Toetused

Siit leiad nimekirja fondidest, kust taotleda stipendiume.

Eestis:

Avatud Eesti Fond:

www.oef.org.ee

Briti Nõukogu:

http://www.britishcouncil.ee/

Eesti Kultuurkapital:

http://www.kulka.ee/

Eesti Rahvuskultuuri Fond:

http://www.erkf.ee/

Kristjan Jaak Stipendiumid (Haridus- ja Noorteamet):

https://harno.ee/stipendiumid-ja-toetused/stipendiumid-oppimiseks-ja-tootamiseks-valismaal/kristjan-jaagu

Eesti Üliõpilaste Toetusfond USAs:

http://www.esfusa.org/

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus:

http://www.innove.ee/ee/

ERAF’i Harald Raudsepa stipendiumid:

http://www.revelia.ee/stipendium.php

Euroopa Liidu Innovatsioonikeskus:

http://www.irc.ee/

Euroopa Noored:

http://www.noored.ee/

Goethe Instituut:

http://www.goethe.de/ne/tal/deindex.htm

Põhja-Ameerika Ülikoolide Teabekeskus:

http://www.eac.ttu.ee/

Põhjamaade Minsitrite Nõukogu Infobüroo:

http://www.norden.ee

Prantsuse Kultuurikeskus Tallinnas:

http://www.ccf.ee/

Soome Instituut:

http://www.finst.ee/

UNESCO:

http://www.unesco.ee

Ungari Instituut:

http://www.unginst.org.ee/

USA valitsuse stipendiumiprogrammid:

http://estonia.usembassy.gov/educational_exchange.html

Mujal

Australia Council for the Arts:

http://www.australiacouncil.gov.au/

British Council:

http://www.educationuk.org/

Canada’s Scholarships Portal:

http://www.scholarshipscanada.com/

CIMO stipendiumid õpinguteks Soomes:

http://www.cimo.fi

CIRIUS õppimisvõimalused Taanis:

http://en.iu.dk/

CNOUS stipendiumid Prantsusmaal õppimiseks:

http://www.cnous.fr/

DAAD stipendium õpinguteks Saksamaal:

http://www.daad.de

EGIDE õppimisvõimalused Prantsusmaal:

http://www.egide.asso.fr

Euroopa Kultuurifond:

http://www.eurocult.org

European Youth Information and Counselling Agency:

http://www.eryica.org/

Kesk-Euroopa Ülikool:

www.ceu.hu

NorFA – Nordic Academy for Advanced Study:

http://www.norfa.no

NUFFIC sitpendium õpinguteks Hollandis:

www.nuffic.nl

The Smart Student Guide to Financial Aid:

www.finaid.org

Study in Japan:

http://www.studyjapan.go.jp/en/

Study in Spain:

http://www.spainexchange.com/study_spain/study_spain.php

Study in Sweden:

http://www.studyinsweden.se/

Study in the USA:

http://www.studyusa.com/

Õppimisvõimalused Itaalias:

http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/default.htm

Õppimisvõimalused ja stipendiumid Austrias:

http://www.oead.ac.at/