Kalender

Eesti Kunstiakadeemias toimuv

Õppeosakond

2017/18 õppeaasta akadeemiline kalender

Teisipäev 01 august, 2017 — Pühapäev 26 august, 2018

August 2017
14-18 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21 Üliõpilaste staatuse fikseerimine ÕIS-is
21-25 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
28 Sügissemestri algus
29-1 Sissejuhatav nädal esmakursuslastele
31 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
September 2017
1 Avaaktus
1 VÕTA taotluste õppeosakonda esitamise tähtaeg
4 Sügissemestri õppetöö algus
4-5 Ülemajaliste vabaainete valimine sügissemestriks
7 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
15 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018
kevad)
29 Doktoriõppe lepingute sõlmimise tähtaeg
29 Doktoriõppe individuaalsete õppeplaanide esitamise tähtaeg
Oktoober 2017
15 Tasuliste üliõpilaste sügissemestri õppeteenustasu I osa maksmise tähtaeg
November 2017
24 Talvisel kaitsmisperioodil kaitsmise sooviavalduse tähtaeg
Detsember 2017
1 Tasuliste üliõpilaste õppekulude hüvitamise II osa maksmise tähtaeg
18-22 Eriala hindamiste nädal
19 Üldteooria ainete hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
23 Algab talvevaheaeg
Jaanuar 2018
7 Talvevaheaja lõpp
8 Üldteooria ainete järeleksamite päev
8 IV aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamine
8-12 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) ja õpingute pikendamise avalduse
esitamine õppeosakonda koos erialaosakonna kooskõlastusega
8.1-29.4 Magistritöö teostamine
9-19 Õppetöö eriala valikainetes
17 Sügissemestri hindamisprotokollide kinnitamise tähtaeg ÕIS-is (v.a
jaanuari eriala ained)
18 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 2. kursuse õppetöö algus
19 Üliõpilase staatuse fikseerimine ÕIS-is
21 Sügissemestri lõpp
22 Kevadsemestri algus
22-23 Ülemajaliste vabaainete valimine kevadsemestriks
22 IV aasta doktorantide atesteerimine
22-26 Lõputööde kaitsmine
25 Kujunduskunsti tsükliõppe õppekava 1. ja 3. kursuse õppetöö algus
26 VÕTA taotluste esitamise tähtaeg
Veebruar 2018
15 Doktoritöö eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
15 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu kevadsemestri I osa maksmise tähtaeg
Märts 2018
1 Vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg (perioodiks 2018-2019
sügis/aasta)
Aprill 2018
2 Tasuliste üliõpilaste õppeteenustasu (kevadsemestri II osa) maksmise
tähtaeg
11 Doktorikooli konverents
Mai 2018
7-11 Õppetöö eriala valikainetes
14-18 Eriala hindamiste nädal
21-28 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) või õpingute pikendamise avalduse
esitamise tähtaeg lõpukursuste üliõpilastele, kes ei kaitse mõjuvatel
põhjustel lõputööd
24 Lõpukursuse üliõpilaste hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise
tähtaeg ÕIS-is
28-13.6 Lõputööde kaitsmine
28.5-26.8 Praktikad (v.a lõpetajad)
Juuni 2018
1 I-III aasta doktorantide atesteerimise dokumentide esitamise tähtaeg
14-15 I-III aasta doktorantide atesteerimine
19 Kevadsemestri hindamisprotokollide esitamise ja kinnitamise tähtaeg
ÕIS-is
21 Lõpuaktused
22 Doktoritööde eelretsenseerimisele esitamise tähtaeg
22 Kevadsemestri lõpp
23.6-26.8 Suvevaheaeg
Juuli 2018
August 2018
13-17 Akadeemilise puhkuse (omal soovil) avalduste esitamine õppeosakonda koos
erialaosakonna kooskõlastusega
21-24 Mõjuvatel põhjustel kevadel kaitsmata jäänud lõputööde kaitsmine
27 2018/2019. õppeaasta sügissemestri algus
Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Hea õpetamise seminaride sari

Esmaspäev 28 august, 2017 — Neljapäev 31 mai, 2018

050917_leiaomatee_artun_banner

Augustis 2017 alustasime Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele hea õpetamise seminaride sarja “Leia oma tee!”, kus EKA õppejõud saavad oma kogemusi jagada ning oma õpetamispraktikat mõtestada.

Seminarid toimuvad kord kuus neljapäeviti kl 15-18 erinevates EKA õpperuumides.

Seminarid on EKA koosseisulisele ja mittekoosseisulisele õppejõule tasuta.

TOIMUMISAEG / TEEMA / LÄBIVIIJAD / KOHT

5.10.2017 / HINDAMINE. HINDAMINE! HINDAMINE? / Ingrid Allik (keraamika dotsent), Kalle Komissarov (arhitektuur), Ülle Marks (joonistamine), Indrek Sirkel (graafiline disain), Urmas Puhkan (keraamika) jt Estonia pst 7, ruumis E-241

12.10.2017 / MIDA TÄHENDAVAD MÕISTED NAGU ÕPPIJAKESKNE ÕPPIMINE, ÕPIVÄLJUNDID, ÕPPEKAVA EKA KONTEKSTIS? / Maiki Udam (PhD, Eesti Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri rahvusvahelise koostöö juht), Lia Toro (MA, õppeosakonna juhataja) / Suur Kloostri 11, ruumis S-104

9.11.2017 / MILLISED ON TULEVASED JA PRAEGUSED EKA TUDENGID? / Marju Lauristin (TÜ emeriitprofessor), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruumis S-103

7.12.2017 / KUNSTNIK, DISAINER, ARHITEKT, KUNSTIAJALOOLANE JA MUINSUSKAITSJA ÕPPEJÕUNA EHK KUIDAS LOOMING, UURIMISTÖÖ JA ÕPETAMINE ÜHTE ISIKUSSE ÄRA MAHUTADA? / rektor Mart Kalm, Piret Puppart, Lilja Blumenfeld, Tiit Ojasoo, Liisa-Helena Lumberg jt /Eesti Teaduste Akadeemia saal (Kohtu 6)

11.01.2018 / MAGISTRITASE EKAs – ELU PEALE BAKAT JA MIS ON EKA MA ERIPÄRAKS? / Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja), Anne Pikkov (õppeprorektor, professor) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

22.03.2018 / SUURED KÜSIMUSED: ÕPPEKAVA TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON / Solveig Jahnke (EKA kommunikatsioonijuht), Maarja Pabut (EKA turundusjuht) ning Maarin Ektermann (MA, üldainete keskuse juhataja) / Suur Kloostri 11, ruum S-103

26.04.2018 / KUIDAS RAKENDADA GRUPITÖÖD? / Eik Hermann (MA, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri osakonna lektor), Anu Sarv (TÜ õpetamisoskuste arendamise konsultant, PhD semiootika ja kultuuriteooria) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

3.05.2018 / KUIDAS SIIS, KUI TEKIB VASTASSEIS ÜLIÕPILASE JA ÕPPEJÕU VAHEL? / Kadri Kõiv (MBA, täiskasvanute koolitaja ja suhtlemistreener), Kaia-Leena Pino (EKA psühholoog) jt / Suur Kloostri 11, ruum S-103

Kevad 2018 seminaridele eelregistreerimise avame peatselt.

 

ÕPIVÄLJUNDID. Kursusel osalenud õppejõud:

teab erinevaid nüüdisaegseid õppe käsitlusi kõrghariduse kontekstis,

on kirjeldanud ja analüüsinud oma õpetamistegevust,

on kogenud erinevaid õppemeetodeid ja –vahendeid,

teab oma kolleegide seisukohti õppega seoses.

Õppejõul, kes osaleb vähemalt viiel seminaril ja kirjutab kokkuvõtva eneseanalüüsi on võimalik saada EKA täienduskoolituse tunnistus (1EAP mahus), mida saab esitada õppejõuks kandideerimisel või atesteerimisel ning on abiks akrediteerimisprotsessis. Kokkuvõttev eneseanalüüs hõlmab seminarides kõnetanud aspektidide välja toomist, enda õpetamispraktika kirjeldust ning analüüsi ning selle arendamisvõimalusi. Maht ca 2 lk.

Seminaride sarja on aidanud välja töötada kevadel 2017 töörühm koosseisus Anne Pikkov, Maarin Ektermann, Lia Toro, Dagmar Raide, Kristiina Krabi-Klanberg, EKA õppenõukogu ja rektor.

Kolleegid hääletasid sarja “EKA aasta teoks” 2017. aastal.

Seminaride visuaalse näo on kujundanud EKA vilistlane Mariana Hint-Rääk.

EKA hea õpetamise seminarid toimuvad “EKA LOOVKÄRG – Eesti visuaal- ja ruumikultuuri õppe- ja teaduskeskus” projekti raames. Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Fotodokumentalistika (grupp on komplekteeritud)

Kolmapäev 24 jaanuar, 2018 — Kolmapäev 14 märts, 2018

NB! Grupp on komplekteeritud

Kas sulle meeldib pildistada inimesi, olukordi ja olustikku?

Eesti Kunstiakadeemia avatud akadeemia kutsub fotodokumentalistika koolitusele. Juhendaja Kalev K Vapper annab kasulikku nõu ning tutvustab üldpildi võimalusi ja suundi, mis pakuvad tuge ühe või teise olukorra pildistamisel. Kursus aitab paremini orienteeruda nii enda kui ka teiste loomingus ning õpetab rakendama enda tugevaid külgi ja huve loominguliselt. Vaatluse all on seegi, kuidas oma pilte veenvalt näidata ja esitada.

Koolituse läbinu

 • teab, mille nimel ja tarvis ta loob fotodokumentaalseid kaadreid, ning arvestab seda teadmist
 • juhib loomingulist protsessi tehnika, mõistuse ja sobivate isikuomadustega
 • on võimeline analüüsima olukorda fotodokumentalisti seisukohalt ja leidma võimalusi inimestega suhtlemiseks, nende eesmärgipäraseks mõjutamiseks.
 • on võimeline kaitsma ja analüüsima lõpplahendust tehnilise ja loomingulise otsustuse seisukohalt
 • oskab valida oma fotode hulgast välja kontekstile ja taotlustele vastavad fotod (olenevalt etteantud arvust)
 • oskab eri võimalusi vaagides langetada sisuliselt pädeva otsuse oma fotode vormistuse ja näitamise viisi kohta

Väga rõõmsa kohtumiseni!

Koolitus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Kalev K Vapper, Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia diplom 2007. Kalev on mitmekülgne kunstnik ja suurte kogemustega fotograafiaõppejõud, kes õpetab kunstnikke nii Eesti Kunstiakadeemias kui ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis.

Aeg: 24. jaanuarist 14. märtsini 2018 kolmapäeviti kl 17.30–19.45

Koht: ruum 241, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 48 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (3 EAP)

Hind: 270 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Akt ja maalilised toimingud

Neljapäev 25 jaanuar, 2018 — Neljapäev 22 veebruar, 2018

AKT + KLASSIKALISED TOIMINGUD VÄRVIDEGA

Viiest kohtumisest koosnev maalikursus tutvustab akti ja klassikalisi toiminguid värvidega. Igas tunnis maalitakse üks töö, mille põhimotiiv on akt. Kursus annab kogemuse alternatiivsetest maalitehnikatest. Iga tehnika on seotud ühe liikuva ja ruumilise inimkeha kujutamise probleemiga tasapinnalisel ja liikumatul lõuendil.

