TÖÖ ESITAMINE

KONKURSITÖÖ ESITAMISE VIIS JA KOHT

Konkursitöö tuleb saata žürii sekretäri e-posti aadressile karin.gross@artun.ee hiljemalt 21. maiks 2014 kl 17:00.

Töö võib saata ka posti teel või kulleriga aadressile EKA 100 meened, Eesti Kunstiakadeemia, Disainiteaduskonna dekanaat, Estonia pst 7, Tallinn 10143 või tuua ise disainiteaduskonna dekanaati (Estonia pst 7, ruum 429).

NÕUDED TÖÖ VORMISTAMISELE

Konkursitöö tuleb esitada digitaalselt pdf-formaadis koos autori kontakte sisaldava nimekaardiga või posti teel järgmistes osades:

 • graafilised osad (joonistused, skeemid, joonised, visualisatsioonid, fotod jm vabalt valitud vormis)
 • seletuskiri, mis kirjeldab ideekavandil toodud kujundusideed, vastavust konkursi ülesandele
 • ideekavandi teostamise tehniline kirjeldus ja ettepanekud tootmisvõimaluste kohta ja materjalide kirjeldus
 • meenete maksumuse võimalikult täpne kalkulatsioon
 •  töö võib esitatada ka prototüübi kujul

TÖÖDE HINDAMISE VALIKUKRITEERIUMID:

 • EKA identiteedi tabav esitlemine
 • originaalsus ja leidlikkus
 • meene teostamisele kuluv aeg
 • võimalus valmistada sama toodet suuremas koguses

ŽÜRII KOOSSEIS

Meenekonkursile laekunud tööde hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on moodustatud 6-liikmeline žürii koosseisus:

 • Signe Kivi, žürii esimees, EKA rektor ja professor
 • Heikki Zoova, disainiteaduskonna tootedisaini professor
 • Tanel Veenre, disainiteaduskonna professor
 • Inga Raukas, teadus- ja arendusosakonna juht
 • Üliõpilaste esindaja Richard Kuusk
 • Vilistlaste esindaja disainer Ionel Lehari 

Žürii tööd korraldab žürii sekretär Karin Gross.

 

Konkursile tööd esitades kinnitab osaleja, et ta aktsepteerib kõiki konkursitingimusi ja tal pole konkursi korraldajate suhtes mingeid pretensioone.

Ühtlasi annab töö esitaja nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel jt kohtades ilma talle selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

 

AUTORIÕIGUSED

Premeeritud tööde kõik varalise õigused antakse üle EKAle. Isiklike autoriõiguste osas annavad premeeritud tööde autorid EKAle piiranguteta ainulitsentsi.

Premeeritud tööde autoritega sõlmitaks enne preemiate väljaandmist autorileping. Premeeritud tööde autoritele makstava preemiat käsitletakse autoritasuna ning lepingus täiendava tasu maksmist ette ei nähta. Teised esitatud tööd saab tagasi alates järgmisest kuupäevast pärast tulemuste väljakuulutamist žürii sekretäri Karin Grossi käest. Korraldajad säilitavad töid üks kuu pärast konkursi tulemuste väljakuulutamist.

Võidutöö põhjal sõlmitakse ideekonkursi võitja ja EKA vahel leping meenete teostamiseks ning vajadusel kujunduse edasiarendamiseks.

 

Postitas

Viimati muudetud