Õppekavad ja vestlused

Vastuvõtutingimused 2018/2019. õppeaastaks on veel kinnitamata. Niipea kui tingimused on selgunud, lisame info ka siia. Seni on võimalik tutvuda 2017/18. õppeaasta konkursi tingimustega.

 

Magistriõppes toimub igal erialal kandidaatidega vestlus. Vestlused rahvusvahelistel õppekavadel toimuvad ajavahemikul 14.–23. mai 2018 ja eestikeelsetel õppekavadel ajavahemikul 2.–6. juuli 2018. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

Nõutud lisad tuleb laadida oma avaldusele SAISis, juhul kui ei ole teisiti märgitud.

Täpsed konkursitingimused erialati leiad SIIT.

 

RAHVUSVAHELISED ÕPPEKAVAD

ANIMATSIOON (ingliskeelne õppekava, tasuline õpe)

Õppemaks 2300 € õppeaastas.

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • magistritöö projekt
 • portfoolio audiovisuaalsetest töödest. (Filmid võivad olla failidena, millele on lisatud tekstiosa PDF, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud töödest.

Lisad peavad olema ingliskeelsed ja esitatud koos avaldusega SAISis.

Vestlus mai 2018

_____________________________________________________________________________________________

INTERAKTSIOONIDISAIN (ingliskeelne õppekava, tasuline, tsükliõpe,)

Õppemaks 2900 € õppeaastas.

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • motivatsioonikiri
 • portfoolio

Toimiva veebilehena või PDF-failina (maksimumsuurus 20 MB) tuleb esitada portfoolio, mis sisaldab 5-20 näidet viimase 5 aasta jooksul valminud disainilahendustest, tarkvaraarendusprojektidest, artiklitest, teadustööde abstraktidest, äriprojektide lühitutvustustest jms. Portfoolio demonstreerib kandidaadi praegusi kogemusi ja oskusi. Grupitööde esitamise puhul portfoolios tuleb kandidaadi panust selgesti kirjeldada.

Eelneva põhjal valitud kandidaatidele saadetakse:

 • Kodune eksamiülesanne

CV, motivatsioonikirja ning portfoolio alusel välja valitud kandidaadid peavad sooritama lühikese koduse eksamiülesande. Neile saadetakse eelnevalt kokkulepitud ajal e-maili kaudu probleemi kirjeldus. Probleemile tuleb pakkuda välja omapoolne lahendus tekstilises ja/või pildilises vormis ning see hiljemalt ühe tunni jooksul e-mailiga eksamikomisjonile saata. Pildilist lahendust peab saatma selgitav tekst. Eksami edukalt läbinud pääsevad edasi vestlusele.

Lisad, sh portfoolio, peavad olema ingliskeelsed ja esitatud koos avaldusega SAISis.

Vestlus mai 2018

_____________________________________________________________________________________________

SISEARHITEKTUUR (ingliskeelne õppekava, tasuta õpe)

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • portfoolio (PDF-formaadis versioon esitada koos dokumentidega, vestlusele kaasa väljaprint)
 • essee võimalikest magistriteemadest (2-3 teemat, kokku kuni 1500 tähemärki, PDF-formaadis). Vajadusel kasutada täiendavat visuaalset materjali, visandeid, diagramme, skeeme jms.
 • video dokumenteerida videoformaadis üliõpilaskandidaadi poolt avalikus ruumis läbiviidud sekkumiseksperimenti, mille eesmärk on mõnele levinud ruumiprobleemile tähelepanu juhtimine. Oluline on näidata probleemi olemust enne sekkumist, sekkumise protsessi ja võimalikku kasutajate reaktsioonidest tulenevat muutust. Uuritav probleem võib olla nii sise- kui välisruumis. Sekkumises kasutatava materjali maht ei ole tähtis, oluline on valitud probleemi asjakohasus ja tulemuste kokkuvõtte sisukus. Vajadusel võib klippi lisada diagramme, tekste, skeeme jm visuaalset materjali. (30-60 sekundiline video laadida meelepärasesse voogesitust võimaldavasse keskkonda (Youtube, Vimeo vms) ning esitada vaatamislink essee dokumendis. Oluline pole klipi produktsioon, vaid sõnum, sobib ka mobiiltelefoniga filmitud ja toimetatud materjal.)

Lisad peavad olema ingliskeelsed ja esitatud koos avaldusega SAISis.

Vestlus mai 2018

_____________________________________________________________________________________________

URBANISTIKA (ingliskeelne õppekava, tasuta õpe)

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • motivatsioonikiri: selgita, miks soovid asuda õppima urbanistika õppekavale ning vasta järgnevatele küsimustele: What is urbanisation? Why do some cities grow while others shrink? Where is the boundary between cities and nature? Maht maksimum 500 sõna.
 • portfoolio: trükitud portfoolio esitada koos dokumentidega (digitaalsel kujul portfooliosid ei aktsepteerita). Portfoolio sisaldab kirjalikke (nt esseed, artiklid) ja/või visuaalseid (teemadel arhitektuur ja linnaehitus) näiteid sisseastuja varasematest töödest. Maht maksimum 15 lehekülge. Portfoolio peab olema trükitud ja esitatakse koos avaldusega.

Lisad peavad olema ingliskeelsed. Portfoolio tuua Pikk 20.

Vestlus mai 2018

 

SUVINE VASTUVÕTT

ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE IV KURSUSELE (integreeritud õpe TTK LÕPETAJATELE)
Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • akadeemiline õiend
 • portfoolio (PDF-formaadis versioon esitada koos dokumentidega, vestlusele kaasa väljaprint)

Vestlus juuli 2018

___________________________________________________________

DISAIN JA RAKENDUSKUNST (keraamika; klaasikunst ja -disain; nahakunst ja -disain; tekstiilidisain; ehte- ja sepakunst; moedisain; graafiline disain)

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV 
 • ankeet

Ankeediküsimused (lisa PDF-failina avaldusele):
1. Millised on Sinu ootused EKA disaini ja rakenduskunsti magistriõppele?

2. Kaardista palun oma huvide fookust? Millised võiksid olla Sinu uurimustöö teemad? Kes võiksid olla võimalikud koostööpartnerid ja konsultandid?

3. Kus Sa sooviksid erialaliselt olla viie aasta pärast? Kus Sa näed ennast suuremal disaini- ja tarbekunsti pildil?

4. Kust said infot EKA MA Disain ja rakenduskunst õppekava kohta? 

 • portfoolio (digitaalne, PDF-formaadis, maht kuni 20 Mb. Võimalusel ka paberkandjal vestlusele kaasa).

Vestlus juuli 2018

__________________________________________________________

KUNST (graafika, maal, installatsioon ja skulptuur, fotograafia, uusmeedia)

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • motivatsioonikiri ja/või magistritöö projekt
 • portfoolio

Vestlus juuli 2018

____________________________________________
Õppekaval on kaks suunda: kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud ning kuraatoriõppe suund. Suunavalik toimub esimese semestri lõpus.

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • magistritöö projekt
 • motivatsioonikiri
 • bakalaureusetöö

Vestlus juuli 2018

____________________________________________

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • CV
 • magistritöö kavand
 • portfoolio ja/või bakalaureusetöö

Portfoolio kaasa võtta vestlusele.

Vestlus juuli 2018

________________________________________________

STSENOGRAAFIA

Koos avaldusega tuleb esitada:

 • CV
 • magistritöö projekt
 • portfoolio

Portfoolio peaks sisaldama stsenograafia-alaseid projekte, erialaseid katsetusi, joonistusi, maale jne.

Vestlus juuli 2018

______________________________________________________________________________________________________

TOOTEDISAIN

Koos avaldusega tuleb esitada:
 • portfoolio (digitaalne, PDF-formaadis, max 20 Mb)

Vestlus juuli 2018

________________________________________________________

ÜHISÕPPEKAVAD

KIRJANDUS-, VISUAALKULTUURI JA FILMITEOORIA (ingliskeelne õppekava, tasuline)
Vastuvõtt toimub läbi TLÜ ning vastavalt TLÜ vastuvõtu ajakavale ja tingimustele.

DISAIN JA TOOTEARENDUS (ingliskeelne õppekava, tasuline)
Vastuvõtt toimub läbi TTÜ ning vastavalt TTÜ vastuvõtu ajakavale ja tingimustele.

KUNSTIÕPETAJA (Ühisõppekava TLÜ-ga)
Vastuvõtt toimub läbi TLÜ

web_portfolio_cafe_2015_kuno_kristinaollek_61
EKA_Photo_Tõnu_Tunnel