Käimasolevad projektid

adapter- ühendab teaduse ja ettevõtluse

ADAPTER on Eesti ülikoolide vaheline koostöövõrgustik, mille eesmärgiks on lihtsasti ja kiirelt viia kokku ettevõtted ning teadus- ja arendusasutused. ADAPTER võimaldab ühe nupuvajutusega saada ühendust kõikide selles osalevate Eesti ...

EKA LOOVKÄRG – EESTI VISUAAL- JA RUUMIKULTUURI ÕPPE- JA TEADUSKESKUS

Eesti Kunstiakadeemia rakendab meetme „Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes“ tegevuse „Institutsionaalne arendusprogramm teadus- ja arendusasutustele ja ...

EESTI KUNSTIAKADEEMIA VABADE KUNSTIDE ERIALADE IKT ÕPETAMISE JA RAKENDAMISE JA OSKUSTE ARENDAMINE

Projekti üldine eesmärk on Eesti visuaalkunsti valdkonna professionaalide IKT-oskuste arendamine tänapäevastele nõuetele vastava tasemeõppe ja täienduskoolituse pakkumise kaudu. Projekti eesmärk on luua kaasaegsed võimalused ...

Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel – Edu ja Tegu

Alates 2016 jaanuarist alustas tegevust programm „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ (edaspidi Edu ja Tegu). Programmi tegevuse eesmärgiks on rakendada ettevõtlikkust arendav õpikäsitus ja ...