Käimasolevad projektid

ADAPTERi logo
ADAPTER on Eesti ülikoolide vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti teadus- ja arendusasutustega, otsida nende poolt osutatavate teenuste seast endale tarvilik, tutvuda ettevõtetele suunatud toetusmeetmetega ja palju muud. ...
el_regionaalarengu_fond_horisontaalne
Eesti Kunstiakadeemia rakendab meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja kõrgkoolidele“ raames projekti “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus”. Projekti “EKA LOOVKÄRG” eesmärk on Eesti Kunstiakadeemia (EKA) ...
it-akadeemia-logo
Projekti üldine eesmärk on Eesti visuaalkunsti valdkonna professionaalide IKT-oskuste arendamine tänapäevastele nõuetele vastava tasemeõppe ja täienduskoolituse pakkumise kaudu. Projekti eesmärk on luua kaasaegsed võimalused Eesti Kunstiakadeemia (EKA) vabade kunstide teaduskonna digitaalse labori juurde, et seeläbi edendada EKAs pakutavate magistriõppekavade (kunst, uusmeedia, stsenograafia, ...
EDUJATEGU
Alates 2016 jaanuarist alustas tegevust programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi Edu ja Tegu). Programmi tegevuse eesmärgiks on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ettevõtlusõpe süsteemselt kõigil haridustasemetel ja –liikides ning luua kõigile õppijaile võimalus ettevõtlusõppe läbimiseks. Edu ja Tegu toetab koolilõpetajate ...