EKA spin-off ettevõtted

EKA teeb koostööd EKA töötajate ja/või tudengite ja/või vilistlaste poolt loodud ettevõtetega, mille tegevus on tõuke saanud EKAs tehtud teadustegevusest . Koostöö eesmärgiks on kommertsialiseerida EKAs tehtavat teadustööd, edendada EKA õppekavade kvaliteeti ja aidata ettevõtetel kasvada iseseisvaks või suuremaks organisatsiooniks.  Ettevõtet, kes on EKAga koos või EKAst välja kasvamas, nimetatakse EKA spin-off ettevõtteks ja koostöömudelit spin-off ettevõtluseks.

 

EKA spin-off ettevõtted:

Creatomus Solutions

Creatomusele pandi alus EKA arhitektuuriteaduskonna töötajatest tuumiku ümber moodustatud meeskonna võiduga Garage’48 Greentech üritusel 2015. aasta kevadel. Ettevõte ja akadeemia on sestsaadik teinud koostöös Nõukogudeaegsete paneelelamutele renoveerimislahenduste leidmisega. Creatomus annab EKA magistrantidele teadustöö tegemiseks tasuta tarkvara kasutada ning otsib kontakte ja uurimisteema rahastamiseks võimalusi eraettevõtetele suunatud toetuste seast. 2016. aastal võitiski ettevõte Prototroni rahastu peapreemia, mille toel loodav arhitektuurne väljund jääb ka EKA kasutusse. Akadeemia ja ettevõte on otsustanud ühiselt taotleda finantstoetusi paneelmajade renoveerimisega seotud uurimisteemade edasiarendamiseks.

Kontakt: Kaiko Kivi ;  kaiko@creatomus.com

 

 

 

Kui Sul on idee spin-off ettevõtluskoostöö tegemiseks, siis ole hea ja anna endast märku tao@artun.ee !