Vahetusõpingud ja praktika

VÕTAME VASTU ERASMUS+ PRAKTIKA LISATAOTLUSI!

Täida ära online taotlusvorm: SIIN  ja loe Erasmus+ praktika kohta lähemalt.

Õppeosakonna meelespea vahetustudengitele ja praktikantidele

 

ÜLDREEGLID:

Vahetusõpingutele ja välispraktikale saab minna alates BA 2. aastast (taotleda saab juba 1. õppeaasta kevadel);

Tudeng ei tohi vahetusõpingute või praktika ajal viibida akadeemilisel puhkusel;

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– välisvahetusõpingud või praktika on kestnud vähemalt 3 kuud

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi.

Vahetusõpingute või praktika ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud soodustused ja toetused.

Soovitame sõlmida välismaa viibimise ajaks lisa tervisekindlustuse (Erasmus+ praktika puhul on kohustuslik lisakindlustus), EL riiki asudes kindlasti võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart (katab ainult esmaabi).

 

Stipendiumiprogrammid:

ERASMUS+ ÕPINGUTEKS JA PRAKTIKAKS EUROOPA LIIDUS,

(stipendium max 5 kuuks vastavalt kehtestatud piirmääradele)

ERASMUS+ ÜLEILMNE ÕPIRÄNNE 

– vahetusõpingud EKA partnerülikoolides väljaspool EL, stipendiumi saamine sõltuvalt partnerist/sihtriigist (stipendiumi kohta märge lepingute tabelis) 

NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

Konkurss koosneb kahest osast:

  1. esmalt tuleb läbida EKA-sisene taotlusvoor,
  2. saades kinnituse stipendiumi ning partnerülikooli osas, saadab tudeng isiklikult taotluse partnerülikooli (NB! uurige varakult tähtaegade ning nõuete kohta).

Taotlusvorm (link lisatakse konkursi välja kuulutamisel 2019. aasta alguses) on kõikide programmide jaoks; stipendiumi määramisel lähtutakse valitud partnerülikoolist/sihtriigist. 

Taotlusvormi tuleb lisada lingid motivatsioonikirjale (suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile) ja portfooliole*. Võid need üles laadida google docs’i, oma artun.ee konto kaudu. 

*Portfooliot ei nõuta teoreetiliste erialade tudengitelt. Selle asemel võiks olla põhjalikum motivatsioonikiri.

Taotlusi hindab EKA stipendiumide komisjon, mis koosneb õppeprorektorist, dekaanidest, õppeosakonna spetsialistist ja välissuhete osakonna juhatajast.

Konkursi tekkimisel tehakse valik portfoolio ja/või motivatsioonikirja põhjal.

KOHUSTUSLIK ON TUTVUDA ÕPPEKORRALDUSEESKIRJAGA ning selle lisa “Välismaal õppimise tingimused ja kord” dokumendiga.

 

Lisainfo

Estonia pst 7, Tallinn

ruum 508

+372 6 267 388

international@artun.ee

Vastuvõtt:

E, T, R: 10 – 12.00

K, N, : 13.00 – 16.00