Ruumitarg(em)aks

Kõik inimesed elavad, toimetavad ja ON alati mingis ruumis, keskkonnas, kõige avaramas mõttes. Kõik inimesed kasutavad ja võtavad ruumi, väljendavad end ruumi vahendusel, suhtlevad ja suhestuvad ruumiga. Kõik me oleme ruumilised olendid ja räägime ühel või teisel viisil nn ruumikeelt.

Koolituse eesmärk on ärgitada ruumi teadlikumalt kasutama ja mõistma, kasvada ruumitundlikumaks ja -nõudlikumaks loojaks ning kasutajaks.

Loengute-vestluste ja lihtsate harjutuste kaudu räägime inimeste ruumilisest käitumisest ja vajadustest ning ruumi füüsilistest ja sotsiaalsetest omadustest. Visandamise, analüüsimise ja mõtestamise abil harjutame ruumilist eneseväljendust.

Kavandame ühe ruumi, kus saab käsitletud teoreetilisi ja praktilisi teadmisi ning tekkinud mõtteid paberil katsetada, rakendada ja väljendada.

Koolituse programm

 1. Ruumikeel, ruumiline käitumine ja inimese põhivajadused. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“
 • Ruum – füüsiline ja sotsiaalne nähtus
 • Ruum võimaldab, väljendab, vahendab

Juhendajad: Malle Jürgenson ja Alina Nurmist

 1. Ruumi- ja elamise tüpoloogiad – arhitekti entsüklopeedia. Illustreeritud loeng-vestlus ja „harjutused iseseisvaks eluks“
 • Mida tähendavad tüpoloogiad ja miks me neid kasutame?
 • Uus-, taas- ja vahekasutus
 • Juhtumi(te) kirjeldus, protsessi analüüs ja tagantjärele tarkus

Juhendaja: Kariina-Kristiina Kaufmann

 1. Füüsiline ruum. Kuidas me ruumi tajume? Mitme väikese ülesandega loeng-töötuba
 • Proportsioon, kompositsioon, funktsioon, emotsioon, kommunikatsioon

Juhendaja: Kadri Tonto

 1. Ruum ja valgus. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“
 • Valgustid ja nende tüübid
 • Valguse abil loodud keskkond
 • Valgusprojekteerimine lähtuvalt ruumi funktsioonist

Juhendaja: Piret Noor

 1. Ruumiakustika. Kõrvadega nägemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“

Juhendaja: Gerda Kaasik

 1. Materjalid. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“
 • „vaibaparadiis“, „põrandamaailm“ ja teised imetabased kohad. Kuidas orienteeruda, valida ja otsustada?
 • OSB, MDF, PLP, RKP – mis ja milleks?

Juhendaja: Mari-Liis Sõber

 1. Ruumi ja kasutaja vastastikune kohanemine. Illustreeritud loeng ja „harjutused iseseisvaks eluks“
 • Kuidas tekib ruumi kasutaja kogemus?
 • Teekond

Juhendaja: Alina Nurmist

 1. Olemasoleva ruumi uuskasutus. Ülesande ühine koostamine
 • Nunne 16 maja Tallinnas. Vaatame, uurime maja võimalusi, konteksti, tausta, ajalugu jm
 • Osalejad teevad omapakutud funktsiooni ja sisu järgi Nunne 16 maja ruumiprojekti

Juhendajad: Alina Nurmist ja Malle Jürgenson

9.–19. Kujundusprotsessi, tekkinud küsimuste ja lahenduste analüüs ühiselt ja individuaalselt. Väikesed harjutused visandamisoskuse ja ruumilise eneseväljenduse arendamiseks

Juhendajad: Alina Nurmist ja Malle Jürgenson

 1. Projektide esitlus. Arutelu ja tagasiside

Võimaluse korral kõik noored lektorid ja juhendajad: Kariina-Kristiina Kaufmann, Piret Noor, Kadri Tonto, Mari-Liis Sõber, Gerda Kaasik, Alina Nurmist ja Malle Jürgenson

Koolituse läbinu

 • tajub ruumi adekvaatselt
 • suudab luua ülesande idee kohta narratiivi ja seda tutvustada
 • väljendab ennast visandamise kaudu
 • oskab joonistada ruumilist keskkonna
 • esitleb oma ideid ruumilise maketi kujul
 • suudab ennast väljendada mõtestatult ja kriitiliselt

Koolitus lõpeb projekti esitluse ja analüüsiga.

75% kohtumistel ja esitlusel osalenud lõpetajale väljastatakse täienduskoolituse tunnistus.

 

Aeg: 15. jaanuarist 28. maini 2018 esmaspäeviti kell 17.30–20.30

Koht: ruum 241, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 80 akadeemilist kontakt tundi (8 EAP)

Hind: 980 eurot

*Tasuda on võimalik kolmes osas!

 

Registreeru: SIIT

Õppekavarühm: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee / +372 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas

Viimati muudetud

Avatud akadeemia