Ülevaade

EKA tudengid saavad õppida partnerülikoolides või sooritada praktika kas iseseisvalt või ülikooli poolt pakutavate programmide toel.

Välissuhete osakond vahendab:

ERASMUS programmi stipendiume 
Nordplus programmi võrgustike stipendiume:

arhitektuuriteaduskond – Nordic-Baltic Academy of Architecture
disainiteaduskond – CIRRUS
vabade kunstide teaduskond – KUNO
kõigile EKA liikmetele, keda huvitab uusmeedia – DAMA
kunstiõpetaja suund – EDDA

Taotlemine

Taotlemine on ERASMUS programmi puhul avatud vahetusõpingute huvilistele kaks korda aastas tähtaegadega:

1. märts – sügissemestriks ja aastaks
15. september – kevadsemestriks. Info konkursi kohta EKA listides ja siin.

Praktikate avaldusi võtame vastu jooksvalt, kuid palume sujuvaks vormistamiseks pöörduda välissuhete osakonda, kui olete leidnud hea praktikavõimaluse.

Nordplus võrgustike info kohta leiate lisainfot võrgustike kodulehtedel või pöördudes samuti välissuhete osakonna poole.

 

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

  • nominaalne õppeaeg ei ole ületatud
  • tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi semestri kohta

Kõik õigused ja kohustused on kirjas § 19 EKA õppekorralduseeskirjas.

Videod: EKAlaste kogemused välismaal õppides

Vaata, mida EKA inimesed räägivad välismaal õppimise kogemusest

Lisainfo

EKA välissuhete osakond
international@artun.ee
+372 626 7388
Põhja pst 7, A203