Vahetusõpingud ja praktika

Vahetusõpingutele ja praktikale kandideerimine kevadsemestriks 2019 on AVATUD!

Tähtaeg kandideerimiseks on 15.09 kell 23.59 Kandideeri SIIN

Partnerkoolide nimekirjaga saad tutvuda juba nüüd siin. PS! Pane tähele, et lehekülgi on kolm. Tudeng uurib enne kandideerimist partnerkoolidesse kandideerimise tähtajad nende kodulehekülgedelt ning vastutab nendest kinni pidamise eest ise.

Taotleda saavad kõigi erialade kõigi õppetasemete, k.a. Avatud Akadeemia tudengid.

Üldreeglid

Tudeng ei tohi vahetusõpingute või praktika ajal viibida akadeemilisel puhkusel;

Välismaal viibitud semestri(te) võrra saab nominaalaja pikendust kui on täidetud järgmised tingimused:

– välisvahetusõpingud või praktika on kestnud vähemalt 3 kuud

– tudeng esitab perioodi lõpus EKA-le üle kandmiseks miinimum 15 ECTS ulatuses sooritusi.

Vahetusõpingute või praktika ajal kehtivad endiselt kõik tudengile mõeldud soodustused ja toetused.

Soovitame sõlmida välismaa viibimise ajaks lisa tervisekindlustuse, EL riiki asudes kindlasti võtta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart (katab ainult esmaabi).

ÕPPEOSAKONNA MEELESPEA VÄLISMAAL ÕPPIJATELE JA PRAKTIKANTIDELE

Stipendiumid

ERASMUS+ ÕPINGUTEKS EUROOPA LIIDUS,

(stipendium max 5 kuuks vastavalt kehtestatud piirmääradele)

ERASMUS+ ÜLEILMNE ÕPIRÄNNE 

– vahetusõpingud EKA partnerülikoolides väljaspool EL, stipendiumi saamine sõltuvalt partnerist/sihtriigist (stipendiumi kohta märge lepingute tabelis) 

NORDPLUS (Põhjamaade võrgustike partnerülikoolid)

Konkurss koosneb kahest osast:

  1. esmalt tuleb läbida EKA-sisene taotlusvoor,
  2. saades kinnituse stipendiumi ning partnerülikooli osas, saadab tudeng isiklikult taotluse partnerülikooli (NB! uurige varakult tähtaegade ning nõuete kohta).

Taotlusvorm on kõikide programmide jaoks; stipendiumi määramisel lähtutakse valitud partnerülikoolist/sihtriigist. 

Taotlusvormi tuleb lisada lingid motivatsioonikirjale (suunatud EKA välisstipendiumide komisjonile) ja portfooliole*. Võid need üles laadida google docs’i, oma artun.ee konto kaudu. 

*Portfooliot ei nõuta teoreetiliste erialade tudengitelt. Selle asemel võiks olla põhjalikum motivatsioonikiri.

Taotlusi hindab EKA stipendiumide komisjon, mis koosneb õppeprorektorist, dekaanidest, õppeosakonna spetsialistist ja välissuhete osakonna juhatajast.

Konkursi tekkimisel tehakse valik portfoolio ja/või motivatsioonikirja põhjal.

KOHUSTUSLIK ON TUTVUDA ÕPPEKORRALDUSEESKIRJAGA ning selle lisa “Välismaal õppimise tingimused ja kord” dokumendiga.

 

Lisainfo

Estonia pst 7, Tallinn

ruum 508

+372 6 267 388

international@artun.ee

Vastuvõtt:

E, T, R: 10 – 12.00

K, N, : 13.00 – 16.00

 

Kontaktid

_MG_7070_1

Kristin Nõlvak

Välissuhete spetsialist

6267388

international@artun.ee