Teenused

Võta ühendust

Teenused

Tootedisaini osakonna teenused

Tootearendus – projektipõhine lähenemine tellijat huvitava tootedisainlahenduse välja töötamiseks: kontseptsioon, eskiisid. 3D mudelid, modelleerimine, prototüübid. Disainialane konsultatsioon ja ...

Arhitektuuriteaduskonna teenused

Ruumiliste arengukavade koostamine. Ruumiliste arengukavade jaoks vajaliku alginformatsiooni kogumine. Ruumilise keskkonna ja linnaehituslike situatsioonide analüüsid. Stsenaariumi ...

Graafilise disaini osakonna teenused

Graafilise identiteedi ja firmagraafika kujundamine (logo, värvilahendus, blanketid jne). Raamatukujundus. Kirjatüüpide, fontide kujundamine. Trükiste kujundamine (voldikud, broshüürid, ...

Keraamika osakonna teenused

http://vimeo.com/36408299 Laboriteenus Keraamikas kasutavate glasuuride ja masside katsetamine ja väiksemas koguses valmistamine eraisikutele ja ettevõtetele. Koostöö ARS Keraamikaga uute Eestis valmistatud glasuuride ...

Moedisaini osakonna teenused

Moedisain Vormirõivaste disain – kavandamine ning teostus. Personaalne moedisaini konsultatsioon. Moestilistika Personaalne nõustamine. Fotode stilistika. ...

Aksessuaari- ja köitedisaini osakonna teenused

Unikaalköidete (s.h. kroonikaraamatute, albumite) teostamine. Kataloogiköited (tiraaź max 200-300 tk). Auaadresskaante valmistamine. Köitelahenduste väljatöötamine. Erialased ...

Tekstiilidisaini osakonna teenused

http://vimeo.com/26467072 Tekstiilidisaini, trüki- ja viimistlustehnoloogiate ning kaasaegsete tekstiilmaterjalide alased ...

Muinsuskaitse ja konserveermise osakonna teenused

Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus. Hoonete ja ehitusalade ajaloo uuringud. Väiksemate ajalooliste ehitiste ja kultuuriväärtusega detailide ülesmõõtmine ja digitaalsete ...

Graafika osakonna teenused

Erinevas trükitehnikas tööde teostamine. Sügavtrükk (sh fotomenetlused). Kõrgtrükk. Kõrgtrüki tüpograafia (sh tinaladu). Litograafia. Digitrükk (väljatrüki max. ...

Joonistamise õppetooli teenused

Joonistamise kursused algajatele, kesktasemele ja edasijõudnutele. Joonistamise täiendkoolitus üldhariduskooli kunstiõpetajatele. Joonistamise-visualiseerimise kiirkursused ettevõtetele. ...