EKA

Elukeskkonna kujundaja

Eesti Kunstiakadeemia on Eesti ainus arhitektuuri-, disaini-, kunsti- ja kunstikultuurialast kõrgharidust andev avalik-õiguslik ülikool, mis on tegutsenud katkematult 1914. aastast. Sajandivanuse kooli puhul räägime aga kaasaegsest akadeemiast ning loovinimestest, kes tegelevad traditsiooniliste tehnikate ja väljundite kõrval nüüdisaegsete aktuaalsete teemade ja küsimustega.

Eesti Kunstiakadeemia (EKA), kui ainus kunstiülikool Eestis, tunnetab enda vastutust õppe, täiendõppe ja teadustöö korralduse ning kvaliteedi eest ühiskonna kultuuriruumi ja elukeskkonda kujundavates kunstivaldkondades.

Õppe-, teadus- ja kultuuriasutusena lähtub EKA oma tegevuses nii kunstikultuuri säilitamise ja järjepidevuse põhimõtetest kui ka põhimõttest, et kunstikultuur on pidevas muutumises ning EKA on valmis uuenduste käsitlemiseks nii õppe- kui ka teadustöö tasandil.

Ainulaadsed erialad

Eesti Kunstiakadeemias on neli teaduskonda: vabad kunstid, arhitektuur, disain ja kunstikultuur. Neis koolitatakse nii kunstnikke, arhitekte, disainereid, kunstiteadlasi kui ka restaureerijaid. Õppida on võimalik enam kui 30 õppekaval. Paljudel erialadel on Eestis võimalik omandada kõrgharidus vaid siin, seda nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoriõppe tasemel.

Elukestva õppe võimalusi pakub tsükliõppe põhimõttel toimiv Kujunduskunsti õppekava, kus on võimalik neljal suunal omandada BA kraad ning Avatud Akadeemia, kus saab osaleda täienduskoolituses, eelakadeemias, Suveakadeemias ja nädalavahetustel erinevatel kunstikursustel.

Professionaalsed õppejõud

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala professionaalid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, arhitektid, disainerid, ajaloolased, teadlased. Regulaarselt kutsutakse erinevatelt erialadelt õpetama ka külalislektoreid partnerülikoolidest Eestist ja väliskõrgkoolidest, toimuvad rahvusvahelised konverentsid ja seminarid.

Eesti Kunstiakadeemial on põhjalik ja pidevalt täienev teadusraamatukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiaga ühine ühiselamu Kuhlbarsi tänaval ning praktikabaasid Muhumaal Tamses ja Viljandimaal Heimtalis. Akadeemia loomulikuks osaks on aktiivne näitustegevus.

Individuaalne ja interdistsiplinaarne õpe

Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda individuaalset õppevormi, kus peetakse oluliseks loovprofessionaalide ja õppejõudude isiklikku juhendamist kogu õppetöö vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, aga samas võimaldavad omavahelist lõimumist ja interdistsiplinaarsust. Paljud erialad on tegutsenud katkematult juba ligi sajandi, seega on neil pikaajaline kogemus ja ajalooline järjepidevus ning samas on nad erialastele ja kaasaegses kunstis toimuvatele muutustele avatud.

Akadeemiasse on oodatud õppima motiveeritud inimesed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud ja soovivad arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Akadeemia eesmärk ja soov on, et selle kooli lõpetajad oleksid edaspidi võimelised edukalt ühiskonnas toimima ning töötama iseseisvate loojate ja mõtlejatena. Seetõttu on õppekavad üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime, kriitiline mõtlemine ja algatusvõime. Iga erialaprogrammi juurde on põimitud ka tugev teooriaainete plokk, kus omandatakse teadmised filosoofias, kunstiajaloos, esteetikas ja võõrkeeltes. Praktilise kogemuse annavad õppetöösse põimitud ja selle välised koostööprojektid ettevõtete ja asutustega. Iga õppeaasta lõpeb TASE festivaliga, mille raames toimuvad magistri- ja üliõpilastööde näitused, ERKI moeshow, avatud meistriklassid, loengud ja tudengite omaalgatuslikud kunstiprojektid.

Rahvusvaheliselt tunnustatud

EKA-l on tihedad sidemed ja koostöölepingud enam kui saja välisülikooliga ja mitmete rahvusvaheliste võrgustikega, mille kaudu saab korraldada õppejõudude ja üliõpilaste vahetust ja avardada praktika-võimalusi. EKA on assotsiatsioonide ELIA, mille juhtnõukogusse kuulub ka EKA rektor Mart Kalm, CUMULUS, EAAE ning NORDPLUS programmi raames mitmete erialavõrgustike liige.

