E-raamatukogu

E-raamatukogu kasutamiseks vajalike kasutajanimede ja salasõnade saamiseks tuleb pöörduda raamatukokku

Eesti Kunstiakadeemias kaitstud doktori- ja magistritööd

DOKTORITÖÖD

MAGISTRITÖÖD

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna publikatsioonid

E-teatmeteosed, andmebaasid, infoallikad:

DIGAR Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv pakub juurdepääsu ajalehtedele, ajakirjadele, e-raamatutele, kaartidele, nootidele, fotodele, postkaartidele, plakatitele, illustratsioonidele, audioraamatutele ning muusikafailidele. Digari kasutamiseks tuleb registreeruda Rahvusraamatukogu kasutajaks.

DOAB Directory of Open Access Books. Raamatud, õpikud. Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, geoloogia, keskkonnateadused, majandus, äri, õigus, üldine teadus ja tehnoloogia.

DOAJ Directory of Open Access Journals. Vaba juurdepääsuga teadusajakirjad. Valdkonnad: arhitektuur, filosoofia, maateadus,  keskkonnateadused, majandus, äri, matemaatika, statistika, psühholoogia, teadus, tehnoloogia ja inseneriteadused.

EBSCOhost logoMultidistsiplinaarne andmebaaside kogum, mis sisaldab teadus- ja erialaajakirjade, aastaraamatute, statistikaväljaannete jt. publikatsioonide referaate või täistekste.Vaba juurdepääs EKA majas, mujal vajalikud kasutajanimi ja salasõna. Kasutusjuhend.
EBSCO HOST sisaldab:
Academic Search Complete (multidistsiplinaarsed akadeemilised väljaanded:  8500 täisteksti ajakirja, neist 7300 eelretsenseeritavad).

ERIC (haridusteemaline andmebaas, sisaldab ajakirjaartikleid, uurimisraporteid, õppekavasid, juhendeid, konverentsimaterjale, dissertatsioone ja raamatuid alates 1966 a.).
MasterFILE Premier (1700 ajakirja, 500 teatmeteost. Igapäevaselt täiendatav avara teemavalikuga laiemale publikule mõeldud andmebaas ).

Art & Architecture Complete (kunsti ja arhitektuuri valdkonna artiklid  ja hiiglaslik pildikogu).

Samal platformil leiad ka: eBook Academic Collection ( lai valik multidistsiplinaarset teaduskirjandust, üle 141 500 e-raamatu).

EE EESTI ENTSÜKLOPEEDIA

Eesti biograafiline andmebaas ISIK (Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu kartoteegi põhjal) ja Tallinna ülikooli väliseesti isikulooline andmebaas VEPER

EESTI FILMI ANDMEBAAS Eesti filmiloojate looming 1912 a. alates.

E-entsüklopeedia TEA  

EESTI MUUSEUMIDE VEEBIVÄRAV Sisaldab Eesti Muuseumide infosüsteemiga liitunud asutuste digiteeritud kogusid.

EESTI STANDARDIKESKUS Sisaldab: Eesti standardeid; Eesti standarditeks üle võetud Euroopa ja rahvusvahelisi standardeid ning Euroopa standardilaadseid dokumente; nähtavad on kehtivad ja viimased kehtetud dokumendid, standardi muudatused ja parandused.

EESTI õigekeelsussõnaraamat ÕS

ESTER Eesti suuremate raamatukogude ühiskataloog. Vaata, mis leidub EKA raamatukogus . Kasutusjuhend.

Estonica Entsüklopeedia Eestist  Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline entsüklopeedialaadne võrguväljaanne, mille sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest.

ETIS Eesti Teadusinfosüsteemi on koondatud info Eesti teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuse tulemuste kohta. Võimaldab otsida infot Eesti teadlaste publikatsioonide kohta.

EUROPEANA Teeb koostööd tuhandete Euroopa arhiivide, raamatukogude ja muuseumidega jagab kultuuripärandit haridus-, meelelahutus- ja teaduslikeks eesmärkideks. Sisaldab erikollektsioone kunstist, moest, muusikast, fotograafiast ja I Maailmasõjast.

E-VARAMU Eesti mäluasutuste ühtne portaal.

