Üldinfo

Lugupeetud EKAsse pürgijad, sellelt lehelt võib alata Teie kõrge lend.

Lennukuse tagamiseks olge enesekindlad, usaldage end, lugege palju erialast kirjandust, käige näitustel, tutvuge Eesti ja välismaa kaasaegsete kunstnike, disainerite, arhitektide jt loominguga ning olge maailma suhtes uudishimulikud!

ÜLDINFO JA -NÕUDED

  • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta. Bakalaureuseõppes toimub õpe kõigil õppekavadel eesti keeles (v.a meedigaraafika õppekaval, kus õppekeel on vene keel).
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida need, kellel on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 
  • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
  • Bakalaureuseõppe nominaalne õppeaeg on 3 aastat ja õppekava maht 180 EAP.
  • Sisseastujal peavad olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid.  
  • Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal peab lisaks olema sooritatud lai matemaatika. Enne 2014. a lõpetanutel kehtib vana matemaatika või füüsika riigieksam. Kõigil soovijatel on võimalus matemaatika riigieksami asemel sooritada test EKAs kohapeal. Loe rohkem siit.

Rohkem infot leiad siit.

OLULISED KUUPÄEVAD

Avalduste esitamine SAISis algab 11. juunil ja kestab kuni 28. juunini 2018.

Täpsemalt loe ajakava kohta SIIT

SISSEASTUMISEKSAMID

Lisaks riigieksami lävendi täitmisele peavad bakalaureuseastme sisseastujad läbima vestlused ja sooritama sisseastumiseksamid oma valitud õppekava juures. Eksamid on erialati erinevad, enamiku puhul on vajalik ka eelnevalt valminud tööde (portfoolio) esitamine.

Tutvu sisseastumiseksamitega siin.

KEELENÕUDED

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles.

Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel, tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B1 tasemel, esitades ühe järgnevatest:

  1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
  2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
  3. Eesti keele B1 tasemeeksami tulemus;
  4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B1 tase).

Sisseastuja, kelle eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on alla 60 punkti, on kohustatud õppima eesti keelt ja tõstma oma keeletaset.

Kohapeal toimuvate keeletestide kohta rohkem infot siin.

Korduma kippuvad küsimused

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee