Valmis uuringu „Tallinna vanalinna jätkusuutlik areng ja eksponeerimine“ teine vahearuanne

2020 suvel oleme endiselt ülemaailmse pandeemia olukorras, mis on seadnud rahvusvahelisele reisimisele ranged piirangud.
Kuigi uuringu algne lähtepunkt oli väliskülastajate hajutamine teistesse Tallinna piirkondadesse vanalinna turismikoormuse vähendamise eesmärgil, siis muutunud olukorras võib lugeda soovitusi alternatiivse ehituspärandi esiletõstmiseks kui võimalust pakkuda midagi uut ja huviväärset Tallinna juba korduvalt külastanud sise- ning lähiriikidest pärit turistidele.

Kui uuringu esimeses vahearuandes keskenduti linnaplaneerimislikele ettepanekutele, kuidas muuta turismikoormus Tallinna vanalinna suhtes säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks, siis teise vahearuande fookuses on Tallinna vanalinnast väljaspool asuva, sh 20.sajandi pärandi analüüs ning ettepanekud uuteks turismimarsruutideks. Aruandes antakse ülevaade turismi hajutamise võimalustest toetudes Maailma turismiorganisatsiooni soovitustele ning olukorrast Tallinna turismis laiemalt: millist infot saab linna külastaja erinevatest trükistest, turismikaartidelt ja veebiplatvormidelt; milline näib olevat linna kui turismisihtkoha kuvand ja kuidas pakutav mõjutab turismikoormuse koondumist või hajumist.

Veel tehakse ettepanekuid selle kohta, milliseid piirkondi ja kihistusi võiks Tallinna rikkast ajaloost senisest enam turismisihtkohtadena esile tõsta ning esitatakse valik ekskursioonimarsruute, mis on välja töötatud kruiisireisijate piiratud aega linnas silmas pidades.

Uuringu teist vahearuannet saab täismahus lugeda EKA muinsuskaitse digiteegis.

Jaga sõpradega:

Postitas Maris Veeremäe
Viimati muudetud

Muinsus­kaitse ja konserveerimine