Fakte

TOP 200 disaini- ja kunstikool QS World Top University Ranking 2017

Asutatud 1914
Tudengeid 1210
Korralisi õppejõude 165
Teadureid 23
Meistreid 44
Tunniandjaid ca 500
Tudengite ja õppejõudude suhe ca 3:1

Kuulumine assotsiatsioonidesse ja võrgustikesse:
Cumulus, EAAE, KUNO, CIRRUS, ELIA

Partnerülikoolid
Ca 150 ülikooli üle maailma 

(Andmed 5.4.2021 seisuga)

 

 

 

Virtuaalne CIRRUS võrgustiku kohtumine märtsis

24.-25. märtsil toimub virtuaalne CIRRUS võrgustiku kohtumine, mille peakorraldajaks on seekord EKA hea partner, Läti Kunstiakadeemia ...

Kultuuri elutööpreemia emeriitprofessor Jaak Kangilaskile

Valitsus kinnitas neljapäeval, 10. veebruaril, riiklike kultuuri aasta- ning elutööpreemiate laureaadid. Teiste seas on elutööpreemia laureaat, kunstiajaloolane ja

EKAs säästlikum kütterežiim

Ka Eesti Kunstiakadeemia õppehoone soojusenergia kulud kasvasid detsembris mitmekordselt ning EKA energiatarnija Utilitas tõstab alates 1. veebruarist MWh hinda taas 17%. Seoses sellega otsustas rektoraat, ...

EKA lõpetajad on oma haridusega väga rahul

Ligi 90% EKA lõpetajatest soovitavad tulla EKAsse õppima. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) 2021. aasta lõpetajate rahulolu-uuringust selgus, et EKA värsked lõpetajad on oma haridusega väga rahul. EKA üliõpilased usaldavad oma alma ...

EKA ja TalTechi koolitusprogramm “Tuleviku insener-disainer””

EKA ja TalTech kutsuvad kõiki 9.–12. klasside õpilasi liituma uudse ja Eestis ainulaadse koolitusprogrammiga "Tuleviku insener-disainer”, mille laiem teema on kliimamuutused ja nende mõju ...

EKA jagas 2021 loome-, teadus- ning kolleegipreemiaid

Eesti Kunstiakadeemia tunnustas oma aastalõpuüritusel loome- ning teaduspublikatsiooni preemiatega silmapaistvamaid kolleege. EKA 2021 loomepreemiad pälvisid: – Sille Pihlak ja Siim ...

Rektor Kalm Rektorite Nõukoguga president Karise juures visiidil

Rektorite Nõukogu, eesotsas EKA rektor Mart Kalmuga, viibis 2. novembril vabariigi presidendi Alar Karise juures, visiidil. 

EKA 107 5. novembri pidustused lükkuvad edasi

Armsad EKA – ERKI – Tallinna Kunstiülikooli – vilistlased ja sõbrad!  Tulenevalt tõsisest tervisekriisist riigis lükkame EKA 107. sünnipäeva tähistamiseks planeeritud vilistlaste kokkutuleku ja pidustusi ...

Hispaania saadik EKAs

Hispaania uus saadik hr Guillermo Corral van Damme tutvustas end rektor Mart Kalmule ning prorektor Anne Pikkovile ning tutvustas EKAle  koostöövõimalusi.

Avaaktusega pühitseti sisse EKA 2021/2022 õppeaasta

Eesti Kunstiakadeemia akadeemilise õppeaasta avaaktus 3. septembril. Eesti Kunstiakadeemia tervitab alanud õppeaastal esmaskursuslasi EKA neljas teaduskonnas. Kunstiakadeemiasse soovis ...

EKA 2021. lõpuaktuste suur pildigalerii

Eesti Kunstiakadeemia 2021. aasta lõpuaktuste suur pildigalerii. Kella 11.00 aktus

EKA SAADE: Eesti Vabariik 103 Heinz Valguga

EKA TV Eesti Vabariigi 103. aastapäeva saates võõrustab ja usutleb rektor Mart Kalm vilistlast Heinz Valku. EKA SAADE EV 103 Heinz Valk Valk räägib oma kuulsast lausest "Ükskord me ...

EKA Jõulusaade 2020

Soovides kogu Eesti Kunstiakadeemia rahvale turvalisi pühi, annab EKA aru, mida head on sel aastal erinevates teaduskondades ja avatud akadeemias korda saadetud.