Rektori valimised 2014/15

VÄITLUSKOOSOLEKU SALVESTUS

24. oktoobril kuulutati välja Eesti Kunstiakadeemia rektori valimised.

Tähtajaks, 25. novembriks esitati valimiskomisjonile kolm kandidaati – teadusprorektor professor Mart Kalm, disainiteaduskonna professor Ivar Sakk ja vabade kunstide teaduskonna professor Andres Tali.

Rektorikandidaatide elulookirjeldused ja valimisprogrammid:

Mart Kalm elulookirjeldus ja valimisprogramm
Ivar Sakk elulookirjeldus ja valimisprogramm
Andres Tali elulookirjeldus ja valimisprogramm

Rektori valib akadeemia valimiskogu viieks aastaks. Valimiskogusse kuuluvad akadeemia nõukogu liikmed, akadeemia korralised professorid, osakondade, õppetoolide ja instituutide juhid, üliõpilasesinduse liikmed, õppejõudude esindajad ning kuus kunstiavalikkuse esindajat.

 

Rektori valimiskogu nimekiri

Juhend rektorikandidaadi programmiliseks esinemiseks

Rektori valimise reglement

Rektori valimise kord

 

Lisainfo: Personalijuht Merje Olm, tel 626 7306, e-post merje.olm@artun.ee

Postitas Arhiiv

Viimati muudetud