Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks keskuseks. Akadeemia eesmärgiks on olla elu ja maailma keskel. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu kontaktidele professionaalse maailmaga kõige laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab osaleda üliõpilasvahetuses ja praktikal.

EKA kuulub rahvusvahelistesse organisatsioonidesse:
ELIA (juhatuse liige on rektor Prof Mart Kalm)
CUMULUS ( juhatuse liige on akadeemiline prorektor Anne Pikkov)
EAAE
KUNO
CIRRUS (EKAs asub sekretariaat, võrgustiku juhatuse liige on dekaan Kristjan  Mändmaa)
DAMA
Nordic-Baltic Academy of Architecture

1999. aastast osaleb EKA Euroopa Liidu programmis Erasmus+, mille raames on sõlmitud üle 1OO kahepoolse lepingu. EKA osalusaktiivsus programmis on märkimisväärne, mida näitab kõrge osalusprotsent akadeemia liikmeskonna hulgas.

Lisaks sellele on kunstiakadeemial sõlmitud üliõpilas- ja õppejõududevahetuse ning koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstikõrgkooliga väljaspool Euroopa Liidu kõrgharidusruumi (nt Austraalia, USA, Iisrael, Venemaa, Kanada, Tšiili jne) ning oleme saanud tänu kõrgele huvile kasutada hästi ERASMUS+ üleilmse mobiilsusprogrammi toetusi, mistõttu on just viimastel aastatel koostöö partnerülikoolidega üle maailma hästi arenenud.

Erinevate projektide ja programmide raames kasutab EKA rahvusvahelistumise toetamiseks 2019/20. õppeaastal üle miljoni euro.

Regulaarset ja tihedat sidet hoitakse akadeemiavälise maailmaga näituse- ja kirjastustegevuse ning mitmesuguste ürituste korraldamisega koostöös ettevõtjate ja teiste avalike institutsioondidega, aga ka ERASMUS+ programmi vilistlastega

admin-ajax.php
IMG_5005
IMG_20190614_135957483
Mart Kalm, ELIA juhatuse liige koos kõigi liikmetega. Prorektor Anne Pikkov, CUMULUS juhatuse liige, dekaan Kristjan Mändmaa, CIRRUS juhatuse liige

Lisainfo

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 955368327
ERASMUS harta kood: EE TALLINN01

 

Kontaktid

_MG_2902

Sandra Mell

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

+372 6267 369

sandra.mell@artun.ee