Ülevaade

Assotsiatsiooni ELIA juhtnõukogu, millesse kuulub rektor Mart Kalm

Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks keskuseks. Akadeemia eesmärgiks on olla elu ja maailma keskel. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu kontaktidele professionaalse maailmaga kõige laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab osaleda üliõpilasvahetuses ja praktikal.

EKA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:
ELIA (juhtnõukogu liige on rektor Prof Mart Kalm)
CUMULUS ( juhtnõukogu liige on akadeemiline prorektor Anne Pikkov)
EAAE
KUNO
CIRRUS (EKAs asub sekretariaat, võrgustiku juhtnõukogu liige on dekaan Kristjan  Mändmaa)
DAMA

1999. aastast osaleb EKA Euroopa Liidu programmis Erasmus+, mille raames on sõlmitud üle 1OO kahepoolse lepingu. EKA osalusaktiivsus programmis on märkimisväärne, mida näitab kõrge osalusprotsent akadeemia liikmeskonna hulgas. Partnerülikoolide nimekiri on uuendamisel, avaldame selle 2019. aasta alguses.

Lisaks sellele on kunstiakadeemial sõlmitud üliõpilas- ja õppejõududevahetuse ning koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstikõrgkooliga väljaspool Euroopa Liidu kõrgharidusruumi (nt Austraalia, USA, Iisrael, Venemaa) ning oleme olnud edukad ERASMUS+ üleilmse mobiilsusprogrammi taotluste esitamisel, mistõttu on just viimastel aastatel koostöö partnerülikoolidega üle maailma hästi arenenud.

Erinevate projektide ja programmide raames kasutab EKA rahvusvahelistumise toetamiseks 2018/19. õppeaastal ligi pool miljonit eurot.

Regulaarset ja tihedat sidet hoitakse akadeemiavälise maailmaga näituse- ja kirjastustegevuse ning mitmesuguste ürituste korraldamisega koostöös ettevõtjate ja teiste avalike institutsioondidega, aga ka ERASMUS+ programmi vilistlastega

Lisainfo

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 955368327
ERASMUS harta kood: EE TALLINN01

 

Kontaktid

_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

+372 6267 369

sandra.mell@artun.ee