Vahetusõpingud ja praktika

Võtame vastu Erasmus+ praktika lisataotlusi perioodiks 1.06.2019 – 31.05.2020:
info ja taotlusvorm.

  • Vahetusõpingutele ja välispraktikale saavad minna kõik EKA tudengid alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel)
  • Tudeng ei tohi vahetusõpingute või praktika ajal viibida akadeemilisel puhkusel
  • Vahetusõpingute ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud õigused ja kohustused
  • Partnerülikool ei küsi vahetustudengilt õppemaksu
  • Välisõpingute/praktika arvelt on tudengil võimalik saada nominaalaja pikendust (vt allpool õppekorralduslik info)

Stipendiumiprogrammid:

2019/20 õ-a. Euroopa-siseseks õpirändeks on võimalik eraldada stipendiume, kuid partnerülikoolide osas, mis asuvad väljapool Euroopat, ei ole rahastus garanteeritud (selgub mais 2019).

ERASMUS+ vahetusõpingud ja praktika Euroopas
ERASMUS+ üleilmne õpiränne (partnerülikoolid väljapool Euroopat)
NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

Taotlusvormi tuleb lisada ka motivatsioonikirja ning portfoolio lingid.  Motivatsioonikiri on praeguses taotlusvoorus suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile. Võid põhjendada oma koolivalikut ning selgitada soovi vahetusõpinguteks või praktikaks.

Taotlusesse tuleb kopeerida partnerülikooli täisnimetus, valida saad kolm varianti, lisa need pingereas. Vajadusel võid lisada taotlusvormi lõppu kommentaarid eelistuste kohta.

Partnerülikoolide tabelis on eraldi leheküljed: Erasmus+ Euroopa-sisesed, Šveitsi ning kolmandate riikide partnerülikoolid. Tabelit saab ülevalt sorteerida vastavalt oma teaduskonnale. Partnerülikoolide vastuvõtt võib erialati ning aasta/semestri kaupa erinev olla. Uuri välisülikooli kodulehelt “incoming exchange” märksõna abil rohkem infot. Vajadusel küsi abi EKA välissuhete osakonnast.

  • Laekunud taotlused kinnitab õppeosakond ning erialaosakond. Üliõpilase edasijõudmine õppetöös peab olema rahuldaval tasemel ning ei tohi olla õppemaksuvõlga.
  • Kui taotlusi laekub rohkem, kui on kohti, otsustab stipendiumide eraldamise üle EKA välisstipendiumide komisjon, kuhu kuuluvad iga teaduskonna akadeemiline esindaja, akadeemiline prorektor ja välissuhete osakonna juhataja. Arvesse võetakse portfooliot ning motivatsioonikirja, eelistatud on magistrandid ja vanema kursuse tudengid.
  • Kui välissuhete osakond on kinnitanud, et oled saanud stipendiumi ning kooskõlastanud koolivaliku, saad edasi kandideerida välisülikooli. Uuri varakult taotlustähtaegade ning -nõuete kohta. Tudeng vastutab oma taotluse välisülikooli saatmise eest.

Vaata, mida EKA inimesed räägivad välismaal õppimise kogemusest:

Laura Kuusk, fotoosakonna dotsent

Koit Ojaliiv, EKA arhitektuuri osakonna vilistlane, KUU Arhitektid

Piret Puppart, moedisaini professor

Marge Monko, fotoosakonna professor

Lennart Mänd, aksessuaari- ja köitedisaini osakond, professor

Triin Tint, moeosakonna magistrant

Kontakt:

EKA välissuhete osakond
international@artun.ee
+372 626 7388
Põhja pst 7, A203

Õppekorralduslik info

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– välisvahetusõpingud või praktika on kestnud vähemalt 3 kuud

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi.

Õppeosakonna meelespea välismaale minejale

Õppekorralduse eeskiri

“Välismaal õppimise tingimused ja kord”