JDL

Jätkusuutliku Disaini Labori teadustegevus ja uurimiskava

Teadustöö valdkonnaks on jätkusuutliku disaini protsesside uurimine läbi ringmajanduse prisma. Teadustegevus põhineb praktikast-juhinduvatele (practice led) uurimismeetoditele, mis lähtuvad professionaalse disaini protsessist. JDL-i teadusteemad kombineerivad praktilist protsessikesksust disainiprobleemi kontseptualiseerimisega, keskendudes kahele teemale:

 

Teema 1: Trash to Trend ehk väärtustava taaskasutuse disainimudeli rakendamise võimalused moe- ja tekstiilitööstuses.

 Teema on Reet Ausi doktoritöö “Trash to Trend – Using Upcycling in Fashion Design” edasiarendus. Uurimistöö sisend põhineb arendusprojektidel ja vanemteadur Reet Ausi pikaajalisel erialasel praktikal. Trash to Trend disainimudeli eesmärk on leida kompleksne lahendus tekstiili- ja moetööstuse masstootimises tekkivatele jäätmetele.

 

Teema 2: Praktilise ringmajanduse mudelini disainmõtlemisega

 Teadusteema eesmärk on valitud praktiliste lahenduste analüüsimise kaudu leida ringmajanduse kontseptsiooni rakendamise võimalusi. Uurimistöö raames töötatakse välja ringmajanduse auditi metoodika, mis sobib rakendamiseks erinevates tootearendus- ja disainivaldkondades. Analüüsitakse erinevaid ringmajanduse mudeleid ja olulisi mõjutajaid nii globaalsel kui ka ettevõtete (disainiprotsessi) tasandil.

 

 

sdl_logo_2
Tallinna Linnateater on alustanud uue keskkonnasäästliku kontseptsiooni „Roheline teater“ väljatöötamisega, mille tulemusena peaks vanalinnas asuv teatrihoonete kompleks vähendama oluliselt oma ökoloogilist jalajälge.Koostöös Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku Disaini Labori magistritudengitega viidi eelmise hooaja lõpus Linnateatri peakunstniku ja Eesti Kunstiakadeemia vanemteaduri ja ...
15.septembril 2015 toimus Von Krahli Teatris töötuba EKA kavandatava disaini innovatsiooni platvormi teemal, mis on kiirendaks praktiliste probleemide lahendamisele suunatud disainihariduse arengut EKA-s. Uus disain ja innovatsiooni platvorm põhineks rahvusvahelise Design Factory kontseptsioonil, luues uue hariduse- ja koostöö keskkonna, milles üliõpilased, teadurid ja ettevõtted saavad ...
http://ettevotluspaev.tallinn.ee/ettevõtluspäev-2015Eesti Kunstiakadeemia arendab uut innovatsiooni platvormi Design Factory mudelil, mis keskendub jätkusuutliku tootearenduse ja disaini (eco design) põhimõtetele.Töötoas tutvustatakse EKA Design Factory kontseptsiooni, väärtusi mida jätkusuulik disain endas kannab ja pakutavaid teenuseid. Ootame arutlema teemal: millised tänased trendid ja ...
Jätkusuutliku Disaini Labori asutamine ja hindamine
Sel kevadel lõpetas Eesti Kunstiakadeemia (EKA) esimene jätkusuutliku disaini pilootkursuse grupp. EKA ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse (SEI Tallinna) koostöös loodud kursus kombineeris jätkusuutlikku disaini ja ettevõtlust, keskendudes suures osas just praktiliste toodete arendamisele.„Jätkusuutliku disaini kursuse eesmärgiks oli anda tudengitele võimalus kogeda, kuidas ...
18.mai veeb 2
Täna,18. mail kell 14.00 toimub Hobuveskis (Lai 47, Tallinn) Eesti Kunstiakadeemia Jätkusuutliku disaini labori (JDL) asutamine ja 2015/16 magistriõppe pilootkursuse tudengitööde esitlus.2015 sügisel käivitus vanemteadur Reet Ausi ja Erasmus+ Innolabsi projektijuhi, arhitekt Inga Raukase juhtimisel Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas aastane ülekooliline magistriõppe jätkusuutliku ...