 • Krokii, kollaaž ja aksonomeetria

Materjalid: kaks suuremat aluspaberit, „värviline“ (jõupaber, ajaleht vms rebitav ja aluspaberist veidi eristuva tooniga) paber; liimipulk, õlipastellid

 • Akt, tenebrism ja chiaroscuro

Materjalid: üks maalimisalus (vähemalt A3, võib olla ka paksem paber); tumedat akrüüli, nt naturaalne umbra või vandyck’i pruun või Preisi sinine; paar laia harjaspintslit ja paar maalimiskaltsu; palett; tuub läbipaistvat õli- või akrüülvärvi, nt phthalo-värvi, grimson, krapplakk (õlivärvi puhul ka lahusti, õli ja sobiv tops); keskmise laiusega lapik nailonpitsel

 • Akt ja žabloon

Materjalid: kaks ühesuurust maalimisalust; fotokas või pildistav telefon; sama suur paksem paber või kartong; pliiats, käärid, paberinuga; akrüülvärvid (valge, kaks kontrastvärvi); naturaalne või põletatud umbra (must); erineva laiusega pintsleid; suurem palett; väikesi värvirulle, plastjoonlaud, hambahari, maalimiskaltse

 • Akt, kalligraafia ja grafoloogia

Materjalid: üks-kaks suurt paberit; erinevaid väikesi (nr 1 ja 2) pintsleid; akrüülvärve, palett, maalimiskalts

 • Akt ja alla prima

Materjalid: üks kõvem maalimisalus (papp, papile tõmmatud lõuend vms); kaks odavat lühikest plastjoonlauda, vanu plastist kliendikaarte; paar erineva laiusega spaatlit või pahtlilabidat, naaskel; suurem palett, maalimiskaltse

Koolituse läbinu

 • On kogenud alternatsiivseid maalitehnikaid
 • On maalinud 5 aktimaali
 • On tutvunud aktimaalidega ja klassikaliste värvitoimingutega

Vajalikud materjalid võtavad osalejad ise kaasa.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Toomas Tõnissoo, EKA maali eriala MA, Eesti Kunstiakadeemia õppejõud, Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstiõpetaja

Aeg: 25. jaanuarist 22. veebruarini 2018 neljapäeviti kl 17.30–20.30

Koht: ruum 432, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist (1 EAP)

Hind: 200 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Meesakt. Keha joonistamise saladus

Teisipäev 30 jaanuar, 2018 — Teisipäev 27 veebruar, 2018

Meesakti joonistamise kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst. Loengutes saab osaleja ülevaate joonistusvahenditest ja inimkeha kujutamise spetsiifikast koos keha anatoomilise analüüsiga. Teoorialoengud räägivad mehekeha kujutamisest kunstis. Aktipooside analüüs. Järgneb praktiline joonistamine modellide järgi, erinevate tehnikate tundmaõppimine. Töös kasutatakse aktimodelli, kelle järgi figuuri kujutatakse.

Vajalikud materjalid: grafiit, tušš, süsi, sangviin, värvipliiatsid, erinevad paberid. Vajalikud materjalid võtavad osalejad ise kaasa.

Koolituse läbinu oskab visandada ja joonistada pikaajalisi erinevates poosides meesakte erinevate tehnikatega.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Maiu Rõõmus, Eesti Riikliku Kunstiinstituudi stsenograafia magister 1978, Eesti Kunstiakadeemia anatoomilise joonistamise õppejõud ja stilist

Aeg: 30. jaanuarist 27. veebruarini 2018 teisipäeviti kl 17.45–20.45

Koht: ruum 245, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 õppetundi

Hind: 200 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Lütjohann & Sepsivart Hobusepea galeriis

Kolmapäev 07 veebruar, 2018 — Esmaspäev 26 veebruar, 2018

sepsivartlytjohan

Kolmapäeval, 7. veebruaril 2018 kell 17.30 avavad JAN LÜTJOHANN (1987) ja UKU SEPSIVART (1988) Hobusepea galeriis ühise näituse „Vähekene, iga päev”.

Näituse kaastekstis viitavad kunstnikud huvile kätega töötamise vastu, mis on olulisel kohal nende kunstnikupraktikas ja ühiseks läbivaks jooneks käeoleva näituse kontekstis. Nad mõtisklevad valmistamisest kui protsessist kusagil tööpingi ärakulutamise ja juhusliku materjali akumuleerumise vahele jääval alal.

 

I

Kui haruldane on hommikul ärgates mitte teada, mida päeval teha.

Töötamine ja töötamine ei ole päris samad

II

Iga kord, kui tööriist on kasutuses, muutub see vähekene väiksemaks.

Iga kord, kui sajab vihma, muutuvad praod mäe sees vähekene suuremaks.

III

Ihalus nikerdamise järele.

Kas on see mõni jõud sarnane sellisele, mis tasaselt kergitab mägesid või laseb mandritel triivida?

IV

Kellel on lubatud lüüa oma korteris lärmi või tekitada segadust?

Ilma aia, õuepealse, kuuri, garaaži või keldrita muutuvad sõrmed rahutuks.

 

 

Jan Lütjohann on saksa skulptor ja õpetaja, kes elab ja töötab Soomes. Näituse kontekstis uurib Lütjohann käsitööriistades peituvaid võimalusi ja piiranguid. Lütjohanni skulptuurid põhinevad tema huvil lihtsate, maalähedaste, industrialiseerimis-eelsest ajast pärinevate tööpinkide vastu, mida on kasutatud nii töötamisel kui ka kogukondlikul lävimisel. Ta kasutab elemente traditsioonist, et tekitada loovat ja sotsiaalset potentsiaali.

Uku Sepsivart võrdleb looduslikke protsesse ja inimese vajadust kätega töötamise järele. Ta jälgib näiliselt lihtsaid, loomade poolt tehtavaid toiminguid ning püüab sarnast kergust ka oma oma töö kulgemisse kaasata. Sellise lähenemisega töötades, proovides leida täiusliku rütmi ja olustikku, mõtestab Sepsivart inimese võimalikku eksistentsi väljaspool tsivilisatsiooni.

 

Näitus jääb avatuks 26. veebruarini 2018.

Täname: Tours n Cars OÜ, Paulo Säätio, Liina Siib, Evelyn Müürsepp-Grzinich, John Grzinich, Nils-Naatan Kaivo, Henna Jula, Marko Sepsivart, Hanna Piksarv.

Näituseid Hobusepea galeriis toetavad Eesti Kultuurkapital ja Eesti Kultuuriministeerium.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Adobe Photoshop edasijõudnule 8.–22. veebruaril

Neljapäev 08 veebruar, 2018 — Neljapäev 22 veebruar, 2018

Loominguline kollaaž Photoshopis.

Koolitus sobib foto, disaini, illustratsiooni ja digitaalse kunsti huvilistele, kel on esmatutvus Adobe Photoshopi programmiga juba tehtud ning põhilised nupud ja layer’id tuttavad.

Koolitusel uuritakse programmi võimalusi, et luua omanäoline fotokollaaž või illustratsioon. Räägime, kust leida inspiratsiooni ja vabalt kasutatavat fotomaterjali, kuidas skaneerida käsitsi joonistatud teksti või pilti ning kuidas teha trükkimiseks sobivat faili. Õpime, kuidas kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga. Inspiratsiooniks vaatame ka üksteise töid ja teeme praktilisi ülesandeid.

Õpitud tehnikaid saab rakendada reklaam- ja moefoto, postri, plaadi-, raamatu- ja ajakirjakaane disainimiseks, illustratsiooni ja ka iseseisva kunstiteose loomiseks.

Koolituse läbinu oskab kombineerida fotot värvi, mustri, tekstuuri, teksti ja skaneeritud materjaliga ning valmistada trükikõlbulikku faili.

Koolitus lõpeb arvestusega, mille sisuks on iseseisvalt etteantud ülesande lahendamine. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Eva Labotkin, Eesti Kunstiakadeemia interdistsiplinaarsete kunstide magister 2011

Aeg: 8., 12., 15., 19. ja 22. veebruaril 2018 kl 17.30–20.30
Koht: ruum 35, Lembitu 12, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)
Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Näitus “Riik ei ole kunstiteos” Tallinna Kunstihoones

Laupäev 17 veebruar, 2018 — Pühapäev 29 aprill, 2018

italians-1-751x500

Katerina Gregose kureeritud rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus “Riik ei ole kunstiteos” avab uksed 16. veebruaril 2018 osana Eesti vabariigi 100. aastapäeva pidustuste kunstiprogrammist.

„Riik ei ole kunstiteos“ uurib riigi, rahvuse ja rahvusliku identiteedi keerukust ja problemaatikat ning nende praegust muutlikku olukorda Euroopas natsionalismi ja populismi taaselustumise tingimustes, pakkudes sellele teemale nüansirikkamat käsitlust, mis ulatub kaugemale tavapärasest vastandumise retoorikast. Tuues eri riikidest kokku üle kahekümne eripalgelise kunstniku, sh mitu uut tellimust, kaardistab näitus Mandri-Euroopa muutuvat poliitilist maastikku ja selle piire ning samuti eristava identiteedipoliitika probleemi.

Joonistuste, skulptuuride, fotograafia, tekstipõhiste tööde, filmide ja installatsioonide kaudu uurib „Riik ei ole kunstiteos“ identiteedi, kuuluvuse ja ühismälu mõisteid ning natsionalistliku mõttelaadi ja riigiüleste institutsioonide (näiteks Euroopa Liidu) vahel valitsevat ebamugavat pinget.„Näitus „Riik ei ole kunstiteos“ tegeleb natsionalismi tõusu hiljutiste nähtudega Euroopas. Kommunismi kokkuvarisemise järel kuulutasid paljud ajaloolased ajaloo lõppu ja rahvusriigi surma. Tagantjärele vaadates näib, et see ei osutunud tõeks. Siiski on olud hoopis teised ning eeldavad uut nägemust rahvusriigist vastavalt praegusele poliitilisele, kultuurilisele ja majanduslikule reaalsusele.“ Kuraator Katerina Gregos

Kuraatori esseed saab lugeda siit.

Näitusel osalevad kunstnikud (* tähistab uut tellimust)

Ewa Axelrad / Loulou Cherinet / Marta Górnicka / *Lise Harlev / *Femke Herregraven/ *Flo Kasearu / Thomas Kilpper / Szabolcs KissPál / *Stéphanie Lagarde / Ella Littwitz/ *Thomas Locher / Cristina Lucas / *Damir Muratov / *Tanja Muravskaja / *Marina Naprushkina / *Kristina Norman / Daniela Ortiz / Katarzyna Przezwańska / *Jaanus Samma / *Ivar Sakk / Larissa Sansour / *Jonas Staal / *Kristina Solomoukha & Paolo Codeluppi /

Pealinna keskväljaku ääres asuvas neljas kunstiasutuses, Tallinna Kunstihoones ja selle lisaruumides, Kunstihoone galeriis, Tallinna Linnagaleriis ning lähedalasuvas Vabaduse galeriis toimuv näitus juhatab meid ootamatu nurga alt läbi teemade, mis puututavad migratsiooni, majanduskriisi, mälupraktikaid ning avaliku ja isikliku ruumi hõõrdeseisundeid.

„Riik ei ole kunstiteos“ on Tallinna Kunstihoone panus Eesti Vabariik 100 programmi ning ühtlasi 2018. aasta näitusekava põhinäitus, mis on avatud 16. veebruarist 29. aprillini 2018. Näitusega kaasneb kirjastuse Lugemik välja antud, täielikult illustreeritud kataloog, mille on kujundanud Indrek Sirkel ning mille tekstide autorid on Katerina Gregos, Jonas Staal, Ivar Sakk ja Marek Tamm.

Eesti Vabariik 100 programmist

2018. aastal möödub sada aastat Eesti Vabariigi loomisest. Sünnipäevapidustused toimuvad 2017. aasta aprillist kuni 2020. aasta veebruarini. Lisateavet ürituste kohta leiab Eesti 100 veebilehelt.

