Teadustegevus EKAs

Eesti Kunstiakadeemia teadussuundi ja -teemasid ühendavad märksõnad on praktika, tehnoloogia, teooria, ühiskond ja kultuur. Kõrgel tasemel humanitaarteaduslike uurimisprojektide kõrval kunstiajaloo, visuaalkultuuri ja nõukogude kultuuri uuringute vallas on meie prioriteet loomepõhise uurimistöö arendamine rahvusvahelisel tasemel.

Loomepõhine uurimistöö EKA-s hõlmab valdkonniti erinevaid viise ning vahendeid teadmiste loomeks:

  • loovuurimus kaasaegses kunstis,
  • disainiuurimus,
  • praktikapõhine uurimus arhitektuuris ja linnaplaneerimises,
  • praktilist ning teoreetilist uurimistööd lõimiv konserveerimine ja
  • kultuuripärandi uuringud.

Loomepõhine uurimistöö on teadmusvaldkonnana eksperimentaalne, erialade piire nihutav ja protsessile keskenduv. Selle kriteeriumid on rakenduslikkus, innovaatilisus, avalikkusele kommunikeeritud ja/või avalikkusega suhestuv loometegevus.

Akadeemias tehtavad rakendusuuringud põhinevad valdavalt infotehnoloogia sidumisel ruumilise organiseerimisega ning kasutajakesksel mõtlemisel, mis tegelevad disainiprotsesside kaudu probleemide ja probleemivõrgustike märkamise, kaardistamise ja lahendamisega sünteesides tehnoloogilised ning materjaliteaduste uuendused inimikult arusaadavaks, hästi toimivaks ja jätkusuutlikuks keskkonnaks.

EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse strateegia 2021-2025

EKA teaduspublikatsiooni preemia statuut

EKA teadusnõukogu statuut

EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi kord

EKA teadus- ja arendusosakonna ning uurimiskeskuste põhimäärus

EKA uurimiskeskuste kord

Eesti loovuurimuse raamlepe

EKA soolise võrdõiguslikkuse kava

EKA loob tuleviku Euroopa ülikooli koos üheksa partneriga

Euroopa Komisjon avalikustas Euroopa Ülikoolide võrgustike toetusprogrammi tulemused. 14,4 miljonit eurot jätkurahastust sai ka 

Mis on sooline võrdsus ning kas ja kuidas peaks EKA seda edendama?

Kutsume kõiki Kunstiakadeemia liikmeid teisipäeval, 1. novembril kell 14.00–17.00 EKA aulasse kuulama, mõtlema ja arutlema selle üle, mis on sooline võrdsus ning kas ja kuidas seda EKAs edendada saab. Soolise võrdsuse, ...