Selgusid üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad

Maris Mändel doktoritöö kaitsmisel 18.12.2019

Selgunud on tänavused üliõpilaste teadustööde konkursi parimad. Riiklikud preemiad anti välja kolmel õppetasemel ja kuues teadusvaldkonnas. Lisaks valdkondlikele preemiatele anti välja kaks tasemete ja valdkondade ülest peapreemiat ja mitmeid eripreemiaid.

Muinsuskaitseameti kultuuripärandi valdkonna eripreemiatest kolm pälvisid EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas kaitstud lõputööd:

Tea Šumanovi magistritööArhitektuurijooniste koopiatüüpide  identifitseerimine ja säilitamine Eesti mäluasutustes Rahvusarhiivi, Tallinna Linnaarhiivi, Viljandi Muuseumi ja Virumaa Muuseumide näitel” (550 eurot);
Helene Jõe magistritööPärandiga tegelevate seltside jätkusuutlikkus Rakvere, Haapsalu ja Paide näitel” (500 eurot);
Maris Mändeli doktoritööTehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine” (650 eurot).

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi eesmärgiks on väärtustada teadustööd üliõpilaste seas, tõsta üliõpilaste aktiivsust ja avaldada tunnustust neile, kes on saavutanud oma töös väljapaistvaid tulemusi.

Konkursil premeeriti veel mitmeid EKA lõputöid, tulemustega saab tutvuda Eesti Teadusagentuuri kodulehel.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine