Riigieksamid ja testid kohapeal

RIIGIEKSAMID

  • Kõigil erialadel (va. meediagraafika) on nõutud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksami sooritamine. Miinimum tulemus 30 punkti.
  • Muu õppekeelega kooli lõpetanud sisseastuja peab oma eesti keele oskust tõendama vähemalt B1 tasemele.
  • Võõrkeele riigieksam on nõutud kõigil erialadel. Miinimum sooritus 30 punkti, v.a kunstikultuuri teaduskonna erialadel, kus miinimum sooritus on B1 tase või 51 punkti.
  • Võõrkeele riigieksami asemel on võimalik kandideerida rahvusvahelise keeleeksamiga. Riigieksamina tunnustatud rahvusvaheliste keeleeksamite kohta leiab infot Riigi Teatajast (§ 25 lõige (10¹).
  • Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal lai matemaatika või enne 2014 a. lõpetanutel füüsika riigieksam. Enne 2014. a lõpetanutel arvestatakse vana matemaatika eksamit. Miinimumsooritus on 50 punkti.
  • Vene õppekeelega kooli lõpetanutel ei arvestata võõrkeelena eesti keele riigieksamit.
  • Enne 1997. a keskkooli lõpetanutel arvestatakse riigieksamite asemel lõputunnistuse hindeid.

Isikutel, kes soovivad omandada teist kõrgharidust esimesel kõrghariduse astmel, arvestatakse lõpetatud kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami tulemusi järgmiselt:

  • matemaatika kõrgharidusega isiku matemaatika riigieksami hindena maksimumpunktid;
  • erialade puhul, kus läheb arvesse võõrkeele riigieksami tulemus, võib arvestada tema kõrgharidust tõendaval dokumendil olevat võõrkeeleeksami tulemust;
  • erialade puhul, kus läheb sisseastumise eeltingimusena arvesse eesti keele riigieksami sooritus, võib lugeda riigieksami sooritatuks, kui isik on eelnevalt läbinud esimese kõrgharidusastme eesti keeles. Antud punkti ei saa kohaldada erialade puhul, kus eesti keele riigieksami tulemus läheb sisseastumiseksamina pingereas arvesse.

EESTI KEELE TEST

Sisseastuja, kes on lõpetanud vene õppekeelega kooli ja kellel puudub eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle tulemus on alla nõutud piiri, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

Sisseastuja, kes on lõpetanud keskkooli välisriigis ja kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus, võib sooritada eesti keele testi ülikooli juures.

MATEMAATIKA TEST

Kõigil soovijatel on võimalik sooritada matemaatika eksam uuesti EKAs kohapeal.  

 

Palun registreeru kohapeal toimuvatele testidele: vastuvott@artun.ee.

Kohapeal toimuvate testide täpsed kuupäevad leiad siit