ÜLIÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIK KONKURSS 2013

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja teadusministeerium kuulutavad välja üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2013.

Konkursil osalemine

Konkursile on oodatud osalema kõik Eestis õppivad üliõpilased (sh, välismaalased, kes omavad Eestis alalist elamisluba) ja välisriigis õppivad eesti kodakondsust omavad tudengid.

Teadustööde esitamine konkursile

Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoobril 2013!Töid saab esitada kolmes kategoorias:

1)      rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;

2)      magistriõppe üliõpilaste teadustööd;

3)      doktoriõppe üliõpilaste teadustööd

ja neljas valdkonnas:

1)      bio- ja keskkonnateadused;

2)      ühiskonnateadused ja kultuur;

3)      terviseuuringud;

4)      loodusteadused ja tehnika.

Konkursile saadetav teadustöö peab olema valminud 2012. või 2013. kalendriaastal.

Konkursitööde ja kõigi nõutavate dokumentide esitamine toimub elektrooniliselt veebilehe www.etag.ee/konkursidkaudu.Lisaks teadustööle on konkursil osalemiseks vaja esitada järgmised dokumendid:

1)      töö autori(te) CV,

2)      koopia ülikooli lõpudiplomist või tõend ülikoolis õppimise kohta,

3)      juhendaja arvamus ,

4)      töö autori(te) passi või ID kaardi koopia.

Konkursi preemiad

Preemiad antakse eraldi välja kõigis valdkondades ja kategooriates. Konkursi preemiafond on 61 980 eurot, preemiate suurused tasemekategooriates on järgmiselt:

1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);

2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);

3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot).

Lisaks antakse välja kaks valdkondade- ja tasemekategooriateülest peaauhinda (a’ 3600 eurot).

Lisainfo ja kontakt

Detailsem teave konkursi ja osalemistingimuste kohta veebis aadressil:http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/uliopilaste-teadustoode-konkurss/.

NB! Käesolevast aastast teeb Eesti Teadusagentuur konkursside osas koostööd Muinsuskaitseametiga, kes samuti korraldab konkurssi üliõpilastele. Muinsuskaitset käsitlevate teadustööde konkursiga, mille tähtaeg on juba 15. septembril, saab tutvuda veebilehel: http://muinas.ee/muinsuskaitsetegevus/teadustoode-konkurss.

Reet Rannik

Konkursside koordinaator

SA Eesti Teadusagentuur

Tel 7300 332; 5347 2959

reet.rannik@etag.ee

 

Terje Tuisk

Teaduse populariseerimise osakonna juhataja

SA Eesti Teadusagentuur

Tel 511 0356

terje.tuisk@etag.ee

 

Jaga sõpradega:

Postitas Kunstiakadeemia
Viimati muudetud

Haldusosakond