Otsime tööstusdisaini dotsenti

Foto: Marin Sild

TÖÖSTUSDISAINI DOTSENT, BA tööstusdisaini eriala juht

Koormus: 1,0 ametikohta
Töö tegemise asukoht: Tallinn
Lepingu tüüp: tähtajatu
Töö algus: 21.08.2023
Dokumentide esitamise tähtaeg: 5. märts 2023

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Eesti Kunstiakadeemias koolitatakse  kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi ja restaureerijaid. Õppida on võimalik ligi 30 erialal, millel õpib umbes 1200 üliõpilast.

Dotsent on oma eriala tunnustatud õppejõud. Dotsendi ametikoha eesmärk on oma

ainevaldkonna õppe läbiviimine, teadus-, arendus- ja/või loometegevuses aktiivne osalemine,

nendesse tegevustesse kaasatud üliõpilaste ja õppejõudude tulemuslik juhendamine.

Tööstusdisaini õpetamine ja eriala juhtimine bakalaureuse õppekaval (õppekava tööstus- ja digitootedisain); loengute ja projektõppe läbiviimine ja lõputööde juhendamine; tudengite individuaalse arengu toetamine ja õppe tagasisidestamine; valdkonna mõtestamine ja edasiarendamine Eestis; teadus- ja arenduskoostöö edendamine. Kasuks tulevad teadmised ja kogemused jätkusuutlikus disainis, koosloomes ning soov edendada rahvusvahelisi suhteid teiste ülikoolidega.

Rohkem infot dotsendi tööülesannete kohta leiab dotsendi ametijuhendist.

Nõudmised kandidaadile:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • oma eriala tunnustatud loomeisik;
 • eesti keele oskus C2 ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • pädevus korraldada õppetööd ja õpetada oma eriala aineid vähemalt kõrghaiduse esimesel kahel astmetel (vajalik õpetamise kogemus kõrgkoolis) ning üliõpilaste juhendamise kogemus (välja arvatud juhul, kui kandidaat ei ole töötanud kõrgkoolis korralise õppejõuna);
 • suutlikkus arendada õppekava ja õppemetoodikat;
 • varem õppejõuna töötanud isik peab olema osalenud viimasel viie aasta jooksul õpetamisalases täiendusõppes;
 • vähemalt viieaastane aktiivne teadus-, arendus- või muu loometegevus (TAL-tegevus) ning suutlikkus juhtida ja suunata oma ainevaldkonna TAL-tegevust ning taotleda selleks vajalikku rahastust;
 • meeskonna või projekti juhtimise kogemus;
 • juhtimis-, koostöö- ja suhtlemisalaste pädevuste olemasolu. 

Rohkem infot dotsendi ametinõuete kohta leiab siit.

Esitatavad dokumendid:

 • allkirjastatud avaldus rektori nimele;
 • elulookirjeldus (CV);
 • haridust ja teaduskraadi kinnitav dokument ning selle lisade koopiad;
 • digitaalne portfoolio (10-25 tööd) valdkonna tööde näidistega;
 • ülevaate ja tõenduse erialases loometegevuses saavutatud silmapaistvate, tunnustust leidnud tulemuste kohta;
 • akadeemilise töötaja õpetamisportfoolio;
 • visioon tööstusdisaini eriala arengust;
 • teised dokumendid, mida kandidaat oluliseks peab.

Dokumendid saata kas e-posti aadressile personal@artun.ee või personaliosakonda aadressil Põhja pst 7, 10412 Tallinn, ruum D202.

Eesti Kunstiakadeemia pakub:

 • võimalust olla eestkõneleja valdkonna arengus;
 • tähendusrikast tööd arenevas Eesti suurimas elukestva kunsti-, disaini- ja arhitektuuri õppekeskkonnas;
 • koostöö- ja täiendusvõimalusi teistes maailma ülikoolides;
 • toetavat erialast meeskonda ning tugevat üliõpilaste kogukonda;
 • 56 päeva puhkust ja paindlikku tööaega;
 • soodsamaid sportimisvõimalusi;
 • inspireerivat ja tänapäevast töökeskkonda Tallinna Kalamajas.

Täiendavat infot tööstusdisaini dotsendi ametikoha kohta saab tootedisaini osakonna juhataja Maarja Mõtuselt maarja.motus@artun.ee. Täiendav info töötamisest Eesti Kunstiakadeemias või kandideerimise kohta personalijuht Dagmar Raidelt dagmar.raide@artun.ee

Jaga sõpradega:

Postitas Solveig Jahnke
Viimati muudetud