Teenused

Raamatukogu osutab oma lugejatele peale infootsingute ja laenutuse veel mitmeid erinevaid teenuseid.

Tasuta teenused

Ainult akadeemia üliõpilastele, õppejõududele

  • Arvutite kasutamine
  • VHS-lt DVD-le salvestamine

Kõigile lugejatele

Wifi

Ise skaneerimise võimalus

Tasulised teenused

Kõigile lugejatele

Printimine arvutist

 

  • A4 must/valge tekst — € 0.05
  • A4 must/valge pilt — € 0.20 

Paljunduskoopiad

  • A4 must/valge — € 0.05
  • A4 must/valge kahepoolne — € 0.10
  • A3 must/valge — € 0.12
  • Kile must/valge (ainult raamatukogu kilele) — € 0.25

RVL teenus

Raamatukogu püsilugejatele tellime neile vajalikku informatsiooni Eesti või välismaa raamatukogudest.

EKA raamatukogu fondist saab laenutada raamatuid ja ajakirju (väljapoole ei laenutata AV kandjaid, käsikirju, õpikuid ja osakondades olevaid raamatuid) ainult läbi Eesti raamatukogude.

Eesti-sisene teenus on tasuta. Välismaalt tellimisel tuleb lugejal tasuda posti- ja koopiate tegemise kulud.

Tellimusi saab esitada kohapeal või aadressil elvira.mutt@artun.ee