Teadusnõukogu ja teadurid

Teadusnõukogu 

Teadusnõukogu on EKA juures tegutsev kogu teadustegevuse koordineerimiseks, informatsiooni vahetamiseks ja ettepanekute tegemiseks EKA teadustegevuse korraldamisel.

 

Esimees: teadusprorektor dr Epp Lankots

Liikmed:

teaduserialade professorite esindaja prof dr Hilkka Hiiop

loomeerialade professorite esindaja prof dr Ivar Sakk

kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht dr Liina Unt

kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht prof dr Krista Kodres

muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht dr Anneli Randla

arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht

kunstikultuuri teaduskonna dekaan dots Lilian Hansar

disainiteaduskonna dekaan prof Kristjan Mändmaa

arhitektuuriteaduskonna dekaan prof Andres Ojari

vabade kunstide teaduskonna dekaan prof Kirke Kangro

teadus- ja arendusosakonna juhataja Maria Jäärats

teadurite esindaja Karin Vicente

doktorantide esindaja Liisa-Helena Lumberg

sekretär: Elika Kiilo-Kulpsoo

Teadurid

Reet Aus

Raivo Kelomees

Katrin Kivimaa

Andres Kurg

Kristi Kuusk

Mari Laanemets

Oliver Laas

Epp Lankots

Ruth Melioranski

Maris Mändel

Karin Nugis

Eva Näripea

Kärt Ojavee

Oliver Orro

Sille Pihlak

Renee Puusepp

Anneli Randla

Ingrid Ruudi

Virve Sarapik

Siim Tuksam

Andres Uueni

EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse strateegia 2016-2020

EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse strateegia 2016-2020

EKA teaduspublikatsiooni preemia statuut

EKA teaduspublikatsiooni preemia statuut (avaneb lingil uues aknas)

EKA teadusnõukogu töökord

Teadusnõukogu töökord(avaneb lingil)