Katerina Gregosest

Katerina Gregos on Brüsselis elav kuraator, kirjanik ja lektor. Kuraatorina uurib ta kunsti, ühiskonna ja poliitika vahelisi seoseid, keskendudes eeskätt demokraatia, inimõiguste, kapitalismi, kriisi ja muutuvate globaalsete tootmistsüklite teemadele. Ta on praegu 1. Riia Biennaali (2018) peakuraator ning Münchenis ja Samoses tegutseva Schwarzi Fondi kuraator.

Näituse kujundus: arhitektuuribüroo b210. Autorid: Aet Ader, Mari Hunt, Zane Kalnina, Kadri Klementi, Karin Tõugu.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Arhitektuuriteaduskond

Arhitektuuriosakonna Avatud Loeng: Ulrika Karlsson

Neljapäev 22 veebruar, 2018

02

Avatud Loengute sarja järgmist esinejat paeluvad tehnoloogia ja materjalide mängulised kasutusviisid arhitektuuris. 22. veebruaril kell 18 astub Kanuti Gildi Saali lavale Konstfacki ülikooli ja KTH arhitektuurikooli professor ning disaini- ja arhitektuurikollektiivi Brrum liige Ulrika Karlsson. Kõigil, kes tahavad rohkem teada, kuidas näeb välja Skandinaavia eksperimentalism arhitektuuris, tasub kindlasti kohal olla. Loeng on inglise keeles.

Ulrika Karlsson on arhitekt ja disaini- ja arhitektuurikollektiivide servo stockholm ja Brrum kaasasutaja. Ta on Konstfacki ülikooli ja KTH arhitektuurikooli professor, keskendudes digitaalsetele töömeetoditele ja tööriistadele. Ta on õpetanud linnaplaneerimist ka Bartletti arhitektuurikoolis Londonis ja Kalifornia Ülikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonnas. Arhitektuurikraadi omandas ta Kolumbia Ülikoolis ning maastikuarhitektuuri kraadi Rootsi Põllumajandusteaduste Ülikoolis.

Karlsson on teinud kaastööd mitumetele väljaannetele, sealhulgas Perspecta, Via, Arkitektur ja AD. Tema tööd on olnud väljas sellistes kohtades nagu Veneetsia Arhitektuuribiennaal, Pompidou Keskus, ArkDes, SFMoMA, Cooper-Hewitt National Design Museum, Wexner Center for the Arts, MoMA/QNS, Artists Space, MAK Center for Art and Architecture ning Storefront for Art and Architecture.

Tema mänguline lähenemine tehnoloogia ja materjalidega eksperimenteerimisele on kantud huvist arhitektuurse representatsiooni ja selle tõlgenduste vastu, mis mõnikord väljendub materjali ja informatsiooni sünergias.

Avatud Loengute sarja raames jõuavad Tallinnasse põnevad arhitektid ja linnaplaneerijaid – nii teoreetikuid kui praktikuid – kõikjalt üle maailma. Kuulama on oodatud kõikide Eesti koolide tudengid – olgu siis arhitektuuri, urbanistika, sisearhitektuuri, disaini või vabade kunstide valdkonnast; samuti juba tegutsevad professionaalid, õppejõud ning lihtsalt arhitektuuri- ja ruumihuvilised – samuti kõik, kes kaaluvad arhitektuuri õppima asumist. Avatud loengud on alati tasuta ja inglise keeles. Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond on arhitektuuri avatud loenguid korraldanud 2012. aastast alates – igal õppeaastal astub Tallinnas erialase publiku ette kümmekond valdkonna omanäolist praktikut ja hinnatud teoreetikut. Avatud loengute sarja kureerivad Sille Pihlak ja Siim Tuksam.

www.avatudloengud.ee 

Postitas Triin Männik
Püsilink
Moedisain

Fashion Tech Talks: Eesti eri

Neljapäev 22 veebruar, 2018

ftt

FASHION TECH TALKS toimub Tallinna Loomeinkubaatoris, Veerenni 24, C korpuses.

22. veebruaril leiab aset Fashion Tech Talks sarja teine üritus, mille raames kuuleme Fits.me edulugu sellest, kuidas Tartust alguse saanud ettevõte laia maailma vallutama on läinud. Fits.me rõivasobitus robotid on teiste hulgas kasutusel sellistel brändidel nagu Billabong, Mud Jeans, Henri Lloyd, Hawes & Curtis, J.Lindeberg.

Uute edulugude loomiseks toome ühele põrandale kokku Eesti kõrgkoolid, kes suuremal või vähemal määral Fashion Tech teemat oma programmides puudutavad ja uurime mille põneva kallal nad hetkel töötavad.

Fashion Tech Talks esinejad ja teemad

Virtual changing room
Paul Pällin, Fits Me

Motion monitoring wearables – today and tomorrow
Alar Kuusik , TTÜ

Neuroart as a research tool
Aleksander Väljamäe , TLU

Smart Textile Solutions at the Estonian Academy of Arts
Kristi Kuusk, Eesti Kunstiakadeemia

SWW – Smart Work Clothes
Jane Kivistik, Tallinna Tehnikakõrgkool

KÕNELUSTESARI ON KÕIGILE TASUTA!
https://goo.gl/forms/Fea0nfXFaObXLvR42.

Fashion Tech Talks toimub inglise keeles.

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Rektoraat

EESTI VABARIIK 100 AKTUS

Reede 23 veebruar, 2018

ev100

Tähistame vaba riigi sündi Eesti Kunstiakadeemias

Eesti Kunstiakadeemia ja tema eelkäijad on meie riigi ajaloos mitmel otsustaval hetkel mänginud olulist rolli. Nii oli see Eesti Vabariigi sünni puhul 100 aastat tagasi kui selle taassünni puhul ärkamisajal ja 90-ndate alul.

