KUNSTIKULTUURI ALGKURSUS: KÜMME AUTORIPOSITSIOONI 30.01-06.03 2017

Kaasaegset kultuuri tutvustav loenguseeria ja seminarid. 

Kursuse eesmärgiks on viia õppija kurssi kaasaegse filosoofia, kultuuri ja ajastuga laiemalt ning avardada arusaamu kaasaegse kunsti kohast kultuuris ja võimalikest autoripositsioonidest.

Lisaks pakub kursus põgusat ülevaadet modernismi, postmodernismi ja kõikvõimalike –ismide maailmast.

Lisaks toimub iseseisvate näitusekülastuste analüüs, kursuse lõpus esitatakse essee.

Juhendaja: Madli Ehasalu

Aeg: esmaspäeviti, 30. jaanuar kuni 6. märts 2017
Koht: 
Kell: 17.30-19.00
Maht: 12 õppetundi 
Hind: 60.-


Madli Ehasalu (1988) kunstiteadusliku tegevuse fookuses on seni olnud kunstiprojekt-ajakirja Uus Materjal välja andmine, Eesti Kunstiakadeemia lõputööde festivali TASE ’16 kaaskorraldamine ning korterigalerii Mihhaili näituste kureerimine. Praeguse loomingulise tegevuse keskmes on omaalgatuslikud praktikad ning psühhogeograafiline lähtekoht. Aastast 2013 õpib Eesti Kunstiakadeemia magistrantuuris kunstiteaduse erialal ning eelnevalt on õppinud Tartu Ülikoolis semiootikat ning Helsinki Ülikoolis kunstiajalugu. 2015. aastal aset leidnud Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskuse galeristipraktika käigus osales Galerie Juliette Jongma töös Amsterdamis.

Registreerumine vormi kaudu SIIT

Info ja registreerimine: pirje.kovatomas@artun.ee / +372 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Viimati muudetud

Avatud akadeemia