ERASMUS+ programm

Erasmus+ vahetusõpingute konkurss 2020/2021 õppeaastaks tähatajaga 1. märts 2020.

Täpne taotulsinfo ja partnerülikoolide tabel lisatakse kodulehele hiljemalt 1.02.2020.

 

ERASMUS+ Euroopa-sisene õpiränne võimaldab vahetusõpinguid EKA partnerülikoolis ning praktikat programmi riikides.

  • Erasmus+ programmis osalemiseks peab olema vähemalt 2. aasta BA tudeng (taotleda saab 1. aasta kevadel)
  • Magistrandid saavad Erasmuses osaleda juba 1. aastal
  • Erasmus+ vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud soodustused ja toetused
  • Erasmus+ programm võimaldab igas õppeastmes viibida õpingutel/praktikal kokku max 12 kuud. Vilistlaspraktika arvestatakse viimase õppetaseme Erasmus perioodi hulka.
  • Erasmus stipendiaadina välismaal viibimise ajal ei või kasutada ühtegi teist Euroopa Liidu ametlike struktuuride kaudu määratavat toetust (nt DoRA+ või Kristjan Jaak). Võib valida teise rahastuse, kuid säilitada Erasmuse üliõpilase staatuse (vormistame 0-grandiga).
  • Erivajadusega tudengitel on võimalik taotleda lisatoetust.
  • Erasmus+ Euroopa-sisene õpiränne võimaldab minna järgmistesse riikidesse: Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Luksemburg, Leedu, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Soome, Suurbritannia*, Slovakkia, Sloveenia, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Türgi, Makedoonia, Serbia, Island, Liechtenstein ja Norra

ERASMUS+ stipendiumide piirmäärad  (kliki siia)

Partnerülikoolide tabel (võimalikud on muudatused 2020/2021 konkursiks)

 

ERASMUS+ VAHETUSÕPINGUD

Vahetusõpingutele saab kandideerida EKA partnerülikoolidesse 1-2 semestriks.

Vahetusõpingutel saab käia ka mitu korda, kuid ühes õppetasemes on võimalik saada Erasmus+ stipendiumi maksimaalselt 12 kuud.

Vahetusõpingud võivad kesta korraga 3-12 kuud (miinimum 90 päeva).

Tudeng peab esmalt läbima EKA-sisese konkursi ning seejärel on võimalik kandideerida edasi partnerülikooli.

Vahetusõpingutel sooritatud ained peavad kajastuma tudengi õpitulemustes.

 

ERASMUS+ PRAKTIKA / VILISTLASPRAKTIKA

Praktika miinimum periood on 2 kuud (60 päeva) ja maksimum 12 kuud.

Praktika stipendiumi saab taotleda ka viimase kursuse tudeng, kes soovib minna praktikale vilistlasena. Vilistlaspraktika peab toimuma 12 kuu jooksul pärast lõpetamist ning eeldusel, et viimasel õppeastmel ei ole ära kasutatud Erasmus+ stipendiumi limiiti (12 kuud).

Praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus, ettevõte, stuudio, galerii vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Kontaktide leidmisel soovitame küsida nõu erialaosakonnast.

*Stipendiumitaotluse esitamisel ei pea olema kindlat vastust praktikaasutusest, seda võib täpsustada hiljem. 

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktikabaas võib maksta praktikandile lisaks töötasu.

Praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks.

Keeleoskuse arendamine

Erasmus+ programmis on loodud võimalus kõikidel osalejatel oma keeleoskust arendada, juhul kui õppe- või töökeel on kas inglise, prantsuse, saksa, itaalia või hispaania.  Keeletesti sooritamine on igale osalejale kohustuslik: test tuleb sooritada enne ja pärast mobiilsusperioodi.

Kui testi tulemus on alla B2 taseme, siis väljastatakse ka online-keelekursuse litsents.

Testi tulemusest ei sõltu teie stipendium ega partnerülikooli õppima pääsemine, see on teile endale teadmiseks ning programmi statistika jaoks.

Kui tudengi vahetusõpingutele või praktikale minek on saanud lõpliku kinnituse, edastatakse keeletesti kutse välissuhte osakonna poolt.

Tudengi andmed sisestatakse Online Language Support portaali ning sealt tuleb e-mailile automaatne kutse keeletesti sooritamiseks ning pärast seda keelekursuse tegemiseks (NB! kontrolli ka oma spam-postkasti!).
Vaja on internetiühendusega arvutit ning kõrvaklappe koos mikrofoniga – vajadusel saate abi meie IT osakonnast.

Loe Erasmus+ programmist lähemalt

Erasmus+ programmi Eestis koordineerib SA Archimedes ja mida Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased ja õppejõud on saanud kasutada 1999. aastast saadik, on EKAs populaarne ja igal aastal kasutab selle võimalusi ligi 8% meie tudengkonnast. 15 aasta jooksul, mil EKA on osalenud programmis, on ligi 800 üliõpilast ennast täiendanud partnerülikoolides Euroopas.

Ka siin õppivatest vahetusüliõpilastest suurem enamus tuleb meile ERASMUS programmi raames.

Paljud meie vilistlased; tunnustatud arhitektid, disainerid ja kunstnikud on õpingute jooksul õppinud semestri või aasta mõnes EKA partnerülikoolis.

EKA väärtustab kõrgelt üliõpilaste mobiilsust ning vahetussemester partnerülikoolis on suurepärane võimalus omandada mitmekülgne haridus.

Tutvu ka ERASMUS+ üliõpilasmobiilsuse hartaga, mis on ühtlasi ka ERASMUS+ mobiilsuslepingu Lisa 1 (programmis osalevale üliõpilasele kohustuslik).

ERASMUS+ programmi info SA Archimedese kodulehel

Tšiili ja Tai partnerülikoolid külas TASE avamise ajal

EKA ERASMUS+ partnerite juures Tšiilis, ...

Lisainfo

EKA ERASMUS kood: EE TALLINN01

Kontakt:

international@artun.ee

+372 626 7388

EKA välissuhete osakond

Põhja pst 7, A203