Otsime: Teenusedisaini professor, MA õppekava juht

Foto: EKA arhiiv

TEENUSEDISAINI PROFESSOR, MA õppekava juht

 

Koormus: 1,0 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 21.08.2023
Dokumentide esitamise tähtaeg: 5. märts 2023

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse  kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Professor on rahvusvahelisel tasemel loome-, teadus- või muus arendustegevuses aktiivselt osalev oma eriala juhtiv õppejõud. Professori ametikoha eesmärk on erialane õppe-, loome-, teadus ja arendustegevus ja selle korraldamine ning akadeemilise järelkasvu kindlustamine.

Teenusedisaini professori kohale oodatakse rahvusvahelisel tasemel tegutsevat professionaalset disainerit, kel on olemas arvestatav kogemus kõrgkooli õppejõuna töötamisel, erialase teadustöö tegemise kogemus ning rahvusvaheline erialane võrgustik. Teenusedisaini professor juhib rahvusvahelist Teenusedisaini strateegiad ja innovatsioon õppekava koostöös partnerülikoolide õppekava juhtidega ning tagab nii selle jätkusuutlikkuse kui silmapaistva taseme. Professor arendab ja juhib EKAs teenusedisaini valdkonna õppe-, teadus-, loome- ja arendustööd rahvusvaheliselt kõrgel tasemel, sh tagab akadeemilise järelkasvu. Professori tööülesanded eeldavad koostööd nii teiste õppekavadega, ettevõtete kui ka kultuuriasutustega teenusedisaini erinevates praktilistes ja uurimuslikes väljundites. Samuti peab teenusedisaini professor olema võimeline algatama ja läbi viima kaasaegseid ja kriitilise hoiakuga erialaseid projekte.

Rohkem infot professori tööülesannete kohta leiab professori ametijuhendist.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • oma erialal rahvusvaheliselt tunnustatud loomeisik;
 • pädevus korraldada õppetööd ja õpetada oma eriala aineid kõrghariduse kõigil astmetel (vajalik õpetamise kogemus kõrgkoolis) ning üliõpilaste juhendamise kogemus (välja arvatud juhul, kui kandidaat ei ole töötanud kõrgkoolis korralise õppejõuna);
 • suutlikkus arendada õppekavu ja õppemetoodikat;
 • varem õppejõuna töötanud isik peab olema osalenud viimasel viie aasta jooksul õpetamisalases täiendusõppes;
 • vähemalt seitsmeaastane rahvusvaheline aktiivne teadus, loome ja arendustegevus (TAL-tegevus) ning suutlikkus juhtida ja suunata oma ainevaldkonna TAL-tegevust ning taotleda selleks vajalikku rahastust;
 • inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel (eesti keelt mitte oskaval kandidaadil peab olema soov eesti keelt õppida);
 • meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
 • juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu. 

Rohkem infot professori ametinõuete kohta leiab siit.

Esitatavad dokumendid (dokumendid esitatakse inglise keeles):

 • allkirjastatud avaldus rektori nimele;
 • elulookirjeldus (CV), mis sisaldab struktureeritud andmeid loomingulise, teadusliku (publikatsioonide loetelu), pedagoogilise töö ning erialase juhtimis- ja arendustegevuse kohta;
 • haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
 • digitaalne portfoolio (10-25 tööd) valdkonna tööde näidistega;
 • ülevaade ja tõenduse rahvusvahelisest tegevusest, mis kinnitab rahvusvahelist tunnustatust loomeisikuna;
 • akadeemilise töötaja õpetamisportfoolio;
 • visiooni või tegevuskava järgmiseks tööperioodiks (kuni 3000 tähemärki);
 • teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • võimalus olla eestkõneleja valdkonna arengus;
 • tähendusrikast tööd arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuri õppekeskkonnas;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 56 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot teenusedisaini professori ametikoha kohta saab disainiteaduskonna dekaan Ruth-Helene Melioranskilt ruth.melioranski@artun.ee. Täiendav info töötamisest Eesti Kunstiakadeemias või kandideerimise kohta personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud