Vastuvõtuinfo

AVALDUSE ESITAMINE SAISis

 • Sisseastumisavaldusi saab esitada 11.-28.06.2018
 • SAISis saate avalduse esitada juhul, kui olete kooli lõpetanud aastal 2004 ja hiljem. Sisseastumisavalduse esitamisel pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed, kõik andmed tulevad riiklikest andmekogudest.
 • Juhul, kui riiklikes registrites kandideerimiseks andmed puuduvad, tuleb avaldus täita www.sais.ee keskkonnas ja saata nõutud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vastuvott@artun.ee või tuua kohapeale ajakavas etteantud kuupäevadel.
 • Avalduse juurde tuleb kindlasti lisada nõutud lisadokumendid.

AVALDUSE ESITAMINE KOHAPEAL

Avalduste vastuvõtt kohapeal 27.-28.06.2018

Doktoriõppesse kandideerimisel palume esitada avaldus koos järgmiste dokumentidega:

 • Magistriõppe diplom koos akadeemilise õiendiga (kui andmed tulevad SAIS-is registritest, siis eraldi dokumente esitama ei pea)
 • Isikut tõendav dokument
 • CV
 • Portfoolio ja/või kaitstud magistritöö
 • Doktoritöö projekt/kavand
 • Avaldusele tuleb lisada ka doktoritöö juhendaja nimi ja akadeemiline CV (juhul kui väitekirja eeldatav juhendaja ei ole Eesti Kunstiakadeemia töötaja)
 • Foto digiformaadis. Pildi formaadid SAIS-i laadides: png, jpeg, gif

NB! Võta kaasa ID kaart ja paroolid või internetipanga andmed, et saaksid kohapeal SAIS-i sisse logida ja esitada avalduse elektroonselt.

MIS JUHTUB JÄRGMISENA?

 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mille olete SAISis esitanud ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.
 • Oma individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist oma avalduse juurest. 
 • Tulemused teatatakse hiljemalt läbi SAIS keskkonna. Samuti saadetakse teade ka avaldusel märgitud e-posti aadressile.

ESITA AVALDUS

www.sais.ee

Helen Jürgens

helen-jurgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee