ÜE toetused

Alates 2020 aasta kevadsemestrist on EKA Üliõpilasesindus käivitanud tudengite toetuste jagamise programmi. Programm on ellukutsutud tudengite omaalgatuse edendamiseks, tudengielu elavdamiseks ja erialase arengu toetamiseks. Toetust võib taotleda erinevatele akadeemia üliõpilaste erialaga seonduvatele projektidele – sh praktikad, lähetused, näitused, üritused, teoste valmistamine jms, mille täideviimiseks taotlejal endal materiaalsed vahendid puuduvad.   Kevadsemestri toetused pälvisid projektid:

-projekt “EKA AED”(Mari Uibo, jt.)

-projekt EKA hoovi ühisloome ala loomine koos baariga (Lilian Hiob jt)

-Maryliis Teinfeldt-Grins isikunäitus „Mälestuste maastikud” 

-Kaisa Maasik projekt “Anna mulle miski, mis on päris”

-Lilan Hiob projekt  “Future of the Past”

  Taotlemine 1. Loe läbi EKA ÜE toetuste jagamise kord (allpool) 2. Lae alla ja täida taotlusvorm ja saada see digitaalselt allkirjastatuna ÜE meilile (yesindus@artun.ee), või too paberkandjal esinduse kontorisse (D600). Taotluste dokumendid Google Drive’is Taotlusvorm Aruandlus Kulude aruandlus