SILLAMÄE KAVANDATAVA MUINSUSKAITSEALA INVENTEERIMINE

Inventeerimine ja dokumenteerimine teostati Sillamäel EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna 2015 aasta suvise vaatluspraktika raames. Muinsuskaitseameti tellimusel on inventeerimistöö tulemused praktika juhendaja, EKA magistri Kristo Kooskora poolt nüüd ka lõpparuandeks vormistatud, eesmärgiga koondada võimalikult täpne alusandmestik Sillamäele kavandatava uue muinsuskaitseala ja selle kaitsevööndi kehtestamiseks

Looduskauni asustusüksuse käekäik on omanäoline ja vastuoluline. Kenast põhjaranniku suvituskohast kujunes peale II maailmasõda suletud linn, kuhu rajati NSVL Siseministeeriumi Kombinaat nr 7 ehk uraani rikastamise tehas, mis rangelt salastatuna töötas aastani 1990. Salajase tööstusharuga kaasnevalt ehitati 1940.–1950. aastatel kiirkorras üles ka uus suursugune linnaruum. Toona rajatud detailiderikas hoonestus, stiili järgivad pargid ja puiesteed on säilinud tänaseni. Kavandatava muinsuskaitseala näol on tegemist kõige suuremahulisema algupärasena säilinud linnalise neoklassitsistliku arhitektuuriansambliga lähiregioonis.

Inventeerimistööga kaardistati neoklassitsistliku linnaosa arhitektuuriajaloolised väärtused, dokumenteeriti ehitiste ja linnaruumi hetkeseis ning täpsustati vanemas linnaosas paiknevate hoonete kaasaegne funktsioon ja seisukord. Põhjalik lõpparuanne sisaldab ankeete kavandatava muinsuskaitseala 99 ehitisest ning kirjeldusi kaitsevööndi 78 objektist. Töösse on lisatud ka 2016. aasta alguses lammutatud vanimate tööliselamute ehk Sõtke tn majade fotodokumentatsioon ning mitmed tervikpilti ilmestavad ülevaatlikud kaardid.

Loe suvepraktika kohta ajalehest Põhjarannik

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud