Õpiränded väljaspool Euroopa Liitu

Esmakordselt on tudengitel võimalik taotleda ERASMUS+ stipendiumi üleilmseks praktikateks – nii õpingute ajal kui äsjalõpetanuna. 

Taotluse saab täita SIIN. TÄHTAEG 15. JUUNI!

Rohkem informatsiooni stipendiumimäärade ja tingimuste kohta saab lugeda altpoolt.

Sooviavaldusi osalemaks ERASMUS+ praktikal EU-siseselt saab välissuhete osakonnale esitada jooksvalt. Selleks võta ühendust helistades +372 626 7388 või kirjutades international@artun.ee.

Üleilmsed vahetusõpingud

EKA tudengid saavad kandideerida partnerülikoolidesse väljaspool Euroopa Liitu 1-2 semestriks vahetusõpingutele.

Taotlusvoor ERASMUS+ vahetusõpinguteks 22/23 õa kevadsemestril toimub septembris 2022. 

PARTNERÜLIKOOLIDE TABEL 22/23 õa

EKA partnerülikoolid tabelit saab alla laadida ning sorteerida teaduskondade kaupa.

Selgitus tabeli kohta:

 1. lk: EL partnerülikoolid. Vahendid stipendiumide maksmiseks on olemas.
 2. lk: Šveitsi partnerülikoolid.  Šveitsis toimuvateks vahetusõpinguteks tuleb tudengil taotleda stipendiumi Šveitsi riigilt.
 3. lk: Ülemaailmsed partnerülikoolid: EKAl on hetkel rahastus Erasmus+ stipendiumi maksmiseks vahetusõpinguteks Iisraelis.
  PS paljud väljapool EL-i asuvad partnerülikoolid ei võta pandeemiast tulenevalt vahetustudengeid vastu.

2022/2023 õa on pakkuda kaks Erasmus+ stipendium (max 4030 eur 5 kuuks, sh reisigrant) vahetusõpinguteks Iisraeli ülikoolides:

 • Shenkar College of Engineering and Design
 • Bezalel Academy of Arts and Design Jerusalem
 • Holon Institute of Technology

Kui taotlejaid on rohkem, kui stipendiume, siis teeb otsuse EKA välisstipendiumide komisjon.

Erasmus+ üleilmse õpirände lisainfo.

Üleilmsed praktikad

Erasmus+ üleilmne praktika tähendab, et tudengi praktikabaas peab asuma väljaspool Euroopa Liidu liikmesriike, k.a Island, Norra, Türgi, Serbia, Liechtenstein, Suurbritannia ja Põhja-Makedoonia Vabariik.

Stipendiumi võivad taotleda kõik EKA tudengid, k.a BA I kursuse tudengid ja peatsed vilistlased.

Igal tudengil on ühe õppeastme jooksul on lubatud kasutada 12 kuud Erasmus+ stipendiumi, mida saab kasutada nii vahetusõpinguteks, praktikaks õpingute ajal kui vilistlaspraktikaks (vilistlaspraktika kuulub viimati lõpetatud õppeastme juurde). Arhitektuuri eriala tudengitel on kasutamiseks 24 kuud Erasmust.

Taotluse täitmisel tuleb meeles pidada järgnevaid kriteeriume:

 • praktika miinimum periood on 2 kuud (60 päeva) ja maksimum 6 kuud (180 päeva).*
 • praktika sooritamiseks tuleb leida organisatsioon üliõpilasel endal. Selleks võib olla mis tahes asutus, ettevõte, stuudio, galerii vmt, mille tegevusala ja profiil sobivad üliõpilase erialaga. Kontaktide leidmisel soovitame küsida nõu erialaosakonnast.
 • praktikakoht peab kinnitama tudengi osalust praktikal kinnituskirjaga (kinnituskiri tuleb lisada taotlusvormi)
 • motivatsioonikiri peab seletama tudengi soovi praktikal osalemiseks ning põhjendama praktikakoha valikut
 • tudengil on alles Erasmus+ kuid, et praktikal osaleda
 • praktikat saab teha ka vilistlasena, kuid Erasmus+ stipendium peab selleks taotlema juba enne EKA lõpetamist (viimasel semestril olles).
 • vilistlaspraktika saab toimuda 12 kuu jooksul pärast lõpetamist

* doktorantidel on võimalus teha ka lühiajalisi õpirändeid pikkusega 5-30 päeva.

Praktikabaasiks ei saa olla Euroopa Liidu institutsioonid, Euroopa Liidu programme menetlevad organisatsioonid ja koduriigi rahvuslikud diplomaatilised esindused (saatkond, kultuurikesksus vms).

Praktikabaas võib maksta praktikandile lisaks töötasu.

Praktikandil on kohustuslik sõlmida nõuetekohane kahju-, ravi- ja õnnetusjuhtumikindlustus terveks praktikaperioodiks.

Õpirändele võib minna ka akadeemilise puhkuse (omal soovil) või pikenduse ajal.

Tasulisel kohal õppivad tudengid peavad endiselt maksma õppemaksu (v.a juhul, kui viibite akadeemilisel puhkusel).

Stipendium ja lisatoetused

Stipendium

Nii üleilmsete vahetusõpingute kui praktikate tegemiseks on tudengitele määratud stipendiumi 700€/kuu. Sellele lisandub omakorda reisitoetus, mille suurus sõltub vastuvõtva riigi kaugusest Eestist.

Doktorantide lühiajalise õpirände korral on toetuse suurus vastavalt:

– päevad 1-14 70 €/päev
– päevad 15-30 50 €/päev

Lisatoetused

Üliõpilasel on õigus saada täiendavat lisatoetust õpirändel osalemiseks, kui kuulub vähemate võimalustega osalejate grupp:

 • vajaduspõhise õppetoetuse või vajaduspõhise eritoetuse saajad (saad toetust õpirände või sellele eelneval semestril)
 • alaealiste lastega üliõpilased
 • asenduskodu või eestkostja peres viibinu taustaga üliõpilased
 • vähenenud töövõimega üliõpilased

Täiendava lisatoetuse suuruseks on 250€/kuus.

Erivajadustega tudengitel on võimalik taotleda omakorda täiendavat lisatoetust. Rohkem informatsiooni saab küsida välissuhete osakonnast.