Teenused

Raamatukogu osutab oma lugejatele peale infootsingute ja laenutuse veel mitmeid erinevaid teenuseid.

Tasuta teenused

Ainult akadeemia üliõpilastele, õppejõududele ja teenistujatele

  • Internet
  • Wifi
  • Ise skaneerimise võimalus
  • VHS-lt DVD-le salvestamine

Tasulised teenused

Kõigile lugejatele

Printimine arvutist

Paljunduskoopiad

  • A4 must/valge — € 0.05
  • A4 must/valge kahepoolne — € 0.10
  • A3 must/valge — € 0.12
  • Kile must/valge (ainult raamatukogu kilele) — € 0.25

RVL teenus

Raamatukogu püsilugejatele tellime neile vajalikku informatsiooni Eesti või välismaa raamatukogudest.

EKA raamatukogu fondist saab laenutada raamatuid ja ajakirju (väljapoole ei laenutata AV kandjaid, käsikirju, õpikuid ja osakondades olevaid raamatuid) ainult läbi Eesti raamatukogude.

Eesti-sisene teenus on tasuta. Välismaalt tellimisel tuleb lugejal tasuda posti- ja koopiate tegemise kulud.

Tellimusi saab esitada kohapeal või aadressil elvira.mutt@artun.ee