TTK lõpetajad saavad jätkata õpinguid EKA arhitektuuri magistriõppes

Hindamine EKA arhitektuuriteaduskonnas. Foto: Laura Rohtlaan

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK), Eesti Arhitektide Liit (EAL) ja Eesti Kunstiakadeemia (EKA) uuendasid koostöölepingut vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi ja EKA vahelisele halduslepingule arhitektuurivaldkonna arendamiseks. Lepingu peamine eesmärk on tagada TTK rakendusarhitektuuri õppekava läbinud üliõpilastele võimalus jätkata õpinguid EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise integreeritud õppekava magistriõppes.

Lepinguga tagatakse TTK rakendusarhitektuuri õppekava läbinud üliõpilastele EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise integreeritud õppekaval kuni viis kohta aastas või kuni 20 kohta nelja aasta jooksul. Sellega luuakse võimalus TTK arhitektuuri eriala võimekamatele lõpetajatele õpingute jätkamiseks EKAs – see tähendab õppima asumist kunstiakadeemia arhitektuuri- ja linnaplaneerimise eriala 4. kursusel.

EKA vastuvõtukonkursil hinnatakse vestluse tulemust ja portfoolio kvaliteeti. Sisseastumisavaldusi EKAsse saab SAISis esitada kuni 1. juulini.

Lisaks lepiti ka kokku koostöös arhitektuuri eriala õppe korraldamisel, õppekavade planeerimisel, koostamisel ja rakendamisel. Samuti algatatakse ühiseid arendusprojekte, mille puhul EKA panustab eelkõige alusuuringutega ja TTK rakendusuuringutega. Ühiselt korraldatakse ka arhitektuurivaldkonna seminare, konverentse ja ümarlaudasid; kasutatakse vastastikuselt koolide õppejõudude kompetentsi; koostatakse kaasaegseid õppematerjale ning töötatakse välja, ühtlustatakse ja täpsustatakse erialast terminoloogiat.

Uuendatud koostöölepingule kirjutasid alla EKA rektor professor Mart Kalm, TTK rektor Enno Lend ja EALi president Katrin Koov. Leping kehtib aastani 2023.

Jaga sõpradega:

Postitas Triin Männik
Viimati muudetud

Arhitektuur ja linnaplaneerimine