Ülevaade partnerlussuhetest

Eesti Kunstiakadeemia on visuaalkultuuri valdkondades tunnustatud rahvusvaheline keskus ja meil on tihedad sidemed ja koostöölepingud paljude välisülikoolidega maailmas.  Teadus- ja arendustegevuse loomulik osa on koostöö partnerülikoolidega nii Eestis kui välismaal. EKA juhtkond osaleb aktiivselt rahvusvaheliste assotsiatsioonide ja võrgustike juhtorganite töös.

EKA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:
ELIA (juhatuse liige on rektor prof Mart Kalm)
CUMULUS ( juhatuse liige on akadeemiline prorektor Anne Pikkov)
EAAE
European Alliance of Academies
KUNO (dekaan prof Kirke Kangro on KUNO president)
CIRRUS (EKAs asub sekretariaat, võrgustiku juhatuse liige on dekaan Ruth-Helene Melioranski)
DAMA
Nordic-Baltic Academy of Architecture
EDDA

Erasmus+
Programmi raames on sõlmitud ülikoolidega üle 100 kahepoolse lepingu. Akadeemia liikmeskond on programmis väga aktiivne – EKA lõpetanute seas on Erasmus+ programmis osalenud 60% tudengitest.

EKA partnerülikoolid Euroopas ja maailmas:

Austraalia

RMIT University in Melbourne

Singapur

EMTA ja EKA koostöölepe ELIAga

30. märtsil sõlmisid EMTA ja EKA koostöökokkuleppe Euroopa Kunstikõrgkoolide Liigaga (ELIA) korraldamaks 17.-19. nov 2021 Tallinnas üleeuroopalist juhtimisseminari.

Lisainfo

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed
PIC kood: 955368327
ERASMUS harta kood: EE TALLINN01
OID kood: OIDE10209558
EKA ERASMUS HARTA 2021 – 27

Kontaktid

_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

6267 369

sandra.mell@artun.ee
Janne Kukk (7)

Janne Kukk

Andmespetsialist

6267388

janne.kukk@artun.ee