Uus eriala: museoloogia

EKA kunstikultuuri teaduskonnas saab sellest sügisest õppida uut eriala, museoloogiat.

Museoloogia õppesuuna võivad valida nii kunstiteaduse ja visuaalkultuuri kui ka muinsuskaitse ja konserveerimise magistrandid. Üliõpilasele tähendab see valikute suurenemist ja võimalust üha rohkem ise kujundada oma õpingute sisu, kavandada ise tee oma professionaalsete oskuste arendamiseks. Eelmisest aastast käivitus kunstiteaduse ja visuaalkultuuri magistriõppes kuraatorluse suund. Muinsuskaitse ja konserveerimise magistrantuuris saab sellest sügisest spetsialiseeruda ka arhitektuuri konserveerimisele.

Museoloogia õppesuund annab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama muuseumi rolli ja eesmärke kaasaegsel kultuuriväljal. Kui museoloogia laiemas tähenduses tegeleb kõigi muuseumidega, siis EKA-s õpetatav museoloogia keskendub kunstimuuseumidele ja nende eripärale. Uue õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis töötamiseks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides (aga ka laiemalt kultuuriväärtusi säilitavates muuseumides) eri ametikohtadel: kuraatori, koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või arendusspetsialisti, projektijuhina.

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute magistrantuuri esimesel semestril õpivad kõik üliõpilased koos ning läbivad sissejuhatavad kursused kunstiteaduse, visuaalkultuuri, semiootika, kunstisotsioloogia ning (vastavalt valikule) kureerimise või museoloogia alal. Samuti on ühine muinsuskaitse ja konserveerimise eriala esimese semestri õpe. Teisel semestril valivad üliõpilased õppesuuna ning keskenduvad oma kitsamale erialale, kuid õppesuundade vahelised kokkupuuted ja viljakad põimumised on endiselt soositud. Museoloogia õppesuund on jagatud kolmeks osaks, mis keskenduvad vastavalt kogumis- ja säilitamispraktikatele, muuseumiharidusele ja kommunikatsioonile ning näituseprojekti ettevalmistamisele ja elluviimisele. Läbi kõigi semestrite külastatakse erinevaid muuseume, analüüsitakse nende ekspositsioone, näitusi, publikuprogramme jmt. Suur osa õppetööst leiab aset Eesti Kunstimuuseumis, aktiivselt on kaasatud ka Tartu Kunstimuuseum, Eesti Arhitektuurimuuseum ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum.

Vt lähemalt museoloogia õppasuuna kohta: https://www.artun.ee/erialad/museoloogia/

Loe ka Postimehe kultuurilehelt:

EKAs saab sügisest õppida uutel erialadel

 

Jaga sõpradega:

Postitas Virve Sarapik
Viimati muudetud