GETTY PUBLICATIONS VIRTUAL LIBRARY Vaba juurdepääsuga Getty Muuseumi,  Konserveerimis ja uurimisinstituudi publikatsioonid.

GUTENBERGI PROJEKT Vanim digitaalne vaba juurdepääsuga e-raamatukogu. Kirjandusteosed ja üldkultuurilist huvi pakkuvad raamatud.

ISE Eesti artiklite andmebaasi koostatakse peamiselt Eestis ilmuvate ajalehtede, ajakirjade, artiklikogumike ja jätkväljaannete põhjal. Andmebaas sisaldab ka viiteid täistekstidele. Kasutusjuhend. Alates 1.01.2017 täiendatakse andmebaasi valikuliselt.

JSTOR Arts and Sciences III ja V Teadusajakirjade  arhiivandmebaas. Sisaldab ka arhitektuuri ja kunsti teemalisi artikleid. Ajakirjade 3-5 viimast aastakäiku ei ole kättesaadavad (embargo). Vaba ligipääs EKA majas.

OXFORD ART ONLINE Sisaldab artikleid kunstist ja arhitektuurist ja pildipanka kunstiteostest, plaanidest, kunstnike signatuuridest. Sisaldab GROVE Dictionary of Art e-teatmeteost, millele on tagatud ligipääs EKA majas.

OPENCULTURE Kõrgkultuuri ja haridusportaal, kust leiab sadu vaba juurdepääsuga e-raamatuid sh. Metropolitani kunstimuuseumi, Guggenheimi muuseumi, California ülikooli kirjastuse väljaanded jne.; sadu filme ja lisaks ka tippülikoolide e-kursuseid.

SCOPUS(Elsevier) on suurim referaat- ja viiteandmebaas, mis sisaldab nii eelretsenseeritud teaduskirjandust (artiklid, konverentsimaterjalid, patendid, raamatuseeriad) kui kvaliteetseid veebiressurse. Andmebaas võimaldab võrrelda ja hinnata organisatsioonide ja autorite teadustegevuse efektiivsust, publikatsioonide ja ajakirjade väärtust.

TALLINNA ÜLIKOOLI E-teadusraamatukogust ETERA leiab TLÜ ainepakettides olevaid õppematerjale, erinevaid raamatuid, ajakirju, ajalehti, postkaarte, fotosid, maakaarte, plakateid, TLÜs kaitstud bakalaureuse-, magistri- ja doktoritöid.

TARTU ÜLIKOOLI digitaalarhiiv  DSpace võimaldab vaba juurdepääsu erinevatele e-õpikutele, e-õppematerjalidele ning diplomi- ja lõputöödele.

UBUWEB 1996. a. Kenneth Goldsmithi loodud hariduslik avangardistlike veebivarade kogum.

VAU Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal.

WEB OF SCIENCE  Sisaldab tsiteerimisinfo andmebaase. Sealhulgas Arts & Humanities Citation Index. Andmebaasisisesed tööriistad (Journal citation reports ja InCites võimaldavad hinnata ajakirjade mõjufaktorit ja hinnata teadustulemusi, võrdlust institutsionaalsel tasemel) Vaba juurdepääs EKA majas.

WORLD DIGITAL LIBRARY Maailma kultuuriaardeid tutvustav portaal.

ETV saatesarjad kunstist

EESTI NÜÜDISKUNST ERR arhiivis

AKU

MEIE AJA KUNST

JAEI

ELUSTIILID

EESTI KUNST ERR arhiivis

Valik e-ajakirju

Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat 

( vanemad numbrid leiad sisuregistrist)

Estonian Art

GLASS IS MORE

New Left review online arhiiviga

(ligipääs vaid akadeemia arvutitest)

October

Sovetskoje foto

Studies in material thinking

TEXTILE IS MORE

urbanistide väljaanne U

World heritage  (UNESCO World Heritage Centre väljaanne)

e-raamat

Ülo Pikkov Animasoofia

 

Alo Hoidre päevik avab pilgu 1930ndate kunstitudengi siseilma

Prof Alo Hoidre saanuks 26. jaanuaril 100-aastaseks. Sel puhul riputab Eesti Kunstiakadeemia raamatukogu üles tema Kunsttööstuskooli kivitrüki eriala õpinguteaegse päeviku aastatest 1935-39. Kui Kunsttööstuskool 1930. aastate ...