Ettevõtlikkus

Kuidas alustan ettevõtlusega ja mis saab minust pärast ülikooli?

Kunstiakadeemias õppimine on tihedalt seotud töökogemuste omandamisega. Tudengid osalevad erinevates praktilistes projektides, teevad koostööd teiste ülikoolide ja ettevõtetega või loovad oma ettevõtte juba õppimise ajal. Akadeemia teadus- ja arendusosakond (TAO) viib tudengid ja osakonnad kokku ettevõtjatega koostöö tegemiseks ning annab nõu projektide algatamisel ja taotluste koostamisel.  

TAO pakub ka individuaalset nõustamist praktiliste väljundite leidmisel, koostööprojektide otsimisel, projektide läbiviimisel, oma ettevõtte loomisel, rahastuse taotlemisel, intellektuaalomandi kaitsmise küsimustes ja ETIS’e täitmisel ettevõtetega seotud projektide osas. 

Kui soovid saada nõu oma karjääri planeerimisel, saad seda küsida nii oma osakonnast, teadus- ja arendusosakonnast kui ka Rajaleidja keskustest. Rajaleidja keskused pakuvad tasuta karjäärinõustamist kuni 26-aastastele tudengitele.

Kasulik on kiigata ka EKA internetilehekülgedele:

start.artun.ee

EKA liikmetele suunatud ettevõtlus- ja karjäärialane infoportaal, kust leiab informatsiooni ettevõtlusürituste ja -konkursside, intellektuaalomandi, ettevõtluse, koolituste, seminaride, karjääri, praktika ja projektijuhtimise kohta. Liitu ka start.artun Facebook lehega.

Spin-off ettevõtete mentorprogramm

EKA tudengitel on võimalus osaleda EKAga vastastikku kasulikus koostöömudelis luues selleks ettevõte, mida nimetatakse EKA spin-off ettevõtteks.

EKA spin-off-id saava oma äriidee elluviimisel tuge, TAO poolt võimalikke tellimusprojekte. Aktiivsete EKA spin-off ettevõteteg saab tutvuda start.artun lehel.

www.artun.ee/teadus-ja-arendus/nope/

Ajakiri NOPE ilmub digitaalselt 2 korda õppeaastas ja kajastab EKA sündmusi, EKA tudengite ning õppejõudude saavutusi, ettevõtlusõppe ja tugistruktuuride programme. Digitaalselt on kõik NOPE väljaanded kättesaadavad.

Lisainfot saada EKA kodulehelt, teadus- ja arendusosakonna lehelt ning blogist start.artun.ee

EV100 loovkonkurss

Osale EV100 loovkonkursil!

Lisainfo

KONTAKTID

TAO: Estonia pst 7, ruum 512 ja 513

Juhul, kui sa pole kindel, kelle poole võiksid oma küsimusega pööruda, siis võib meili saata osakonna üldaadressile tao@artun.ee

Maria Jäärats
Juhataja
E-post: maria.jaarats@artun.ee

Telefon: 626 7110


Ingela Heinaste
Ettevõtlussuhete koordinaator
E-post: ingela.heinaste@artun.ee
Telefon: 626 7108

Sven Idarand

Projektijuht
E-post: sven.idarand@artun.ee 
Telefon: 626 7345  

Anne-Riin Kütt
Intellektuaalomand ja lepingud
E-post: anne-riin.kytt@artun.ee
Telefon: 626 7112 

Kelli Turmann (lapsehoolduspuhkusel)
Ettevõtlus- ja karjäärinõustaja