Võimalus kandideerida EKA eelakadeemia koordinaatori ametikohale

Ootame EKA eelakadeemia koordinaatori ametikohale kandideerimisavaldusi 1. aprilliks.

EKA pakub avatud akadeemia kaudu loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet eelakadeemias, mida kasutab aastas enam kui 400 noort vanuses 16 kuni 26. 

Eelakadeemia koordinaatori põhiliseks tööülesandeks on arendada ja edendada programmi ning koordineerida osalejate suhtlust kogukonnastumisel. Eelakadeemia programmiga saad tutvuda siin.

Töö koormuse ja tasu fikseerivad sobiv kandidaat ja EKA avatud akadeemia juhataja Kristiina-Krabi Klanberg intervjuu käigus.

Tööülesanded

 • kavandada ja arendada eelakadeemia programmi koostöös EKA teaduskondade, avatud akadeemia, õppekava loojatega ja turundusosakonnaga
 • korraldada juhendajate kohtumisi ja koostööd
 • toetada eelakadeemia programmi tegevust, hindamiste ja näituste korraldamist
 • toetada eelakadeemias osalejate kogukonnastumist
 • koordineerida eelakadeemia õppetööd ja jagada õppeinfot osalejatega
 • koostada tunniplaane ja broneerida õppetööks vajalikke ruume
 • sõlmida eelakadeemia juhendajatega õppetööks vajalikke kokkuleppeid
 • aidata kaasa EKA ja selle erialade tutvustamisel
 • aidata kaasa asjakohaste sisendite pakkumisega eelakadeemia turundamisele
 • nõustada ja suunata osalejaid õpingutega seotud küsimustega
 • analüüsida nii osalejate kui ka juhendajate tagasisidet ja teha asjakohaseid kokkuvõtteid
 • aidata tutvustada eelakadeemiat eriüritustel

Sobiv kandidaat

 • inspireerub EKA erialade ja sellele sobivate inimeste kokkuviimisest
 • omab visiooni, kuidas koostada eelakadeemiale mõjus programm
 • omab motiveeriva suhtlejana juhi ning eestvedaja isikuomadusi
 • on nii süsteemse kui ka loova mõtlemisviisiga
 • suudab iseseisvalt planeerida oma töö graafikut vastavalt vajadustele

Tööaeg

 • tähtajalise töölepingu I periood kestab 2020 maist juunini ning septembrist detsembrini
 • tähtajalise töölepingu II periood 2021 jaanuarist juunini
 • tööaeg on paindlik, töö kohapeal nt hindamistel toimub õhtuti ja nädalavahetustel

Kandideerimine

 • vabas vormis enda tutvustus või elulookirjeldus
 • motivatsioonikiri
 • eelakadeemia programmi ideekavand kuni 2 lk
 • lisainfo kontakt Kristiina-Krabi Klanberg: 5168334

Tähtaeg 1. aprill 2020
Adressaat
kristiina.krabi@artun.ee

Postitas Avatud Akadeemia
Viimati muudetud

Avatud akadeemia