UUS! Sinu arvamus on oluline. Vilistlasuuring ettevõtlusõppe kohta EKAs.

Olge head ja võtke aega 7 minutit vastamiseks. Teie arvamus on oluline

Eesmärk on EKA õppekavades olevat ettevõtlusalast õpet parendada vastavalt tudengite vajadustele.

Vastates saad jääda anonüümseks. Samuti saad meile vabas vormis anda tagasisidet enda valitud teemal.

Tegemist on küsitlusega, mis valmis koostöös Maaülikooli ja Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainoriga. ja Uuringu läbiviimist finantseeritakse programmi „Ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe süsteemne arendamine kõigil haridustasemetel“ raames Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfo: Teadus- ja arendusosakond, ettevõtlusnõustaja: Kelli Turmann, kelli.turmann@artun.ee