Tööpakkumine EKA avatud akadeemia veebipõhise kursuse juhendajale


Eesootaval sügisel alustab EKA avatud akadeemia veebipõhiste kursuste lisaprogrammiga, et pakkuda erialast täiendõppe võimalust ning loovat väljundit inimestele kõikjal üle Eesti. Ootame kõiki seniseid EKA avatud akadeemia juhendajaid kui ka uusi tegijaid kandideerima veebipõhise kursuse konkursile! 

Konkursi tähtaeg on 1. august. Kandideerimiseks saada lühikirjeldus kursuse sisust ühes selle sihtgrupiga aadressile pirje.kovatomas@artun.ee

Veebipõhise kursuse kavandamisel võid kasutada kursuse sisukaardi punkte, mille leiad siit. Kui tegemist on uue juhendajaga, siis palume avada ka enda haridust ja kogemust valdkonnas. Julgustame kaaluma kursuse lõpetamist avaliku projekti või näitusega, mida aitab korraldada EKA avatud akadeemia. Veebipõhist kursust on võimalik kombineerida ka paari kontakttunniga.

Konkursilt valitakse välja 2 kuni 3 kursust ning tulemustest antakse teada kõikidele osalejatele 10. augustiks. 

EKA avatud akadeemia toetab tugeva veebipõhise kursuse realiseerimist sisuliselt, organisatoorselt, tehniliselt ning ka rahalise lisatasuna 500 eurot brutos. Sellele lisandub omakorda õpetamistasu vastavalt veebipõhise kursuse mahule. Lisaks pakub EKA avatud akadeemia juhendajale omalt poolt aastaringselt võimalust end täiendada koolitustel, seminaridel või töövarjuna nii Eestis kui ka välismaal.

Veebipõhise kursuse juhendaja on osa EKA avatud akadeemia täiendusõppe kollektiivist ning osaleb meeleolukatel ühisüritustel ja mõttetalgutel. EKA avatud akadeemias õpetas 2019. aastal täienduskoolitusi 126 juhendajat, kelle sest leiab tunnustatud EKA professoreid ja õppejõude, vabakutselisi loovtegijaid ning inspireevaid ettevõtjaid. 

Teemad

EKA avatud akadeemia käimasolevad kursused ja koolitused leiad siit.

 • EKAs õpetatavate erialadega haakuvad probleemilahendused ja lisaväljundid
 • ühiskondlike probleeme kõnetavad ja lahendavad kursused, mis omavad sotsiaalset mõjusust
 • tööalane täiendusõpe tehniliste oskuste ja uute teadmiste loomise kaudu
 • julgustame looma kursusi, mis lisaks oskuste andmisele aitab avardada osaleja mõtteperspektiiviTingimused

 • Veebipõhine kursus luuakse EKA õppekeskkonnas Moodle, mille kasutamise koolitus toimub EKA avatud akadeemia juhendajatele septembri alguses.
 • Kursuse maht on kuni 40 akadeemilist tundi ning ajaline kestus kuni 6 nädalat. Osaleja ajaline panus kohtumiste ja iseseisva tööga võiks olla kuni 4 tundi nädalas.
 • Kursuse orienteeruv algusaeg on 2020 oktoober või november. Samuti on võimalik kooskõlastada varasem või hilisem toimumisaeg. Ootame pakkumisi ka kevadsemestrisse. Ideaalis võiks loodud kursus toimuda rohkem kui ühe korra, kas igal aastal või kuni kaks korda aastas.
 • Veebipõhise kursuse kohtumised toimuvad EKA avatud akadeemia poolt koordineeritud Zoomi platvormil. Soovitatav ühe kohtumise kestus kuni 2 akadeemilist tundi.
 • Veebipõhise kursuse puhul tuleb luua õppematerjalid nagu slaidid, iseseisvate ülesannete lahtikirjutused ja näited. Võimalusel julgustame ka looma ettevalmistatud videoloenguid pikkusega kuni 10 minutit.
 • Veebipõhise kursusel peavad kõik osalejad saama ka individuaalset tagasisidet kas Zoomi videokõnede vahendusel või kirjalikult.
 • Veebipõhisel kursusel peab osaleja nägema kas paralleelselt või vaheldumisi nii juhendajat kui ka õppematerjale slaididel või videos.
 • Õppematerjalid tuleb luua kasutades EKA avatud akadeemia visuaalset identiteeti ning vormistada PDFina. Kujunduse teostamisel aitab EKA avatud akadeemia meeskond juhendajat. Nendes olevad foto jms materjalid peavad olema korrektselt viidatud.
 • Veebipõhise kursuse juhendaja peab tagama enda töövahendite kvaliteetse toimimise (arvuti, internetiühendus, arvutikaamera pildi- ja helikvaliteet). Vajadusel aitab eelneval kokkuleppel seda korralda ja tagada EKA avatud akadeemia meeskond.
 • Veebipõhise kursuse juhendaja peab kinni pidama eelnevalt kokkulepitud ja kinnitatud õppe toimumise ajakavast ning jälgib, et kõik veebikursusele registreerunud saaksid kasutada kursusele loodud õppematerjale. Vajadusel aitab seda erijuhtudel lahendada EKA avatud akadeemia.

Täpsustavate küsimuste korral kontakteeruda: pirje.kovatomas@artun.ee

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia