Toetusvõimalused

Eesti Kunstiakadeemiaga koostöö tegemiseks on ettevõtetel võimalik taotleda toetust mitmetest fondidest:

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak on EASi toetusmeede väike- või keskmise suurusega ettevõtjate esmakordsete kontaktide loomiseks kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega. Koostöö raames saab välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta jms. Taotlemine toimub jooksvalt. Toetuse maksimaalne määr on 6000 EUR, ettevõtja omafinantseering on 20%.

 • Taotlemine toimub jooksvalt ja taotleda saab ettevõte, kes ei ole rohkem kui üks kord innovatsiooniosaku toetust saanud (toetust saab saada kaks korda).
 • Projekti kestus on 4 kuni 12 kuud.
 • Toetatavad tegevused:
  • prototüübi valmistamine *;
  • tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
  • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

  *antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

 • Täpsema info leiad siit.

Arendusosak

Arendusosak on EAS toetusmeede väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. Oma olemuselt on arendusosak eeluuringuid toetav meede. Projekti tulemusena peaks ettevõtja teada saama kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

 • Taotlemine toimub jooksvalt.
 • Toetuse maksimaalne määr on 35 000 EUR, ettevõtja omafinantseering on 30%.
 • Toetatavad tegevused: Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • prototüübi valmistamine *;
  • tehnoloogiliselt komponentide arendus, testimine ja demonstreerimine *;
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
  • metroloogia, akrediteerimine, standardiseerimise, vastavushindamine ja sertifitseerimise alane nõustamine *;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine
 • *antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine
 • Täpsema info leiad siit.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – NUTIKAS

Toetuse eesmärk on aidata kaasa Eesti majanduse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd. Samuti aitab toetus tõsta teadusasutuste võimekust ettevõtlusele vajalike rakendusuuringute läbiviimiseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusasutustelt vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte.

Projektid peavad olema läbi viidud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades:

 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks).
 • Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja toodete arendamiseks).
 • Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

Täpsema info leiad siit.