Seda enam on meil põhjust tulla kokku ja ühiselt tähistada iseseisvuse ja vabaduse sündi meenutamaks Eesti Vabariigi loomisele kaasa aidanud kolleege ja Päästekomitee konspiratiivkorterit toonases EKAs.

Koguneme pidulikule aktusele 23. veebruaril kell 12.00 Estonia pst 7 hoones, ruumis 440. EKA osalusest ajaloo otsustaval hetkel räägib lektor teadur Oliver Orro.

Elagu Eesti Vabariik!

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink

Avatud uste päev 2018

Neljapäev 01 märts, 2018

EKA avatud uste päev 2018 toimub 1. märtsil 2018

Kell: 10:00-18:00

Avatud on kõik EKA hooned!

Peastaap ja infokeskus asub Estonia pst 7.

Kavas: EKA erialade tutvustused, avatud loengud, töötoad, õpperuumide ja stuudiote külastused, ekskursioonid uude majja jpm.

Rohkem infot ja programm: www.artun.ee/avatuduksed

 

REGISTREERU SIIN!

 

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Akvarellmaal 1.–29. märtsil

Neljapäev 01 märts, 2018 — Neljapäev 29 märts, 2018

Akvarell võlub läbipaistvuse ja õrnuse ning selgete säravate pindadega, kuid ka värvi spontaanse sulamisega paberi pinnal, mis võib sisaldada värvijõudu ja maalilisi üllatusi. Akvarell võimaldab kiiret maalimist värvide sulamisega paberi pinnal (märg-märjalt maalimine), kuid ka kiht-kihilt maalimist kuivale paberile ning seejuures värvide läbikumamist ja rõhu asetamist maalilisuse saavutamisele.

Juhendaja õpetab osalejaid individuaalselt juhendades. Õppematerjalina vaadatakse koos kunstiraamatuid.

Koolituse sisu:

 • sissejuhatus akvarellimaali ja tutvumine akvarellitehnikatega
 • natüürmordi maalimine
 • lillekompositsiooni maalimine
 • maastikumaali loomine
 • inimese kujutamine (portreemaal)

Koolitus lõpeb valminud tööde esitluse ja aruteluga.

Vajalikud materjalid: maalimisalus, akvarellpaber, pintslid, pliiats, kustutuskumm, veenõu, teip paberi kinnitamiseks maalimisalusele. Vajalikud materjalid võtavad osalejad ise kaasa.

Koolituse läbinu on õppinud akvarellitehnikaid, tutvunud erinevate loominguliste võimalustega akvarellimaalis ning omandanud kujutamis- ja maalimisoskusi individuaalseks loominguliseks tegevuseks.

Kursus lõpeb arvestusega, kus osalejad esitlevad oma valminud töid. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Mall Paris, Eesti Riiklik Kunstiinstituut maali magister 1984. Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Akvarellistide Ühenduse liige.

Aeg: 1.–29. märtsini neljapäeviti kl 17.30–20.30

Koht: ruum 342, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 180 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Sisearhitektuur

Kohvihommik ”Elu ja olu Palestiinas”

Neljapäev 01 märts, 2018

42

Neljapäeval, 1. märtsil jätkame kohvihommikute traditsiooniga: kell 9 on Nunne tn 16 õppehoone 1. korruse saalis kohviliste ees laval meie osakonna juht Hannes Praks ning tudengid Marie-Elise Chhabra ja Heleri Koltšin, kes räägivad enda kogemusest Birzeiti ülikoolis Palestiinas. Juttu tuleb nii oma projektidest kui ka üldiselt sellest, mida Birzeiti ülikoolis õppimine tähendab ja kuidas see muudest koolidest erineb. NB! Kuna kohvihommik langeb sel korral kokku EKA avatud uste päevaga, on sündmusele oodatud ka kõik, kes plaanivad sisearhitektuuri osakonda sisse astuda. Kutset on lubatud levitada!

Sisearhitektuuri osakonna kohvihommikud toimuvad iga kuu esimesel neljapäeval. Lavale astuvad osakonna tudengid ja vilistlased, kes räägivad meile oma elust, tööst ja õpingutest väljaspool Eestit läbi ruumi spektri. Et kohvihommik oleks oma nime vääriline, pakutakse kõigile osalistele kohvi. On juhtunud, et saab ka kooki (koogi jaoks võiks tsipa sularaha taskusse panna).

Absoluutselt KÕIK on oodatud – tudengid ja õppejõud nii meie kui teistest EKA osakondadest ja teistest koolidest! Sobib ka neile, kes tahavad osakonnas õppimisest paremat pilti ette saada.

NB! Sel korral toimub kohvihommik eesti keeles!

Äratuskell helisema ja kohale!

Postitas Kunstiakadeemia
Püsilink
Avatud akadeemia

Disaini eelakadeemia sisseastujale. Erialaosakondade õpitoad

Laupäev 10 märts, 2018 — Laupäev 05 mai, 2018

20180124-0080_600x300_acf_cropped

Disaini eelakadeemia disainiteaduskonna osakondades. Erialaosakondades tekib eelakadeemias osalejal selgem arusaam eriala olemusest ja haridusest ehk sellest, kelleks õpitakse ja kuidas valitud eriala teadmisi ja oskusi tänapäeval rakendatakse. Samuti saavad osalejad teavet EKA sisseastumiseksamite ja edasiõppimisvõimaluste kohta.

Õpituba kestab laupäeviti kl 10–17, kokku 8 akadeemilist tundi.

Õpitoad toimuvad:

 • Keraamika, 10. märts
 • Moedisain, 17. märts
 • Tootedisain, 24. märts
 • Tekstiilidisain, 7. aprill
 • Nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, 14. aprill
 • Ehte- ja sepakunst, 21. aprill
 • Klaasikunst ja -disain, 28. aprill
 • Graafiline disain, 5. mai

HIND: 40 eurot kord, alla 21aastastele 25 eurot kord

Loe lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Kunstiteadus ja visuaalkultuur

AVASTA EKA: Kuraatori sekkumised ruumilisse korda (kunstiteadus ja visuaalkultuur)

Laupäev 17 märts, 2018

AVASTA EKA programmi raames korraldab EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut töötuba “Kuraatori sekkumised ruumilisse korda”.

Millal? 17.03.2018, kell 12.00-13.00

Kus? Suur-Kloostri 11, ruum S-104

Mis? Näituste ruumiline keskkond mõjub teostele oma totaalsuses ning ideoloogiates, muutes selliselt kunstiteoste tähendust. Kureerimise lähteülesannete hulka kuulub kohaspetsiifika teadvustamine näituseruumis ja sellega suhestumine, seda nii valges kuubis kui ka selle välises keskkonnas. Selginevad mõisted kuraator, valge kuup ja institutsioonikriitika ning vaatleme millised on kuraatori tööülesanded ja kuidas erinevad ruumid loovad tähendusvälja. Osalejad saavad grupitööna koostada keskkonda kaasava näituse idee, mis toetub tehtele: koht + teema = kuraatoripositsioon.

Juhendab Madli Ehasalu.

 

Registreeru SIIN

 

Tutvu AVASTA EKA programmiga SIIN

 

Postitas Maarja Pabut
Püsilink
Avatud akadeemia

Moekrokii

Teisipäev 20 märts, 2018 — Laupäev 05 mai, 2018

Koolitus on mõeldud neile moe- ja kunstihuvilistele, kes soovivad arendada oma joonistamis- ja visualiseerimisoskusi, saada ülevaate moekrokiist ja -illustratsioonist ning nende kasutamise võimalustest moemaailmas ja mujal.

Koolituse põhirõhk on moekrokiil ehk modelli joonistamisel natuurist. Keskendume moejoonistamises olulistele vaatenurkadele (tehnikad, proportsioonid, stiliseering, poosid jms). Õpime visandama modelli, kasutama erinevaid tehnikaid (süsi, pastellid, akvarell, tušš). Vaatleme ka moeillustratsiooni ja selle omapära.

Koolituse lõpuks loome moeillustratsioonide sarja. Vormistame ja esitleme kursuse jooksul valminud visandeid.

Koolitus kulmineerub kahepäevase töötoaga, mida juhendab Kätlin Kaljuvee koos Björn Koopiga. Valmistame ette ühe või kaks installatsiooni, kus modell asetub futuristliku maailma keskele. See tähendab, et osalejad ei joonista mitte ainult modelli, vaid ka teda ümbritsevat keskkonda ja proovivad tuua pilti sisse disainitud maailma, milles modell asub. Selle sarja jaoks loovad juhendajad spetsiifilised futuristlikud kostüümid ja taustaks modernse arhitektuurilise maastiku. Tehnikatest proovime erinevaid meediume: tušši, värvipliiatseid, markereid, akvarelli, pliiatseid ja tintenpenni. Töötoa tulemusena valmib vähemalt kaks illustratsiooni A1-formaadis.

Vaata videot Kätlini Kaljuvee ja Björni Koopi ühistöö protsessist: https://vimeo.com/102835969.

Koolituse läbinu

 • on saanud algteadmised moekrokiist (proportsioonid, poosid ja nende kujutamine)
 • on saanud algteadmised moeillustratsioonist, tunneb selle eripära
 • oskab luua illustratsiooni etteantud teemadel
 • tunneb ja on õppinud kasutama erinevaid tehnikaid: süsi, pastellid, akvarell, tušš, segatehnika

Juhendajad

Kätlin Kaljuvee on saanud Eesti Kunstiakadeemia moedisaini erialal bakalaureusekraadi 2006. Ta on auhinnatud ja rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnik, kelle loomingus on kesksel kohal looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses. Tema tindipliiatsiga käsitsi joonistatud ja siidikangale trükitud illustratsioonid on saanud ainest Eesti kummituslikest metsadest ja ürgsest loodusest ning kannavad endas vaba ja hingestatud vaimu. Kaljuvee loomingut on tellinud näiteks legendaarne Patti Smith, kelle muusikast ammutab kunstnik inspiratsiooni. Tindi ja vesivärvidega käsitsi illustreeritud töid on Kaljuveelt tellinud ka Givenchy, Rotring ja Samsung. Eesti klientuuri hulka kuulub kohalik poliitiline ja ühiskondlik eliit, lisaks JOIK, Swedbank, Starman, Ivo Nikkolo, Baltika jpt.

Björn Koop on Eesti Kunstiakadeemia tootedisaini bakalaureus 2005, Saksamaal elav ja töötav autodisainer.

Aeg: 20. märtsil 2018 kl 17.30–19, 27. märtsil ning 3., 10., 17. ja 24. aprillil kl 17.30–20.30 (teisipäeviti), 4. mail kell 17.30–20.30 ja 5. mail kell 10.00–13.00

Koht: ruum 245, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 30 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 22 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (2 EAP)

Hind: 270 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: kujutav kunst ja kunstiteadus

Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink
Avatud akadeemia

Adobe Illustrator algajale 2.–12. aprillil

Esmaspäev 02 aprill, 2018 — Neljapäev 12 aprill, 2018

Koolituse eesmärk on tutvustada vektorgraafikat programmi Adobe Illustrator abil, mis on enimkasutatav selle ala programm disainibüroodes. Selle rikkalikud võimalused ja hea ühilduvus Adobe sarja küljendus- ja pilditöötlusprogrammidega muudab Illustratori graafilise disaineri jaoks võimsaks ja asendamatuks töövahendiks.

Adobe Illustrator. Vektorgraafika. Ülevaade tööriistadest, töö objektide, teksti ja piltidega. Rastergraafika objektide muutmine vektorgraafikaks. Töö mitmesuguste artboard’idega. Failide salvestamine ja eksportimine. Õpitakse looma staatilisi vektorillustratsioone. Tutvutakse erinevate võimalustega kujundite loomiseks ja nendega manipuleerimiseks: pentool, geomeetrilised kujundid, pathfinder, 3D-efektid, maskid. Omandatakse teadmised täitevärvide (flat fill, gradient’id, mustrid, swatch’id, gradient mesh’id) loomisest. Õpitakse töötama tekstiga, et teha Illustratoris ka lihtsamaid küljendustöid.

