Vahetusõpingud ja praktika

2019/2020 konkurss vahetusõpinguteks ja praktikateks kuulutatakse välja veebrauri alguses. Taotlustähtaeg 1. märts.

Vahetusõpingutele ja välispraktikale saab minna alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel);

Tudeng ei tohi vahetusõpingute või praktika ajal viibida akadeemilisel puhkusel;

Stipendiumiprogrammid:

ERASMUS+ vahetusõpingud ja praktika Euroopa Liidus

ERASMUS+ üleilmne õpiränne (partnerülikoolid väljapool Euroopa Liitu)

NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

 

Konkurss koosneb kahest osast:

  1. Esmalt tuleb läbida EKA-sisene taotlusvoor,
  2. Saades kinnituse stipendiumi ning partnerülikooli osas, saadab tudeng isiklikult taotluse partnerülikooli (NB! uurige varakult tähtaegade ning nõuete kohta).

Online taotlusvorm (link lisatakse varsti!) on kõikide programmide jaoks; stipendiumi määramisel lähtutakse valitud partnerülikoolist/sihtriigist. 

Taotlusvormi tuleb lisada lingid motivatsioonikirjale (suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile) ja portfooliole*. Võid need üles laadida google docs’i, oma artun.ee konto kaudu. 

*Portfooliot ei nõuta teoreetiliste erialade tudengitelt. Selle asemel võiks olla põhjalikum motivatsioonikiri.

Taotlusi hindab EKA stipendiumide komisjon, mis koosneb õppeprorektorist, dekaanidest, õppeosakonna spetsialistist ja välissuhete osakonna juhatajast.

Konkursi tekkimisel tehakse valik portfoolio ja/või motivatsioonikirja põhjal.

Lisainfo:

Õppekorralduse eeskiri

“Välismaal õppimise tingimused ja kord” dokumendiga.

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– välisvahetusõpingud või praktika on kestnud vähemalt 3 kuud

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi.

Vahetusõpingute või praktika ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud soodustused ja toetused.

Soovitame sõlmida välismaa viibimise ajaks lisa tervisekindlustuse (Erasmus+ praktika puhul on kohustuslik lisakindlustus), EL riiki asudes kindlasti võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart (katab ainult esmaabi).

Õppeosakonna meelespea välismaale minejale