Valmis uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ esimene vahearuanne

Uuringu ettepanekute koondskeem. Joonise autor: Raul Kalvo

Uuringu koostamine algas ajal, mil rahvusvahelise turismi mahud olid aastakümneid kiiresti kasvanud ning see tendents näis vääramatuna. Tallinna vanalinnaski oli turismi tipphooajal märgata turismigruppide ja -busside kuhjumist, mistõttu oli oluline uurida, kuidas vanalinna turismikoormust hajutada.

Praeguseks on olukord kogu maailma turismisektoris kardinaalselt muutunud – rahvusvaheline reisimine on pandud koroonaviiruse ülemaailmse leviku tõttu teadmata ajaks sunnitud pausile. Samas head kriisi ei tohi raisku lasta! Just nüüd on võimalik valmistuda uueks turismi tõusulaineks õppides eelmisel kõrgperioodil tekkinud probleemidest ning ehitada rahulikult välja vajalikku infrastruktuuri.

Uuringu esimeses vahearuandes keskendutakse linnaplaneerimislikele ettepanekutele, kuidas muuta turism Tallinna vanalinna suhtes säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks, rohkem jalgsikäimist ja vähem busse soodustavaks.

Mõned olulisemad teemad:

  • muuta kavandatav Kruiisiterminali juurest algav tõstetud promenaad ja Kai tänav haljastuse ja külgneva hoonestuse mõningase ümberpaigutamise abil atraktiivseks elavaks tänavaruumiks
  • lisada Ahtri tänavale ohutussaared
  • taasühendada Uus-Sadama tänav Kadrioruga
  • luua hooajaline sadamat ja Toompead ühendav shuttle-bussi liin
  • viia ellu Skoone struktuurplaan (harutada lahti vanalinna ja sadamat eraldavad liiklussõlmed)
  • ühendada sadam linna trammivõrgustikuga, eelistatult otse Liivalaia tänava kaudu
  • rajada uus Beetapromenaad Kruiisikai ja Linnahalli vahele
  • rajada rattalaenutusega turismiinfopunkt sadama ja vanalinna vahele
  • suunata jalakäijaid ümberpaigutatavate linnainstallatsioonide abil

Kõigest sellest saab põhjalikumalt lugeda ja vaadata rohketelt joonistelt EKA muinsuskaitse digiteegis.

1.oktoobril 2019 sõlmisid Tallinna Sadam ja Eesti Kunstiakadeemia koostöölepingu uurimisprojekti “Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimine” käivitamiseks. Uurimistöö eesmärk on analüüsida üha kasvava turismi mõju kultuuripärandile ning otsida lahendusi kuidas väärikalt, väärikust ja väärtusi hoides tutvustada ja edendada Tallinna vanalinna kui UNESCO maailmapärandit. Valminud aruanne on projekti esimene vahekokkuvõte.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine