Tellija kaasamine energiatõhusate hoonete kavandamisse

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 3D Labori meeskonna juhtimisel läbi viidav rakendusuuring võimaliku tarkvaralise lahenduse leidmiseks ja tellija tulemuslikumaks kaasamiseks hoonete energiatõhusasse kavandamisesse. Eesmärk on läbi viia tehnilise prototüübi loomine, mis lubaks hoone tulevasel kasutajal ja tellijal mõista ruumiliste otsuste mõju hoone energiatõhususele. Selle tarvis on vajalik leida sobiv tehniline platvorm ja välja töötada keskne mudeliserver ning esialgne kasutajaliides.

Lahendus võimaldab tellijal muuta hoone erinevaid lähteandmeid ning jälgida, kuidas 3D parameetriline mudel reaalajas muutub. Lisaks hoone dünaamilise 3D-kujutise kuvamisele näidatakse ka energiatõhususe muutumine vastavalt sisendi muutumisele, andes telljale kohest tagasisidet. Rakendusuuring on järgmiseks sammuks teel kaasava planeerimise suunas ning avaks uued võimalused hoonete masskohandamiseks.

Vastutav täitja: Renee Puusepp

Täitjad: Martin Melioranski, magistrant Taavi Lõoke (EKA); Kaiko Kivi (Mudel OÜ)

Kestus: 2016–2017

Rahastaja: Riigi Kinnisvara Aktsiaselts, EKA

Jaga sõpradega:

Postitas Kristina Jõekalda
Viimati muudetud