Toetusvõimalused

Eesti Kunstiakadeemiaga koostöö tegemiseks on ettevõtetel võimalik taotleda toetust mitmetest fondidest.

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak on EASi toetusmeede väike- või keskmise suurusega ettevõtjate esmakordsete kontaktide loomiseks kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega. Koostöö raames saab välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta jms. Taotlemine toimub jooksvalt. Toetuse maksimaalne määr on 4000 EUR, ettevõtja omafinantseering on 20%.

  • Täpsema info leiad siit.

Arendusosak

Arendusosak on EAS toetusmeede väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. Oma olemuselt on arendusosak eeluuringuid toetav meede. Projekti tulemusena peaks ettevõtja teada saama kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

  • Taotlemine toimub jooksvalt.
  • Toetuse maksimaalne määr on 20 000 EUR, ettevõtja omafinantseering on 30%.
  • Täpsema info leiad siit.

Rakendusuuringute ja tootearenduse toetusmeede

Archimedes SA vahendab suuremahulisemate rakendusuuringute ja toote-arenduse läbiviimiseks toetust ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste koostööprojektide elluviimiseks. Toetuse taotleja võib olla nii väike- keskmise suurusega kui ka suurettevõtja.

 

Projektid peavad olema läbiviidud nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades:

  • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT), mis on seotud teiste majandusaladega (nt küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks).
  • Tervisetehnoloogiad (nt biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja toodete arendamiseks).
  • Ressursside tõhusam kasutamine (nt ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, püüavad leida innovaatilisi ehitusvõimalusi või otsivad keemiatööstuses võimalusi põlevkivi senisest tõhusamaks kasutamiseks).

III taotlusvoor avati 25. jaanuaril 2018. a ning toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018. a või taotlusvooru kogumahu ületamiseni.

III taotlusvooru toetuse kogumaht on 15 000 000 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 2 miljonit eurot ja minimaalne summa 20 000 eurot ühe projekti kohta.

Täpsema info leiad siit.

Eesti Kunstiakadeemia tudengitega koostöös sai 2016.a. sügissemestril alguse Wile alpakavillaste rõivaste kollektsioon. Innukad tudengid tegid toodetele koenäidised ja lõikejoonised. Paljude ilusate mudelite ja mustrite seast soovitud viie väljavalimine ei olnud lihtne ülesanne. Palju oli abi Piret Pupparti asjalikest soovitustest ja nõuannetest. Koostöö käigus õppisime palju, tänaseks on prototüübid valmis kootud ja esimesed rõivad tootmises.
Eesti Kunstiakadeemia tudengitega koostöös sai 2016.a. sügissemestril alguse Wile alpakavillaste rõivaste kollektsioon.  Innukad tudengid tegid toodetele koenäidised ja lõikejoonised. Paljude ilusate mudelite ja mustrite seast soovitud viie väljavalimine ei olnud lihtne ülesanne. Palju oli abi Piret Pupparti asjalikest soovitustest ja nõuannetest. Koostöö käigus õppisime palju, tänaseks on prototüübid valmis kootud ja esimesed rõivad tootmises.
Tonovan OÜ
EKA tootedisaini osakonna disainibriifi järgi valmistasid magistritudengid 30 tooteideed. Tänu heale juhendamisele, kus juhiti tähelepanu kriitilistele punktidele materjali omaduste ning toote kasutusvõimaluste vahel, jäid sõelale 5 toodet, mis on seni meie tootevalikus. Ühtlasi võib öelda, et tänu koostööle EKAga sai kogu Radise tootekollektsioon uue hingamise ning see aitas kaasa eksporditurgudele jõudmisele.
EKA tootedisaini osakonna disainibriifi järgi valmistasid magistritudengid 30 tooteideed. Tänu heale juhendamisele, kus juhiti tähelepanu kriitilistele punktidele materjali omaduste ning toote kasutusvõimaluste vahel, jäid sõelale 5 toodet, mis on seni meie tootevalikus. Ühtlasi võib öelda, et tänu koostööle EKAga sai kogu Radise tootekollektsioon uue hingamise ning see aitas kaasa eksporditurgudele jõudmisele.
Radis OÜ

Tule tasuta konsultatsioonile

Nõustame Sinu ettevõtet meie tugevustega kattuvas valdkonnas

Võta ühendust