Partnerülikoolid väljaspool Euroopa Liitu

EKA tudengid saavad kandideerida partnerülikoolidesse väljaspool Euroopa Liitu 1-2 semestriks vahetusõpingutele.

Taotlusvoor ERASMUS+ vahetusõpinguteks 22/23 õa-l toimub veebruaris 2022.

Partnerülikoolide tabel*- vt “Switzerland and Israel” lehekülge

*käesoleval hetkel on tabelist eemaldatud kõik need EU-välised partnerülikoolid, kes pandeemiast tingitult ei võta 21/22 õppeaastal vahetustudengeid vastu.

2021/2022 õa on pakkuda kaks Erasmus+ stipendium (max 4030 eur 5 kuuks, sh reisigrant) vahetusõpinguteks Iisraeli ülikoolides:

Shenkar College of Engineering and Design
Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem
Holon Institute of Technology