Erasmus doktorandile

Doktorantide lühiajaline õpiränne

Erasmus+ progammis on avanenud uus võimalus doktorantidele – lühiajaline õpiränne.
Doktorantide lühiajalise füüsilise õpirände kestus on 5-30 päeva.
Õpirändele võib aga ei pea lisanduma virtuaalne osa.

Toetus
Päevad 1-14— 70 €/päev
Päevad 15-30 — 50 €/päev
Vajadusel lisanduvad 2 reisipäeva.
Stipendium makstakse täies ulatuses välja õpirände eel.
Lisandub Eesti Vabariigi lisatoetus 150€ ja mis makstakse välja pärast õpirännet, kui on täidetud kohustuslik aruandlus (EU survey).

Taotlemine
Taotlemiseks täita õpiplaan (Learning Agreement) – tegemist on kolmepoolse lepinguga, millega tudeng, EKA ja vastuvõttev organisatsioon kinnitavad õpirände toimumise, perioodi ja väljundid.
Õpiplaan (Learning Agreement)

Allkirjastatud (allkirjakleebisega) õpiplaan saata irene.hutsi@artun.ee

Erasmus+ vahetusõpingute ja praktika kohta loe lähemalt SIIT