Teadusnõukogu

Teadusnõukogu 

Teadusnõukogu on EKA juures tegutsev kogu teadustegevuse koordineerimiseks, informatsiooni vahetamiseks ja ettepanekute tegemiseks EKA teadustegevuse korraldamisel.

 

Esimees: teadusprorektor dr Epp Lankots

Liikmed:

teaduserialade professorite esindaja prof dr Hilkka Hiiop

loomeerialade professorite esindaja prof dr Ivar Sakk

kunsti ja disaini eriala doktoriõppekava juht dr Liina Unt

kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht prof dr Krista Kodres

muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht dr Anneli Randla

arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht dr Jüri Soolep

kunstikultuuri teaduskonna dekaan dots Lilian Hansar

disainiteaduskonna dekaan prof Kristjan Mändmaa

arhitektuuriteaduskonna dekaan prof Andres Ojari

vabade kunstide teaduskonna dekaan prof Kirke Kangro

teadus- ja arendusosakonna juhataja Maria Jäärats

teadurite esindaja dr Andres Kurg

doktorantide esindaja Liisa-Helena Lumberg

sekretär: Irene Hütsi