Ilmumas

Järgnevalt EKA Kirjastuses ilmumas:

– STUART HALL “REPRESENTATSIOON: KULTUURILISED REPRESENTATSIOONID JA TÄHISTAMISPRAKTIKAD”

Briti kultuuriteoreetiku ja sotsioloogi Stuart Halli raamat Representation: cultural representations and signifying practices (1997) muutus kohe peale oma ilmumist üheks tähiseks nüüdisaegsetes multikultuurilistes uuringutes. 2010. aastal täiendas ta raamatut oluliselt nüüdisaegsete arusaamadega. Halli raamat uurib, kuidas visuaalsed kujutised, keel ja diskursused toimivad tänapäeva ühiskonnas representatsioonisüsteemidena, konstrueerides rahvuslikke, rassilisi või sooidentiteete ja -fantaasiaid.

– “TÖÖSTUSKUNSTIST TOOTEDISAININI. ARTIKLEID 1934–2018” (DISAINIRAAMAT NR 6)

Karin Pauluse koostatud kogumik alates 1934. aastast kuni tänapäevani Eestis ilmunud tootedisaini alastest artiklitest.

– EZIO MANZINI “DISAIN, KUI KÕIK DISAINIVAD”

Ezio Manzini raamatut “Design, when everybody designs” peetakse tänapäeva disainiõppe üheks “piibliks”. Manzini käsitleb muutusi disainis muutuste kaudu sotsiaalsetes ühiselu- ja tegutsemisvormides, mis disainis avaldub peamiselt laiapõhjalises ühisdisainis ja sellega seotud tähendustes. Manzini eristab hajusat disaini ja asjatundjate disaini ning nendevahelisi suhteid muutunud sotsiaalsete suhete kontekstis. Nagu Manzini ise kirjutab:
“Selle raamatu üldiseks fooniks on suur üleminek: muutusteprotsess, mille käigus inimkond hakkab kohanema planeedi vahendite piiratusega ning mis paneb tõhusamalt kasutama võimalusi, mida pakub meie omavaheline seotus. See kahetine dünaamika koondub ühtseks arenguks, mille mõned iseloomulikud jooned on juba märgatavad. Neist alustades võimegi visandada disainistsenaariumi, mis on rajatud kohalikku ja globaalset mõõdet ühendavale kultuurile (kosmopoliitne kohalikkus) ning säilenõtkele taristule, mis on suuteline tööd umber määratlema ja tootmist tarbimisele lähemale tooma (hajutatud süsteemid).”

– WALTER BENN MICHAELS “ÜHISKONDLIKU PROBLEEMI ILU”

Walter Benn Michaelsi raamat “Ühiskondliku probleemi ilu” uurib mitmete tänapäevaste kunstnike näitel, kuidas nüüdisaegne kunst tegeleb sotsiaalse probleemi küsimusega. Kui postmodernistliku kriitika üheks objektiks oli kunsti autonoomia ja esteetiline kunstikäsitlus, siis Michaels pöörab oma pilgu postmodernismi järgsetesse kunstipraktikatesse, leides et uue kunsti üks viise on just kunsti sotsiaalse kõnevõime ja iluküsimuse ületamises. Michaels näitab, kuidas uue kunsti jaoks ei ole esteetika ja empaatia kunstiteose vastuvõtul mitte majandusliku ja sotsiaalse kriitika takistajaks, vaid just alles nende kaudu tõstatub sotsiaalse probleemi ja sellele vastupanu osutamise “ilu”. See omakorda nõuab ühelt poolt kunsti sotsiaalse mõjumudeli ja teiselt poolt traditsioonilise ilumõiste ümberhindamist.

– MARI LAANEMETS “HOMSE KATSELAVA: KUNSTIPRAKTIKA EESTIS 1969–1978”

Mari Laanemetsa doktoritöö Zwischen westlicher Moderne und sowjetischer Avantgarde: künstlerische Praxis im Osteuropa am Beispiel Estlands, 1969–1977 (2008) põhjal valmiv põhjalik monograafia Eesti kunstipraktika tõmbejõududest 1970. aastatel lääne modernsuse ja nõukogude avangardi mõjuväljas.

Kontakt

EKA Kirjastus

Estonia puiestee 7 / Teatri väljak 1

10143 Tallinn, ruum 511

 

Neeme Lopp

Kirjastaja

E-post: neeme.lopp@artun.ee

Tel: +372 502 9286