Selgunud on EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi tulemused

Kadi Adrikorn uuris oma magistritöös, kuidas mõjutab peakate kandja enesetaju ning kuidas peakatte kandmine sotsiaalsetes situatsioonides mõjutab kandjat ja teisi

EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile laekus sel aastal viis tööd – kaks arhitektuuriteaduskonnast ja kolm disainiteaduskonnast. 

Laureaadid valis välja hindamiskomisjon koosseisus Sille Pihlak (arhitektuuriteaduskond), Katrin Kabun (disainiteaduskond), Jaanus Vahesalu (Tallinna Ettevõtlusamet), Sven Idarand (teadus- ja arendusosakond) ja Anna Lindpere (kommunikatsiooniosakond).

Komisjon otsustas tunnustada võrdselt kolme tööd –  Denizay Apusoglu “Nutikate söögiriistade kontseptsioon: käitumise suunamine söömisharjumuste parandamiseks”, Kadi Adrikorni “Sõnatu kohaolu – vaadeldes eksklusiivse peakatte kandmise kogemust“ ” ja Annika Valkna “Töö ja elu maal. Üürielamute lisamine Imavere alevikku” ning määrata igale autorile rahalise auhinna summas 600 eurot. Auhinnatud tööde puhul pidas komisjon oluliseks nende rakenduslikkust ja edasist arengupotentsiaali seoses ettevõtlusega.

Kadi Adrikorni uurib oma töös Sõnatu kohaolu – vaadeldes eksklusiivse peakatte kandmise kogemust“  läbi autori disaini-praktika, kuidas mõjutab peakate kandja enesetaju ning kuidas peakatte kandmine sotsiaalsetes situatsioonides mõjutab kandjat ja teisi. 

Kadi Adrikorni töö puhul pidas komisjon oluliseks, et lisaks kõrgele loomingulisele tasemele, on autor lisanud kasutajakogemuse; kollektsiooni saab hakata kohe tootmisesse rakendama ja klientidele pakkuma. Komisjon loodab, et tunnustus aitab jõuda autoril tootmise ja klientideni.

Annika Valkna “Töö ja elu maal”  esitab ettepaneku elujõuliste maa-asulate tekkeks ja näitab rohkeid arenguvõimalusi Imavere asula näitel, luues asulale hetkel puuduva keskuse ning maaeluga sobituva elamuprogrammi.

Annika Valkna puhul tõi komisjon välja, et kuigi töö on hetkel visioon, on sel potentsiaal koostöös arendajate, kohalike omavalitsuste ja/või puidutööstusettevõtetega jõuda tootmisesse ja klientidele pakkumiseni. Komisjon loodab, et Annika Valkna jätkab töö arendamist ja leiab koostööpartnerid, kellega koos oma visioon ellu viia.

Denizay Apusoglu töös „Nutikate söögiriistade kontseptsioon: käitumise suunamine söömisharjumuste parandamiseks“ käsitletakse ühiskonnas väga aktuaalset ja tihti varju jäävat söömisharjumuste probleemi.  Töö raames arendati välja IoT söögiriistade prototüüp, mis võimaldab kasutajal kohandada söömiskiirust vastavalt kompimise kaudu saadavale tagasisidele.

Töö puhul hindas komisjon kõrgelt läbiviidud turu-uuringut. Komisjoni hinnangul nõuab toode arendamist kuid on kõrge tootmispotentsiaaliga. Komisjon loodab, et toetus motiveerib autorit leida ettevõte, kellega koostöös jõuda tootmiseni.

Tallinna Ettevõtlusamet toob eraldi välja Denizay Apusoglu töö “Nutikate söögiriistade kontseptsioon: käitumise suunamine söömisharjumuste parandamiseks”, mille puhul nägi Ettevõtlusamet suurimat potentsiaali tootmiseks.  Tallinna Ettevõtluspäeval, 9. oktoobril antakse Denizay Apusoglule üle ka Tallinna Ettevõtlusameti poolne aukiri. 

denizay3
denizay1
Kadi_Adrikorn
Annika_Valkna
Konkursi võidutööd
Jaga sõpradega:

Postitas Mart Vainre
Viimati muudetud

Teadus- ja arendusosakond