Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks keskuseks. Akadeemia eesmärgiks on olla elu ja maailma keskel. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu kontaktidele professionaalse maailmaga kõige laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab osaleda üliõpilasvahetuses ja praktikal.

EKA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:
ELIA (juhtnõukogu liige on rektor Prof Mart Kalm)
CUMULUS ( juhtnõukogu liige on akadeemiline prorektor Anne Pikkov)
EAAE
KUNO
CIRRUS (EKAs asub sekretariaat, võrgustiku juhtnõukogu liige on dekaan Kristjan  Mändmaa)
DAMA
Nordic-Baltic Academy of Architecture

1999. aastast osaleb EKA Euroopa Liidu programmis Erasmus+, mille raames on sõlmitud üle 1OO kahepoolse lepingu. EKA osalusaktiivsus programmis on märkimisväärne, mida näitab kõrge osalusprotsent akadeemia liikmeskonna hulgas.

Lisaks sellele on kunstiakadeemial sõlmitud üliõpilas- ja õppejõududevahetuse ning koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstikõrgkooliga väljaspool Euroopa Liidu kõrgharidusruumi (nt Austraalia, USA, Iisrael, Venemaa, Kanada, Tšiili jne) ning oleme saanud tänu kõrgele huvile kasutada hästi ERASMUS+ üleilmse mobiilsusprogrammi toetusi, mistõttu on just viimastel aastatel koostöö partnerülikoolidega üle maailma hästi arenenud.

Erinevate projektide ja programmide raames kasutab EKA rahvusvahelistumise toetamiseks 2019/20. õppeaastal üle miljoni euro.

Regulaarset ja tihedat sidet hoitakse akadeemiavälise maailmaga näituse- ja kirjastustegevuse ning mitmesuguste ürituste korraldamisega koostöös ettevõtjate ja teiste avalike institutsioondidega, aga ka ERASMUS+ programmi vilistlastega

admin-ajax.php
IMG_5005
IMG_20190614_135957483
Mart Kalm, ELIA juhtnõukogu liige koos kõigi liikmetega. Prorektor Anne Pikkov, 2019. aasta kevadest CUMULUS juhtnõukogu liige, dekaan Kristjan Mändmaa, CIRRUS juhtnõukogu liige

Lisainfo

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 955368327
ERASMUS harta kood: EE TALLINN01

 

Kontaktid

_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

+372 6267 369

sandra.mell@artun.ee