NS stipendiumid

Erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnas

Stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteaduste ja tehnikavaldkondades. Riigile prioriteetsete valdkondadena käsitletakse Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonistrateegias 2014-2020 „Teadmistepõhine Eesti“ ja „Eesti ettevõtluse kasvustrateegias 2014-2020“ nimetatud nutika spetsialiseerumise valdkondi.

Eesti Kunstiakadeemias olid 2019-20 õ-a-l erialastipendiumite saajateks doktorandid Maria Hansar (muinsuskaitse ja konserveerimine) ja Sille Pihlak (arhitektuur ja linnaplaneerimine).

Täpsem info

NS stipendiumi määramise ja maksmise kord EKA-s

Erialastipendiumi maksmist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Eesti riigi eelarvest tegevuse „Kõrghariduse erialastipendiumid nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades“ alusel.