Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia pürgib visuaalkultuuri valdkondades juhtivaks rahvusvaheliseks keskuseks. Akadeemia eesmärgiks on olla elu ja maailma keskel. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu kontaktidele professionaalse maailmaga kõige laiemalt.

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab osaleda üliõpilasvahetuses ja praktikal. EKA on assotsiatsiooni CUMULUS (ülemaailmne kunsti- ja disainikõrgkoolide assotsiatsioon), liige, kuulub EAAEsse (Euroopa arhitektuurihariduse assotsiatsioon) ning võrgustikku KUNO (Põhjamaade vabade kunstide võrgustik) 2011 – 2015. aastani asus EKA välissuhete osakonnas ka KUNO võrgustiku sekretariaat ning KUNO juhtorgani liige ja kahel aastal ka juht oli selles vahemikus Prof Andres Tali. EKA välissuhete osakonnas asub Põhja-ja Baltimaade disainikõrgkoolide võrgustiku CIRRUS sekretariaat, võrgustiku juhtnõukogu liige on Prof Lennart Mänd. Nii KUNO kui CIRRUS võrgustiku raames on Nordplus programmi rahastuse toel juhtparnerina ellu viidud mitmeid intensiivkursusi ja arendusprojekte koostööd partneritega Põhjamaades.

1999. aastast osaleb EKA Euroopa Liidu programmis Erasmus+, mille raames on sõlmitud üle 1OO kahepoolse vahetuslepingu. EKA osalusaktiivsus programmis on märkimisväärne, mida näitab kõrge osalusprotsent akadeemia liikmeskonna hulgas (ca 10% üliõpilastest) ja rahastus programmis, mis 2017. aasta projektis küündib 700 000 euroni.

Lisaks sellele on kunstiakadeemial sõlmitud üliõpilas- ja õppejõududevahetuse ning koostöölepingud kümne rahvusvaheliselt tunnustatud kunstikõrgkooliga väljaspool Euroopa Liidu kõrgharidusruumi (nt Austraalia, USA, Iisrael, Venemaa). 2015/16. õppeaastal osales EKA ka EMP/Norra stipendiumiprogrammis, tehes koostööd mainekate ülikoolide ja organisatsioonidega Norras. Nii 2015, 2016, kui 2017. aastal on saanud rahastuse EKA projekt ERASMUS+ üleilmse õpirände programmis tegemaks koostööd USA, Kanada, Jaapani, Austraalia, Tšiili, Venemaa, Gruusia, Iisraeli, Tai, Serbia ja Palestiinaga. 2015. ja 2016. aastal oli rahastus projektides 100 000 EUR ringis, kuid 2017. aasta rahastus küündis juba 174 000 euroni. 

Regulaarset ja tihedat sidet hoitakse akadeemiavälise maailmaga näituse- ja kirjastustegevuse ning mitmesuguste ürituste korraldamise kaudu või koostöös ettevõtjate ja avalike institutsioondidega.

Euroopa Liidu projektides osalemiseks olulised andmed on:
PIC kood: 955368327
ERASMUS harta kood: EE TALLINN01

 

Kaja Kruusamägi

Juhataja

6267369

kaja.kruusamagi@artun.ee

Kristin Nõlvak

_MG_7070_1

Välissuhete spetsialist

6267388

international@artun.ee

Sandra Mell (lapsehoolduspuhkusel/on child leave)

_MG_2902

Osakonnajuhataja, välissuhete juht

+372 6267 369

sandra.mell@artun.ee