Innolabs

Student Innovation Labs – a way to sustainable and socially responsible growth

Projekti eesmärk on arendada nö alt-üles innovatsioonivõimekust jätkusuutliku ja sotsiaalselt vastutustundliku kasvu eesmärgil Lätis, Eestis ja Küprosel, mis põhineb Taani ja Hollandi projektipartnerite kogemusel ja oskusteabel.

INNOLABS projekti teostab kahe aasta jooksul kuni augustini 2016 Sihtasutus Foundation for Society (Läti) tihedas koostöös projekti partneritega Stichting NHL (Holland), Aalborg University (Taani), Küprose Tehnikaülikool ja Interfusion Services Ltd (Küpros), Eesti Kunstiakadeemia ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (Eesti) ja Vidzeme University of Applied Sciences (Läti).

Projekti koosolek koos töötajate koolitus / õppevisiitidega toimub 13.-17 aprillil Hollandis kui projekti üks partneritest NHL ülikooli sihtasutus (Stichting NHL) korraldab külastusi erinevatesse innovatsiooni laboritesse Amsterdamis, Leeuwardenis, Rotterdamis ja Delftis, ning millele järgneb sarnane koolitus ja õppereis Aalborg ülikooli, Taani. Need koolitus- ja õppereisid valmistavad ette edasis projekti tegevusi ja peale mida algavad ettevalmistused innovatsiooni laborite koostöö projektid. Vidzeme University of Applied Sciences, Eesti Kunstiakadeemia ja Küprose Ülikool korraldavad lokaalseid seminare ja kohtumisi sidusrühmadega, et integreerida innovatsiooni labori tegevused kohaliku ülikooli õppeprotsessi.

Pärast üliõpilaste projektide ja esitluste läbiviimist arendatakse säästva innovatsiooni ja ettevõtlusõppe metoodika ja suunised kohaliku innovatsiooni võrgustiku loomiseks.

Projketi peakoordinaator “Foundation for Society” asutati 2009. aastal ja on omandanud avalikes huvides tegutseva organisatsiooni staatuse, mis tegutseb noorte ja eakate hariduse vallas, hoolitsedes sotsiaalselt aktiivse ja vastutustundliku ühiskonna arendamise eest Lätis ja ühiskonnas.

Projekti toetab rahaliselt Euroopa Liit, Erasmus+ strateegilise koostööprojekti grant 2014-1-LV01-KA200-000521.

Teabe edastaja Ilze Plesa

Projekti koordinaator

Telefon: 00371 20268240

E-mail: ilze.plesa@gmail.com

www.innolabsproject.com

Innolabs projekti tutvustavad brošüürid