Koolituse läbinu kasutab Adobe Illustratori programmi algtasemel.

Kursus lõpeb arvestusega, mille sisuks on näidise järgi analoogi objekti loomine. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

 

Juhendaja: Kadri Uustalu, EKA kunstipedagoogika magister 2007, Eesti Kunstiakadeemia kujundusprogrammide õppejõud

Aeg: 2., 4., 9., 11. ja 12. aprillil 2018 kl 17–20

Koht: ruum 544, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

 

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Eelakadeemia: joonistamise kiirkursus algajale

Esmaspäev 02 aprill, 2018 — Kolmapäev 09 mai, 2018

Eesti Kunstiakadeemia osale erialadele sisseastumisel ei ole joonistamisnõuet. Kui aga soovite astuda ehte- ja sepakunsti, graafilise disaini, kujunduskunsti, klaasikunsti, moedisaini, (sise)arhitektuuri, muinsuskaitse ja konserveerimise, stsenograafia või kunstide bakalaureuseõppesse, tuleb sooritada ka joonistamisülesanded.

Joonistamisoskus aitab sisseastumisele ja õpingutele väga palju kaasa. Kuidas olla teadlikum joonistaja? Millised on võimalused joonistamisel?

Kursusel mõtestatakse joonistamist laiemalt ning avastatakse selle väljundeid ja võimalusi. Osalejal on võimalus mitmesuguste näidete ja praktiliste ülesannete tulemusel areneda joonistajana, olla paindlikum ning kujundada endas analüüsivõimet. Edeneb ka tema oskus ja motiveeritus kasutada joonistamist oma ideede teostamiseks.

Vaata lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink

Eelakadeemia: muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursus

Kolmapäev 04 aprill, 2018 — Kolmapäev 16 mai, 2018

avaleht_teadus2_contrast_1680x600_acf_cropped

Esimest korda avatakse muinsuskaitse ja restaureerimise kiirkursus neile, kes on huvitatud selle eriala õppimisest Eesti Kunstiakadeemias, aga ka kunstiõpetajatele.

Selle valdkonna asjatundjaid on Eesti ja Euroopa rohke kultuuripärandi kontekstis väga vaja. Peale selle on nende alade õpingud suure tulevikuväljavaatega ja äärmiselt huvitavad, pakkudes nii erialast kui ka isiklikku väljakutset.

Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakond on Euroopas tunnustatud juhtiv pädevuskeskus ning saanud viimastel aastatel palju Eesti ja rahvusvahelisi tunnustusi (nt teadusürituse aastapreemia, Euroopa muinsuskaitseauhind, teaduse populariseerimise auhind).

Loe lähemalt SIIT

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink
Avatud akadeemia

Adobe Indesign algajale 16.–26. aprillil

Esmaspäev 16 aprill, 2018 — Neljapäev 26 aprill, 2018

Trükitööstuses populaarses küljendusprogrammis Adobe InDesign saab luua kõikvõimalikke trükiseid flaieritest raamatuteni. Algajaile mõeldud kursusel käsitletakse InDesigni tööakna elemente ja tööriistu, nõudeid imporditavatele elementidele, lehekülje layout’i loomist, tekstiga töötamist, teksti ja graafika omavahel kombineerimist, teksti redigeerimise seadeid, kujunduselementide loomist, värvihaldust, digitaalse originaali tehnilisi nõudeid, erinevaid PDF-tüüpe ja maketti.

Praktilise töö käigus kujundatakse kursuse lõpuks voldik ja brošüür.

Koolituse läbinu kasutab Adobe InDesigni programmi algtasemel.

Koolitus lõpeb arvestusega, mille sisuks on tehtud töö esitlemine. Arvestuse läbinule väljastatakse EKA täienduskoolituse tunnistus.

Juhendaja: Kadri Uustalu, EKA kunstipedagoogika magister 2007, Eesti Kunstiakadeemia kujundusprogrammide õppejõud

Aeg: 16., 18., 23., 25. ja 26. aprillil 2018 kl 17–20

Koht: ruum 544, Estonia pst 7, Tallinn

Maht: 20 akadeemilist tundi kontaktõpet ja 6 akadeemilist tundi iseseisvat tööd (1 EAP)

Hind: 280 eurot

Registreeru SIIN

Õppekavarühm: audiovisuaalsed tehnikad ja meedia tootmine
Info ja registreerimine: koolitus@artun.ee, 626 7327

Postitas Pirje Kovatomas
Püsilink

Eelakadeemia: Nüüdismaali kiirkursus

Teisipäev 15 mai, 2018 — Teisipäev 12 juuni, 2018

Eesti Kunstiakadeemia mis tahes teaduskonda õppima asuja eelis on maalide olemasolu. Näiteks saab neid esitada igas teaduskonnas sisseastumisel vajalike loominguliste töödena.

Kursus koosneb loengutest ja praktilisest tööst. Heidame kiirpilgu maalikunstile, nagu see on meie traditsioonilises ettekujutuses – renessansi ja impressionismi vahel – ning uurime, kuidas suhestub sellega nüüdisaja lähenemine maalikunstile. Praktilised tunnid on töötoad, kus osaleja loob loengutes käsitletud teemadest lähtuvalt kunstiteose. Selleks on võimalus kasutada traditsioonilisi vahendeid (näiteks lõuendit ja õlivärvi) või leida hoopis uusi väljendusvahendeid. Nendeks võivad olla nii skulptuur, installatsioon, video kui ka luuletus, või midagi sootuks uut, mida kunstnik suudab välja haududa!

Vaata lähemalt SIIT

Fotol kursuse juhendaja Holger Looduse maal

Postitas Kristiina Krabi
Püsilink