuleb lisada ka motivatsioonikirja ning portfoolio lingid (failid võid üles laadida artun.ee google’i kontole, kasutades google docsi. Vajadusel küsi nõu IT osakonnast olga.antriainen@artun.ee), motivatsioonikiri on praeguses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile (põhjenda oma koolivalikut ja motivatsiooni vahetusõpinguteks).
  2. Erialaprofessori nõusolek ja õppeosakonna kinnitus. Välissuhete osakond edastab taotlused erialaosakonnale ning õppeosakonnale kinnitamiseks. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
  3. Stipendiumide eraldamine

Kui taotlusi laekub rohkem, kui on stipendiume, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja; kui tekib konkurss, siis eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.

Erivajadusega tudengitel on võimalik taotleda lisatoetust.

Kui EKA toetab kandidatuuri:

1. Välissuhete osakond kirjutab Sulle ning annab teada, et oled saanud Erasmus+ stipendiumi. Edaspidi kinnitatakse Sinu koolivalik.

2. EKA saadab kinnituse Sinu kandideerimise kohta valitud partnerülikoolile

3. Koosta taotlus välisülikooli

Nüüd pead saatma Erasmus+ vahetusõpingute taotluse välisülikooli. Selleks on igal ülikoolil oma nõuded ja tähtajad. Uuri partnerkooli kodulehelt, mida ja mis tähtajaks esitama pead. Nt mõni ülikool ei nõua üldse portfooliot, mõni nõuab seda ainult paberkandjal, jne. Vajadusel abistab Sind välissuhete osakond.

4. Saada taotlus teele! Jälgi kindlasti, et saadad taotluse õigeaegselt lubatud viisil (e-mail, internetiportaal, post?).

ERASMUS+ PRAKTIKA

ERASMUS+ programmi raames saab kandideerida praktikale Erasmus+ programmi alla kuuluvatesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse ning Islandile, Norrasse, Liechtensteini, Türki ja Horvaatiasse.

Praktika stipendiumi saab taotleda ka viimase kursuse tudeng, kes soovib minna praktikale vilistlasena (vt allpool “VILISTLASPRAKTIKA”). 

Kui praktikaasutusest ei ole veel taotlustähtajaks kindlat vastust, siis võib stipendiumitaotluse ikkagi esitada. Asutuse nimi ja sihtriik võivad ka hiljem muutuda.

Taotlusvormi tuleb lisada motivatsioonikirja ja portfoolio link (võid nt üles laadida google docs’i). Motivatsioonikiri on suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile.

Ametlikku infot Euroopa Komisjonilt leiab siit:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

Praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus, ettevõte, stuudio, galerii vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Kontaktide leidmisel soovitame küsida nõu erialaosakonnast.

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktikabaas võib maksta praktikandile lisaks töötasu.

Praktika miinimum periood on 2 kuud ja maksimum 12 kuud.

VILISTLASPRAKTIKA:

Erasmus+ programm võimaldab praktikastipendiume ka äsjalõpetanud vilistlastele. Reeglid:

– Taotlema peab veel õpingute ajal, viimasel semestril enne lõpetamist

– Praktika tuleb teha ära 12 kuu jooksul pärast lõpetamist, miinimum periood on 2 kuud.

KINDLUSTUS:

Kui te olete Haigekassa poolt kindlustatud (omate üliõpilas-staatust, sh mitte akadeemilisel puhkusel või olete tööle vormistatud), siis tellige kindlasti endale Euroopa Ravikindlustuskaart.

Praktikantidel on kohustuslik teha vastutus- ja õnnetusjuhtumikindlustus.

KEELEOSKUSE ARENDAMINE: OLS keeletest ja online kursus

Erasmus+ programmis on loodud võimalus kõikidel osalejatel oma keeleoskust arendada, juhul kui õppe- või töökeel on kas inglise, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania.  Keeletesti sooritamine on igale osalejale kohustuslik: test tuleb sooritada enne ja pärast mobiilsusperioodi. 

Kui testi tulemus on alla B2 taseme, siis väljastatakse ka online-keelekursuse litsents.

Testi tulemusest ei sõltu teie stipendium ega partnerülikooli õppima pääsemine, see on teile endale teadmiseks ning programmi statistika jaoks.

Kui tudengi vahetusõpingutele või praktikale minek on saanud lõpliku kinnituse, edastatakse keeletesti kutse välissuhte osakonna poolt.

Tudengi andmed sisestatakse Online Language Support portaali ning sealt tuleb e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursuse tegemiseks (NB! kontrolli ka oma spam-postkasti!).
Vaja on internetiühendusega arvutit ning kõrvaklappe koos mikrofoniga – vajadusel saate abi meie IT osakonnast.

Sandra Sule
Erasmus+ programmi Eestis koordineerib SA Archimedes ja mida Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud on saanud kasutada 1999. aastast saadik, on EKAs populaarne ja igal aastal kasutab selle võimalusi ligi 8% meie tudengkonnast. 15 aasta jooksul, mil EKA on osalenud programmis, on ligi 800 üliõpilast ennast täiendanud partnerülikoolides Euroopas. Ka siin õppivatest vahetusüliõpilastest ...

ERASMUS+ programm

EKA ERASMUS kood on: EE Tallinn01

ÕPPEOSAKONNA MEELESPEA VÄLISMAAL ÕPPIJATELE JA PRAKTIKANTIDELE

ERASMUS+ VAHETUSÕPINGUTE DOKUMENDID

ERASMUS+ PRAKTIKA DOKUMENDID

 

Kontakt:

Kristin Nõlvak

EKA välissuhete osakond

Estonia pst 7, rm 508

tel: +372 6267 388

international@artun.ee

Vastuvõtt:

E, T: 10 – 12.00

K, N, R: 13.00 – 16.00

 

Kaja Kruusamägi

Juhataja

6267369

kaja.kruusamagi@artun.ee