Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia on seadnud oluliseks eesmärgiks olla roheline kunstiülikool – keskkonnateadlik, keskkonda hoidev, ressursse säästev ja keskkonna saastamist pidevalt vähendav ning keskkonda säästvat loomingut soosiv akadeemia.

Oleme võtnud suuna EKA töötajate ja üliõpilaste keskkonnateadlikkuse tõstmisele ning keskkonnasäästlike põhimõtete rakendamisele akadeemia igapäevases tegevuses.

Neid eesmärke silmas pidades on loodud EKA jätkusuutliku arengu tegevuskava ning kujundatud akadeemia keskkonnapoliitika, koostatud mitmeid keskkonnahoidlikkusele suunavaid juhendeid ja eeskirju, alustatud jätkusuutliku mõtteviisi üritustesarjaga ROHEKA. Kestliku EKA põhimõtetest, arengutest ja tegevustest teavitame nii EKA kogukonda, partnereid kui avalikkust.

Kõik jätkusuutliku mõtteviisiga seotud ideed, ettepanekud ja küsimused on oodatud emailile roheka@artun.ee. Kes soovib aktiivsemalt kaasa lüüa, on oodatud liituma EKA jätkusuutlikkusega tegeleva meeskonnaga. Koosolekud-arutelud toimuvad iganädalaselt EKAs/Zoomis teisipäeviti kell 15:00.

Kontaktid